Meniny, sviatky, svätí – 28. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Zlatica
 • Zlatka
 • Lumír
 • Amber
 • Osvaldo
 • Roderick
 • Rodrigo

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Roman (opát, kňaz). Najskôr žil ako pustovník, potom sa stal „otcom“ mnohých mníchov. Bol prvým opátom v Lyone, kde postavil tri kláštory. Za kňaza ho vysvätil biskup svätý Hilár. Zomrel v roku 463/464.

Myšlienky pre deti a mladých

Osloboďte si občas svoje srdce od ľudí, aby ste mohli pokojne hovoriť s Bohom o veciach svojej duše.

sv. František Saleský

Láska je najkratšia cesta k blížnemu.

Anonym

V deň svojho súženia volám k tebe, lebo ty ma vyslyšíš.

Kniha žalmov 86, 7

Keď spadnem, zvolám pomoc! Viem, že mi niekto príde na pomoc. – Au! Keď sa potkneš a rozbiješ si koleno, bolí to! Hneď bežíš k mame, nech ťa objíme. Ošetrí ti ranu, obviaže ju obväzom a ty prestaneš plakať. Zrazu sa cítiš lepšie. Je to tak? Rany nie sú veľmi príjemné. Ale ak vieš, že Boh ti vždy pošle pomoc, upokojí ťa to.

Ježiš trpel a zomrel preto, aby: nás vykúpil od večného zatratenia, ktoré sme si zaslúžili svojimi hriechmi; aby pre nás dosiahol milosť od Boha, ktorou sa nám otvára nebo.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

 • Kánon 773: Vlastnou a vážnou povinnosťou predovšetkým duchovných pastierov je starať sa o katechézu kresťanského ľudu, aby sa viera veriacich podávaním náuky a skúsenosťou kresťanského života stala živou, výraznou a činorodou.
 • Kánon 774 paragraf 1: Starostlivosť o katechézu pod vedením zákonnej cirkevnej vrchnosti v primeranej miere prináleží všetkým členom Cirkvi.
 • Kánon 774 paragraf 2: Rodičia majú väčšmi ako iní povinnosť slovom a príkladom formovať deti vo viere a praxi kresťanského života; rovnakú povinnosť majú tí, ktorí rodičov zastupujú, ako aj krstní rodičia.
 • Kánon 775 paragraf 1: Pri zachovaní predpisov vynesených Apoštolskou stolicou úlohou diecézneho biskupa je vydať normy o katechetických otázkach a takisto sa postarať, aby boli k dispozícii vhodné katechetické pomôcky, ak sa to ukáže vhodné, aj pripravením katechizmu, ako aj podporovať a koordinovať katechetické podujatia.
 • Kánon 775 paragraf 2: Je úlohou Konferencie biskupov, aby sa, ak sa to ukáže užitočné, po predchádzajúcom schválení Apoštolskej stolice postarala o vydanie katechizmov pre svoje územie.
 • Kánon 775 paragraf 3: Pri Konferencii biskupov sa môže ustanoviť katechetický úrad, ktorého hlavnou úlohou má byť poskytovať jednotlivým diecézam pomoc v katechizácii.
 • Kánon 776: Farár je na základe svojej úlohy viazaný starať sa o katechetické formovanie dospelých, mládeže a detí a na tento cieľ si má za spolupracovníkov pribrať klerikov, pridelených do farnosti, členov inštitútov zasväteného života a spoločnosti apoštolského života s ohľadom na povahu každého inštitútu, ako aj laických veriacich, predovšetkých katechistov; tí všetci, ak nie sú zákonne hatení, sa nemajú zdráhať ochotne poskytnúť pomoc. Má napomáhať a podporovať úlohu rodičov v rodinnej katechéze, o ktorej sa hovorí v kánone 774 paragraf 2.

Pre tradičných katolíkov

Toto je zaiste pekný príklad, ktorý môže všetkých malomyseľných potešiť a rozmnožiť im nádej na večné blahoslavenstvo. A tohoto nábožného muža môžu nasledovať všetci, ktorí sú sami sebe pánmi a nie sú priveľmi zaťažení prácami, najmä tí ľudia, ktorí nemajú ďaleko do kostola. Nábožnou účasťou na omši svätej si môžu malou námahou získať šťastnú hodinu smrti a milostivý súd, ako i nevýslovnú odplatu v nebi. Lebo, nakoľko viem, niet mocnejšieho prostriedku, na ktorý by sme sa v hodine smrti mohli bezpečnejšie spoľahnúť, nad každodennú nábožnú účasť na omši svätej. A to dokážem takto:

Podľa našej svätej viery sa nemôžeme na nič tak pevne spoľahnúť a dôverovať, ako na zásluhy utrpenia a smrti Krista Pána. A tieto Ježišove zásluhy sú pri omši svätej pravdivo prítomné a bývajú všetkými prítomnými, ktorí sa na omši svätej riadne zúčastňujú, obetované a vzývané. Ba čo viac, bývajú všetkým, ktorí sú bez smrteľného hriechu skutočne a pravdivo privlastňované a odovzdávané v miere presahujúcej. Teda kto sa na omšu svätä spolieha, spolieha sa na utrpenia a smrť Krista Pána.

Ale ty si snáď povieš: „Pri svätej spovedi a pri svätom prijímaní nám tiež bývajú odovzdávané zásluhy utrpenia i smrti Krista Pána, a privlastňované tým, ktorí tie sviatosti hodne prijímajú; teda práve tak sa môžeme spoľahnúť i na sviatosti, ako na omšu svätú.“ Ale ja hovorím: Je veľký rozdiel medzi tým, kto sviatosti prijíma, musí ich prijímať hodne, a síce sviatosť pokánia s opravdivou skrúšenosťou a sviatosť oltárnu v stave milosti. Kto tak nerobí, nielenže nedostane žiaden podiel na zásluhách Ježiša Krista, ale dopúšťa sa ešte i nového hriechu. Keďže ale žiaden človek nemôže bez Božieho zjavenia vedieť, či hodne prijal sviatosti, preto sa nikto nemôže na to celkom spoliehať.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.