Meniny, sviatky, svätí – 28. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Jarmila
  • Vlastislav
  • Beulah
  • Chester

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Peter Chanel (mučeník, ľubovoľná spomienka), svätý Ľudovít Mária Grignion de Montfort (kňaz, ľubovoľná spomienka) a svätá Jana Beret-Moll (matka rodiny). – Svätý Peter Chanel bol misionárom na Futune. Zomrel 28. 4. 1841 mučeníckou smrťou. Je prvým svätcom Oceánie. Svätorečený bol v roku 1954. – Svätý Ľudovít Mária Grignion bol ľudový misionár vo Francúzsku, apoštol mariánskej spirituality – cez Máriu k Ježišovi. Zomrel v roku 1716. – Svätá Jana Beret-Moll bola vzorná manželka, vrúcne milujúca Krista a jeho Cirkev, lekárka, ktorá nosiac v lone dieťa dala prednosť životu svojho dieťaťa pred sebou a hrdinsky prijala smrť. Zomrela 28. 4. 1962. Pápež ju blahorečil v roku 1994, kedy bol Medzinárodný rok rodiny a svätorečil 16. 5. 2004.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Byť smutný, keď nami opovrhujú, je cit ľudský. Radovať sa z toho, je cit vyššieho ducha.

sv. František Saleský

Pre kresťana neexistujú cudzí ľudia. Náš blížny je vždy ten, koho máme pred sebou v tomto okamihu a kto nás väčšmi potrebuje, nehľadiac na to, či je sympatický viac alebo menej, či je toho „morálne hodný“, alebo nie.

Edith Stein

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Kniha žalmov 145, 13

Biblia je plná Božieho slova. Najlepšia zo všetkých je však jeho láska. – Biblia je plná veršov, ktoré nám pripomínajú Pánove prísľuby a veľkosť jeho lásky. Možno si sa zamyslel, prečo sa vo Svätom písme opakuje stále to isté. Je to preto, že tie najdôležitejšie riadky nám hovoria, že Boh nás miluje viac, ako si vieme predstaviť. A to je potrebné opakovať!

Svojich nepriateľov máme milovať preto, že sú naši blížni. Ježiš Kristus nám osobitne prikázal, aby sme milovali aj nepriateľov. „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia slova (svätá omša)

Homília: je súčasťou liturgie a veľmi sa odporúča. Je totiž nevyhnutným pokrmom kresťanského života. Má byť výkladom niektorého pohľadu čítaní Svätého písma alebo iného textu ordinária alebo propria omše dňa so zreteľom na slávené tajomstvo alebo na osobitné potreby poslucháčov. Homíliu má spravidla povedať sám celebrujúci kňaz alebo ju môže zveriť koncelebrujúcemu kňazovi, alebo niekedy, ak je to vhodné, aj diakonovi, nikdy však nie laikovi. V osobitných prípadoch a z oprávneného dôvodu môže predniesť homíliu aj biskup alebo kňaz, ktorý je prítomný na slávení, aj keď nemôže koncelebrovať. V nedele a prikázané sviatky má byť homília vo všetkých omšiach, ktoré sa slávia za účasti ľudu, a môže sa vynechať iba z vážneho dôvodu; odporúča sa aj v iných dňoch, najmä vo všedné dni Adventu, Pôstu a Veľkonočného obdobia, ako aj v iné sviatky a vtedy, keď sa zíde v kostole viac ľudí. Je vhodné po homílii zachovať krátku chvíľu posvätného ticha.

Krédo: symbol čiže vyznanie viery vedie k tomu, aby všetok zhromaždený ľud odpovedal na Božie slovo zvestované v čítaniach zo Svätého písma a vysvetlené v homílii a aby prednášaním viery prv, ako by sa začalo ich slávenie v Eucharistii. Vyznanie viery má spievať alebo prednášať kňaz s ľuďmi v nedele a na slávnosti. Možno ho však odriekať aj pri osobitných slávnostnejších sláveniach. Ak sa spieva, začína ho kňaz, alebo ak je to vhodné, kantor alebo schola, spievajú ho však všetci spolu alebo ľud striedavo so zborom. Ak sa nespieva, recitujú ho všetci spolu alebo dva zbory, ktoré si navzájom odpovedajú.

Všeobecná modlitba: vo všeobecnej modlitbe čiže v modlitbe veriacich ľud, keď vierou prijal Božie slovo určitým spôsobom naň odpovedá a vykonáva úlohu svojho krstného kňazstva, prednáša Bohu prosby za spásu všetkých. Patrí sa, aby sa táto modlitba spravidla konala pri omšiach za účasti ľudu, a to tak, že sa prednášajú prosby za svätú Cirkev, za svetskú vrchnosť, za sužovaných rozličnými ťažkosťami, ako aj za všetkých ľudí a za spásu celého sveta.

Poradie prosieb je spravidla toto:

  • za záujmy Cirkvi
  • za svetskú vrchnosť a za spásu sveta
  • za sužovaných akýmikoľvek ťažkosťami
  • za miestne spoločenstvo

Pri nejakom osobitnom slávení, ako je birmovanie, sobáš, pohreb, možno v poradí úmyslov brať zreteľ na tie, ktoré sa vzťahujú na osobitnú príležitosť. Modlitbu vedie celebrujúci kňaz od sedadla. Sám ju krátkou výzvou uvedie, a tým vyzve veriacich na modlitbu a sám ju modlitbou zakončí. Úmysly, ktoré sa prednášajú, nech sú triezve, vytvorené s rozumnou slobodou a krátke, aby vyjadrovali prosby celého spoločenstva. Úmysly prednáša spravidla z ambony, prípadne z iného vhodného miesta diakon alebo kantor, alebo lektor, či veriaci laik. Ľud postojačky vyjadrí svoju prosbu, buď spoločným zvolaním po prednesení jednotlivých úmyslov, alebo tichou modlitbou.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 28. – Obetište Nového Zákona

Svätá Obeta Nového Zákona môže byť s pápežským privolením konaná všade, potrebný je len kňaz a oltár. Prorocké slová Malachiášove: „Od východu slnka až po západ slávne bude moje meno medzi národmi a na všetkých miestach budú môjmu menu obetovať a prinášať obetu čistú“, sa plnia pred našimi očami. Od východu až po západ, od juhu až na sever, vo všetkých piatich častiach sveta, slovom všade medzi národmi, každý deň býva Najvyššiemu obetovaná obeta omše svätej.

Hoci s pápežským privolením je možné kdekoľvek slúžiť omšu svätú, rozumie sa samo od seba, že sa to má diať tam, kde je to len možné, na svätých miestach.

Keď kresťania ešte nemohli stavať verejné cirkevné budovy, zhromažďovali sa k sláveniu omše svätej v súkromných príbytkoch. Keď im už ani tieto neposkytovali potrebnú bezpečnosť, slúžili im ako kostoly vzdialenejšie miesta: ako jaskyne, podzemné chodby, lode i žaláre. Zvláštnymi boli potom tzv. katakomby, v ktorých obetovávali svätú obetu. Tieto katakomby boli podzemné budovy s viacerými poschodiami a pozostávali z mnohých chodieb a sklepných komôr. Sem pochovávali kresťania svojich mŕtvych, zvlášť mučeníkov. I schádzali sa tu veľmi často a v tých sklepných komorách konali Bohoslužby. Ešte dnes je v týchto komorách vidieť oltáre urobené nad hrobmi mučeníkov, a jamy na vodu, ktoré slúžili k vysluhovaniu krstu. Také katakomby boli v mnohých talianskych mestách; najznámejšie sú rímske katakomby, ktoré stoja i dnes a často bývajú navštevované.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.