Meniny, sviatky, svätí – 28. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Alfonz
  • Otýlie
  • Alfonso
  • Alfred
  • Alfredo
  • Alonso
  • Alonzo
  • Avery

Všetko najlepšie.

Patrónom dňa je svätý Tomáš Akvinský (kňaz a učiteľ Cirkvi, spomienka). Bol dominikánom a najvýznamnejším predstaviteľom kresťanskej filozofie a teológie, tzv. scholastiky. Nazývali ho „doctor angelicus“ (anjelský učiteľ). Napísal dielo Summa theologiae a aj krásne hymny o Eucharistii. Zomrel 7. 3. 1274. Je pochovaný v Toulouse.

Myšlienky pre deti a mladých

Usilujte sa, aby naša nábožnosť bola milá, aby si ju každý zamiloval a dostal chuť si ju osvojiť.

sv. František Saleský

Zákon lásky je viac ako prikázaním, je výzvou ku šťastiu.

Hermann Hesse

(Boh) je dobrý; jeho láska je večná.

Kniha Ezdrášova 3, 11

Som jedným zo všetkých Božích stvorení. Ukazuje mi svoju lásku rôznymi spôsobmi. – Keď sa pozrieš na mapu sveta, nájdeš krajinu, ktorá sa volá Izrael. Ale keď sa v Biblii objaví meno Izrael, znamená to celý Boží ľud. Takže ak sa v Biblii píše, že Božia láska voči Izraelu je večná, znamená to, že Boh miluje všetkých aj teba naveky! Nie je to úžasné?!

Boh sa osobitne stará o ľudí. Dáva im všetko potrebné pre telo i dušu. Dopúšťa na nich aj trápenia a nehody, ale iba preto, aby si získali zásluhy pre nebo (Jób). Keď nás stihne nehoda, nereptajme. Dôverujme Bohu.

Katechizmus

Pre dospelých

Veríme, že blahoslavená Mária, ktorá zostala vždy pannou, je Matkou vteleného Slova, Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Veríme, že pre jej jedinečné vyvolenie „vzhľadom na zásluhy svojho Syna bola vykúpená vznešenejším spôsobom“, bola „uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu“ a „darom osobitnej milosti veľmi prevyšuje všetky ostatné stvorenia“.

Preblahoslavená Panna Mária, Nepoškvrnená, spojená úzkym a nerozlučným zväzkom s tajomstvom vtelenia a vykúpenia, „po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy“ a tým, že sa stala podobnou svojmu Synovi, ktorý vstal z mŕtvych, vopred prijala budúci údel všetkých spravodlivých. Veríme, že presvätá Bohorodička, nová Eva a „Matka Cirkvi“, „pokračuje v nebi v materskom poslaní“ voči Kristovým údom „tým, že spolupracuje na zrode a vzraste Božieho života v dušiach vykúpených“.

Veríme, že v Adamovi všetci zhrešili: to znamená, že prvotný hriech, ktorého sa dopustil, spôsobil, že ľudská prirodzenosť spoločná všetkým ľuďom upadla do takého stavu, v ktorom trpí následkami toho hriechu. Tento stav už nie je ten stav, v akom sa pôvodne nachádzala ľudská prirodzenosť v našich prarodičoch, stvorených vo sviatosti a spravodlivosti, a v ktorom človek nemal účasť na zle ani na smrti. Táto padnutá ľudská prirodzenosť zbavená daru milosti, ktorým sa predtým vyznačovala, zranená vo svojich vlastných prirodzených silách a podrobená vláde smrti, prechádza na všetkých ľudí; preto sa každý človek rodí v hriechu.

Vyznávame teda spolu s Tridentským koncilom, že dedičný hriech spolu s ľudskou prirodzenosťou sa prenáša „zrodom, nie napodobňovaním, a že každému je vlastný“.

Veríme, že náš Pán Ježiš Kristus obetou kríža nás vykúpil z dedičného hriechu a zo všetkých osobných hriechov, ktorých sa odpustil každý z nás, takže oprávnene tvrdí Apoštol: „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.

Pre tradičných katolíkov

Ako je hodné a spravodlivé Bohu vzdávať vďaky za jeho nespočetné milosti a dobrodenia, tak je aj slušné a spasiteľné, aby si mu činil zadosť za tvoje mnohé hriechy a urážky! Ale aká veľká a aká ťažká je vina tvojich hriechov! Jeden jediný smrteľný hriech váži na váhe Božej spravodlivosti toľko, že všetky zásluhy svätých mučeníkov a všetkých svätých ani zďaleka nestačia, aby zaň učinili zadosť. Lebo smrteľný hriech uráža nekonečne vyvýšenú Božiu Velebnosť‘; teda hriešnik, ktorý uvalil na seba nekonečnú vinu, je povinný nekonečne zadosťučiniť. Ale nekonečne zadosťučiniť nevládzu ani anjeli ani všetci svätí. Tým menej si nekonečného zadosťučinenia schopný ty. V akom bezmocnom položení by si teda zostal bez svätej obety kríža! Prišlo by ti volať: Som stratený, stratený na veky vekov, ak nepríde pomoc, pomoc nadprirodzená. Prišlo by ti volať s prorokom Izaiášom: „Vyšli, koho chceš vyslať; vyšli baránka, Pane! Panovníka zeme!“ Vyšli, ó, Bože, Vykupiteľa, Spasiteľa, Baránka Božieho, poklony hodného, aby na kríži vykrvácajúc, v nekonečnom ponížení zmazal moje hriechy! Z toho prameňa nekonečných zásluh už môžeš neustále čerpať skrze zbožnú účasť na omši svätej.

Ale Ježiš neskončil tým, že svojou krvavou obetou na Golgote zadosťučiniť za tvoje hriechy, ale ustanovil obetu omše svätej, aby si ňou mohol Pána neba i zeme, ktorého deň po dni urážaš, v jeho spravodlivom hneve uzmieriť a jeho zdvihnutú ruku prísnej spravodlivosti na trestanie zadržať. Keďže sa totiž v omši svätej obnovuje tá obeta, ktorú božský Spasiteľ priniesol za hriechy celého sveta na kríži, Ježiš Kristus vždy znovu podáva svojmu nebeskému Otcovi svoju prehorkú smrť, podstúpenú na kríži a všetky svoje nekonečné zásluhy ako zmierne (na zadosťučinenie) za hriechy celého sveta, najmä za hriechy toho, kto omšu svätú slúži alebo slúžiť dáva, ako i za hriechy tých, ktorí sa na omši svätej zúčastňujú. A kto by pochyboval o tom, že táto svätá, nepoškvrnená i nekonečne drahá obeta jeho najnevinnejšieho Syna pohne Boha, rozhnevaného nad tvojimi neprávosťami, aby zase láskavo a milosrdne na teba pohliadol?

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.