Meniny, sviatky, svätí – 28. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Viliam
 • Vilém
 • Bill, Billie, Billy
 • Guillermo
 • Liam
 • Minnie
 • Twila
 • Velma, Vilma
 • Will, Willa, William, Willie, Willis, Wilma
 • Wilson
 • Wilhelmina

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Viliam Akvitanský (mních). Bol vnukom Karola Martela. Zanechal vojenskú kariéru a vysoké postavenie na dvore kráľa Karola Veľkého a založil benediktínsky kláštor v Gellone. Zomrel 28. 5. 812 v Gellone vo Francúzsku.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Ten, kto má mnoho, nikdy nebude mať dosť, ak sa neuspokojí s tým, čo je potrebné.

sv. František Saleský

Boh zomiera od zimy. Klope na všetky dvere, kto Mu však otvorí?

Julien Green

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

Kniha proroka Jeremiáša 29, 11

Chcem nasledovať nádherný Boží plán. Počúvam, čo mi hovorí, a už teraz radosť mám! – Možno ešte veľmi nepremýšľaš o svojej budúcnosti, ale Bohu už má pre teba pripravené veľké plány. Keď vyrastieš, možno budeš lekárom, umelcom, učiteľom alebo športovcom. Ale čokoľvek budeš robiť, Boh chce, aby si ho nasledoval. Chce sa s tebou podeliť o svoju lásku, chce, aby si sa podelil s lásku s inými ľuďmi. Chce, aby si sa rozhodoval správne a aby si bol s ním po celý svoj život. Čaká ťa nádherný život!

Cirkevní predstavení sú pápež, biskupi a kňazi. Svetskí predstavení sú štátni predstavitelia, učitelia, zamestnávatelia, vedúci, majstri. Rodičov a predstavených nesmieme poslúchať, ak nám rozkazujú niečo hriešne, čo je proti Božej vôli.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

V prvopočiatkoch kresťanstva sa všeobecne používali bohoslužobné rúcha bielej farby. Neskoršie sa používali ľubovoľné farby, o ktorých Cirkev nevydala do stredoveku predpisy. Pápež Pius V. (1566 – 1572) predpísal 5 liturgických farieb, a to bielu, červenú, zelenú, fialovú a čiernu.

Biela farba je v prírode farbou svetla; vzhľadom na naše poznanie vyobrazuje duševné osvietenie, svetlo viery, jasnosť pravdy a pritom i hĺbku tajomstiev Kristovho učenia; vzhľadom na našu slobodnú vôľu predstavuje čistotu srdca, nevinnosť a svätosť; vzhľadom na náš cit zobrazuje radosť, šťastie a večné blaho. Preto svätá Cirkev používa liturgické rúcho bielej farby na sviatok Najsvätejšej Trojice, na sviatky Pána, Panny Márie, anjelov, vyznávačov, panien, na sviatky všetkých svätých, ktorí neboli mučeníkmi. Biela farba nás povzbudzuje k duševnej radosti, k túžbe po svätosti, čnosti a večnom živote.

Červená farba je v prírode farbou ohňa a krvi, je odznakom lásky a mučeníctva. Cirkev ju používa na Turíce, keď Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov zostúpil na apoštolov; na sviatky Svätého kríža, na ktorom bola vyliata predrahá Ježišova Krv, a na sviatky apoštolov i svätých mučeníkov, ktorí za Krista vyliali krv. Červená farba nás napomína, aby sme v sebe zapálil oheň Božej lásky a ani najväčším mučením sa nedali odlúčiť od Kristovej lásky.

Zelená farba je farba jari, pučiacich stromov, sviatočným odevom prírody Je znamením nádeje, ale i každodenného života plného zápasov. Cirkev používa túto farbu v Cezročnom období od druhej nedele po sviatku Krista Pána do nedele pred Popolcovou stredou a od pondelka po nedeli Zoslania Ducha Svätého až po nedeľu pred Adventným obdobím. Táto farba je pre nás povzbudením, aby sme v životných zápasoch všetku dôveru vkladali do Boha a Božie požehnanie očakávali skrze Ježiša Krista.

Fialová farba je v prírode prechodom z tmavej farby do jasnej, znamená obrátenie hriešnika k Bohu; podkladom je tu skromnosť voňavej fialky, viera, skrúšenosť a pokánie. Cirkev používa fialovú farbu v Adventnom období. Je farbou pokánia.

Čierna farba je v prírode farbou noci a nedostatku svetla; označuje temnú smrť a jej následok, to jest smútok. Preto ju Cirkev donedávna používala na Veľký piatok, pri svätých omšiach za zomrelých a pri pohreboch. Napomína nás, aby sme pamätali na zomrelých a posledné veci, to jest, aby sme mali vždy pred očami svoju smrť, súd a s ním spojenú večnosť. V súčasnosti ju možno nahradiť fialovou farbou.

Okrem týchto farieb sa v liturgii používa farba zlatá, strieborná a ružová. Zlatú farbu možno použiť namiesto farby bielej, červenej a zelenej. Striebornú farbu možno použiť namiesto farby bielej. Ružová farba sa môže používať len na Tretiu adventnú nedeľu zvanú Gaudete a na Štvrú pôstnu nedeľu zvanú Laetare. Touto farbou sa označuje duševná radosť, že nás náš Spasiteľ vykúpil svojím utrpením, ako aj radosť z obrátenia každého hriešnika. Je pripomienkou vykonať si adventnú či veľkonočnú svätú spoveď. – Svetlomodrá farba je povolená v niektorých krajinách na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pri votívnych súkromných mariánskych omšiach.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 34. – Od začiatku omše svätej až po Gloria

Pred omšou svätou si kňaz umýva svoje ruky, prosiac pritom Boha o milosť, aby mohol bez poškvrny tela i duše vykonať svätú obetu. Potom sa oblieka do posvätného rúcha, odriekajúc rozličné modlitb, berie do rúk kalich a čo k nemu prislúcha, a odchádza s miništrantami k oltáru.

Príduc ku stupňom oltára, tam pokľakne, ak je na oltári svätostánok s najsvätejšou sviatosťou, ak sa tam svätostánok nenachádza, tak sa ukloní. Potom vystúpi po stupňoch oltára hore, postaví kalich prikrytý velumom, na rozprestretý korporale a otvorí knihu; potom sa zase vracia do prostriedku oltára a zostupuje dolu až pred stupne oltára. Tu začína predomšu so stupňovou modlitbou, ktorá sa končí evanjeliom.

Kňaz túto modlitbu nekoná pri samotnom oltári, ale pred najnižším stupňom, na znamenie pokory a vyznania, že sa považuje za nehodného, začať konať obetu najsvätejšiu.

Kňaz i veriaci sa žehnajú znamením svätého kríža, aby sa upamätovali, že omša svätá je nekrvavá pamiatka krvavej obety na kríži a že všetka spása a každé požehnanie prichádza z kríža.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.