Meniny, sviatky, svätí – 28. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Soňa
  • Ebony
  • Jermaine

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je blahoslavená Renáta (mučenica). Renáta Feillatreau mučeníctvo za vieru podstúpila počas francúzskej revolácie v roku 1794.

Myšlienky pre deti a mladých

Len v nebi nájdeme dokonalú radosť a pokoj. Dokiaľ žijeme, dobro je vždy zmiešané so zlom.

sv. František Saleský

To, že láska je všetko, je všetko, čo vieme o láske.

Emily Dickinson

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Kniha žalmov 145, 13

Biblia je plná Božieho slova. Najlepšia zo všetkých je však jeho láska. – Biblia je plná veršov, ktoré nám pripomínajú Pánove prísľuby a veľkosť jeho lásky. Možno si sa zamyslel, prečo sa vo Svätom písme opakuje stále to isté. Je to preto, že tie najdôležitejšie riadky nám hovoria, že Boh nás miluje viac, ako si vieme predstaviť. A to je potrebné opakovať!

Pretože sú všetky vyššie uvedené známky jedinej Kristovej Cirkvi iba v Katolíckej cirkvi, je len ona pravou Cirkvou založenou Kristom. Nazývame ju aj rímskokatolíckou, lebo jej viditeľnou hlavou je rímsky biskup.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Eliáš sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod. Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. – V. Pán zaťahuje oblaky. R. A zemi pripravuje dážď. – Modlime sa. Nekonečný Bože, v tebe žijeme, hýbeme sa a sme; prosíme ťa o potrebný dážď, aby sme mali všetko, čo potrebujeme pre časný život, a tak s väčšou dôverou túžili po večných hodnotách. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitby za dážď

Prosíme ťa, Pane, daj nám užitočný dážď a dobrotivo pokrop suchú zem nebeským požehnaním. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. – Dobrotivý a milosrdný Bože, ty si kedysi na prosbu Eliáša zoslal užitočný a potrebný dážď; prosíme ťa, daj i nám užitočný dážď a pokrop suchú zem, aby vydala hojnú úrodu a aby sme ti mohli vzdávať chválu na veky vekov. Amen.

Súkromná modlitba za dážď

Bože, veľká je tvoja moc. Hrom je tvojím hlasom, pred ktorým sa všetko trasie. Hrom a blesk sú tvojimi poslami a idú cestou, akú si im ukázal: ony zvestujú tvoju slávu. Za hrmenia a blýskania si ohlasoval svoj zákon na vrchu Sinaj. Tebe, Otče, ktorému sa klania celá príroda, klaniame sa i my, ako svojmu Pánovi. Pred tebou sa zohýnajú všetky kolená. Svätý Bože, Svätý silný Bože, Svätý nesmrteľný Bože, zmiluj sa nad nami a daj, aby nás každý víchor a blesk povzbudzoval k pokániu a v pamäti nám uchoval, že vo veľký súdny deň medzi hrmením a blýskaním sa s veľkou velebou zjavíš v oblakoch a budeš súdiť každého, ako si kto zaslúži. Pane, podrobujeme sa tvojej moci; buď nám milostivý a daj, aby táto búrka bola užitočná pre našu časnú i večnú blaženosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlime sa. Prosíme ťa, Pane, milostivo odvráť od svojho ľudu všetku nepriateľskú moc zlých duchov a všetku skazu búrky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba v čase búrky (pre súkromnú potrebu)

Pre tradičných katolíkov

Síce môžeme kedykoľvek s veľkým úžitkom hovoriť: „Pane, obetujem Ti Tvojho milého Syna; obetujem Ti jeho utrpenie a smrť; obetujem Ti jeho cnosti a zásluhy.“ Ale toto obetovanie mimo omše svätej nie je tak mocné, ako keď to robíš pri omši svätej. Lebo mimo omše svätej sa toto obetovanie deje len slovami a je len duchovnou obetou; kým pri omši svätej sa deje skutočne a je obetou opravdivou.

Pri omši svätej je Kristus Pán osobne prítomný a prítomné sú i jeho cnosti a jeho zásluhy. Pri omši svätej bývajú jeho utrpenie a smrť skutočne obnovené. Pri omši svätej štedro rozdáva svoje zásluhy, darúva nám sám seba, aby sme ho obetovali Bohu Otcu. Nanajvýš mocným a účinným je už samotné obetovanie Krista Pána, ktoré sa koná mimo omše svätej slovami, ako to Kristus Pán sám zjavil svätej Gertrúde, povediac: „Akokoľvek by bol niekto obťažený svojimi hriechmi, môže predsa úfať v ich odpustenie, ak môjmu božskému Otcovi obetuje moje utrpenie a moju smrť“ (Zj kniha 4, hlava 25). Ak už obetovanie Kristovho utrpenia obyčajnými slovami tak mocne účinkuje mimo omše svätej, čo potom dokáže jeho skutočné obetovanie utrpenia, ktoré sa deje pri omši svätej, pri ktorej je Kristus Pán nielen prítomný, ale i seba všetkým prítomným privlastňuje?

Kristus Pán raz povedal svätej Mechtilde pri omši svätej: „Hľa, dávam ti svoju božskú lásku, svoju a svoje prehorké umučenie; všetky tieto veci ti privlastňujem, aby si mi ich mohla ako svoje zase dať naspäť. Keď tak bude duša robiť, ja jej budem vracať dvojnásobne, čo ona mne darovala; a koľkokrát mi bude ona toto zase obetovať, toľkokrát jej budem ja dvojnásobne vracať. Toto je tá stonásobná odplata, ktorú človek dostáva už tu v tomto čase, a potom v budúcom život večný“ (Zjav. kniha 1, hlava 44). Z týchto slov môžeme spoznať, že Kristus Pán nedal pri omši svätej len svätej Mechtilde svoje zásluhy, ale že ich darúva i nám, a že my ich môžeme zas obetovať jemu k svojmu najväčšiemu úžitku.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.