Meniny, sviatky, svätí – 29. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Lea
  • Robert
  • Dante
  • Leticia
  • Zoe
  • Zoey

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Katarína Sienská (panna a učiteľka Cirkvi, spomienka, v Európe sviatok). Zomrela v roku 1380 ako 33-ročná. Bola jednou z najvýznamnejších žien svetových dejín. Patrila do Tretieho rádu svätého Dominika, bola poradkyňou vysokých hodnostárov, ba i pápežov. Pričinila sa aj o návrat pápeža z Avignonu.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Lepšie je premôcť vášeň hnevu úplne ako sa domnievať, že s mierou a rozumom si ním poslúžime. Len čo sa dostane do našej duše, čoskoro ju ovládne a tyranizuje.

sv. František Saleský

Bez lásky sa nedá žiť, bez bolesti sa nedá milovať.

Nino Salvaneschi

Človek totiž nemyslí príliš na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce.

Kniha Kazateľ 5, 19

Práca nie je vždy zábava, ale úsmev ju zvládnuť pomáha. – Aké domáce práce máš na starosti? Musíš prestrieť stôl? Nakŕmiť psa? Upratať izbu? Domáce práce nie sú veľmi zábavné, ale sú dôležité pre celú tvoju rodinu. Keď sa každý zapojí a pomáha, zostane viac času na zábavu. Takže splň si svoje povinnosti s úsmevom, pretože pomáhaš svojej rodine a z vášho príbytku tvoríš domov, krásne miesto pre život.

Lásku k blížnemu dokazujeme hlavne telesnými (dávať jesť hladným, dávať piť smädným, prichýliť pocestných, odievať nahých, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych – Mt 26, 31 – 43) a duchovnými skutkami milosrdenstva (napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Liturgia Eucharistie (svätá omša)

Pri poslednej večeri Kristus ustanovil obetu a veľkonočnú hostinu, ktorou sa v Cirkvi ustavične sprítomňuje obeta kríža, keď kňaz, reprezentujúci Krista Pána, koná to isté, čo konal sám Pán a čo odovzdal učeníkom robiť na svoju pamiatku. Kristus totiž vzal chlieb a kalich, vzdával vďaky, lámal chlieb a dával ho učeníkom hovoriac: Vezmite, jedzte, pite: toto je moje telo, toto je kalich mojej krvi. Toto robte na moju pamiatku. Preto Cirkev usporiadala celé slávenie eucharistickej liturgie tak, aby jej jednotlivé časti zodpovedali Kristovým slová a úkonom, a to takto:

  1. Pri príprave darov sa na oltár prináša chlieb a víno s vodou, čiže tie prvky, ktoré Kristus vzal do svojich rúk.
  2. V eucharistickej modlitbe sa vzdáva Bohu vďaka za celé dielo spásy a obetované dary sa stávajú Kristový telom a krvou.
  3. V lámaní chleba a v prijímaní veriaci, hoci mnohí, z jedného chleba prijímajú telo a z jedného kalicha krv Pána tak isto, ako ich kedysi prijímali apoštoli z rúk samého Krista.

Príprava darov: Na začiatku eucharistickej liturgie sa k oltáru prinášajú dary, ktoré sa stanú Kristovým telom a krvou. Predovšetkým sa pripraví oltár čiže stôl Pána, ktorý je stredom celej eucharistickej liturgie, keď sa naň položí korporál, purtifikatórium, misál a kalich, ak sa nepripravuje na stolíku. Potom sa prinášajú obetné dary. Je chválitebné, keď veriaci sami prinášajú chlieb a víno. Kňaz alebo diakon ich prevezme na vhodnom mieste, aby ich priniesol k oltáru. Hoci chlieb a víno určené na liturgiu veriaci už neprinášajú do svojho ako kedysi, predsa obrad prinášania týchto darov si zachováva duchovnú silu a význam. Možno prijať aj peniaze alebo iné dary pre chudobných alebo na kostol, ktoré veriaci prinášajú alebo ktoré sa vyberajú v kostole. Kladú sa na vhodné miesto mimo eucharistického stola. Procesiu prinášania obetných darov sprevádza spev na ofertórium. Spieva sa aspoň dovtedy, kým sa dary nepoložia na oltár. Normy o tom, ako sa má spievať, sú tie isté ako pri speve na vstup. Obrad na obetovanie môže vždy sprevádzať spev, aj keď sa neprinášajú obetné dary. Chlieb a víno kladie kňaz na oltár a úkon sprevádza stanovenými formulami. Kňaz dary položené na oltár môže okiadzať, potom okiadza kríž, ako aj oltár, aby sa naznačilo, že obeta Cirkvi a jej modlitba vystupujú ako vôňa kadidla pred Božiu tvár. Potom môže diakon alebo iný posluhujúci incenzovať kňaza pre jeho posvätný úrad a ľud z dôvodu krstnej hodnosti. Potom si kňaz umýva ruky na boku oltára; týmto obradom sa naznačuje túžba po vnútornom očistení.

Pre tradičných katolíkov

Ale akonáhle to bolo kresťanom možné, pousilovali sa stavať kostoly pre slávenie Bohoslužieb. Ako nám rozpráva Optatus a Mileve, v Ríme bolo už pred panovaním Diokleciána, tohoto najkrutejšieho prenasledovateľa kresťanov, vyše 40 kostolov. Tieto kostoly boli vtedy celkom jednoduché budovy, preto Tertulian v druhom storočí píše: „Dom našej holubice (kostol) je prostý, vždy k svetlu (to jest k východu slnka) obrátený.“ Keď cirkev konečne po tristoročnom prenasledovaní kresťanov za cisára Konštantína dosiahla stáleho pokoja, kresťania na všetkých miestach, kde sa kresťanstvo oboznámilo, stavali kostoly a kaplnky, aby v nich mohli sláviť svätú obetu. A onedlho bolo zakázané slúžiť omšu svätú v súkromných domoch. Ale výnimočne s pápežovým dovolením môžu kňazi z vážnych príčin slúžiť omšu svätú i v domoch na bývanie, pod holým nebom, pod stavom, vo väzení atď. Ale kdekoľvek by sa mala konať svätá obeta, všade sa to smie diať len na oltári.

Že obetište Nového zákona býva posvätené, to je vec jasná. Či Boh Mojžišovi, keď sa mu zjavil v horiacom kre, nepovedal: „Vyzuj svoju obuv, tu je zem svätá!“ Svätá je to zem, kde sa ukáže Božia sláva, to sa deje pri omši svätej; teda miesto, na ktorom sa ona slúži, musí byť výhradne odovzdané a tak posvätené službe Božej, čo sa deje skrze posvätenie chrámu.

Toto posvätenie sa vykonávalo už v prvých storočiach kresťanstva, najsviatočnejším spôsobom. Tak napríklad máme istú správu, že v roku 250 Tryphon a Sespitius podstúpilii mučenícku smrť a že miesto, na ktorom trpeli, bolo posvätené na chrám. V zápisoch o ich mučeníctve čítame: „Zišli sa bohabojní muži a kňazi, posvätili mučenisko so všetkou úctou, brali účasť na pamiatke nášho vykúpenia a odporúčali svoje duše pod ochranu blahoslavených mučeníkov.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.