Meniny, sviatky, svätí – 29. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Radomír
  • Horymír

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Hilár (pápež) a blahoslavená Antonia (vdova). – Svätý Hilár potvrdil Nicejský, Efezský a Chalcedónsky koncil a zdôraznil primát Rímskeho biskupa. Zomrel 29. 2. 468. V nepriestupnom roku sa slávi 28. 2. – Blahoslavená Antonia bola zakladateľka a prvá opátka kláštora Kristovho tela v Akvile. Zomrela v roku 1472.

Myšlienky pre deti a mladých

Česť a povesť, na ktorej nám má najviac záležať, je hľadať Božiu slávu a každému dávať dobrý príklad.

sv. František Saleský

Mierou, akou rastie v tebe láska, rastie aj tvoja krása, lebo láska je krásou duše.

sv. Augustín

Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.

Kniha žalmov 89, 2

Boh bude so mnou po celý môj život. Aj keď budem starý, mám sa s čím podeliť. – Od starších ľudí sa môžeš naučiť veľa zaujímavých vecí – od svojho dedka alebo milého uja suseda z vedľajšieho vchodu. Môžu ťa naučiť, ako chytať ryby, ako preskočiť najväčšie skaly alebo ako postaviť snehuliaka či urobiť v snehu anjela. Ale najlepšie, čo ťa môžu dospelí naučiť je to, ako dôverovať Bohu. Nabudúce, keď budeš s niekým starším, opýtaj sa ho, čo urobil pre neho Boh. Jeho príbeh ti môže pripomenúť, že Boh bude s tebou stále, aj keď zostarneš.

Ján Krstiteľ o ňom povedal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta“ (Jn 1, 29). Ak niekto nebude spasený, tak len preto, že nechcel veriť v Ježišovo učenie, nechcel zachovávať Jeho príkazy a používať prostriedky Jeho milosti.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Kánon 777: Farár sa má zachovávajúc normy stanovené diecéznym biskupom osobitným spôsobom starať:

  • aby sa pred slávením sviatosti poskytovala vhodná katechéza
  • aby sa deti katechetickou výučbou, poskytovanou primeraný čas, riadne pripravovala na prvé prijatie sviatosti pokánia a najsvätejšej Eucharistie, ako aj na sviatosť birmovania
  • aby sa deťom po pristúpení k prvému prijímaniu katechetickým formovaním dostalo plnšie a hlbšie vzdelanie
  • aby sa katechetická výučba podávala aj telesne alebo duševne postihnutým, pokiaľ to dovoľuje ich stav
  • aby sa viera mládeže a dospelých rozličnými formami a podujatiami upevňovala, osvetľovala a rozvíjala

Kánon 778: Rehoľní predstavení a predstavení spoločnosti apoštolského života sa majú starať, aby sa v ich kostoloch, v školách a v iných dielach, ktoré sú im akokoľvek zverené, horlivo poskytovala katechetická výučba.

Kánon 779: Katechetická výučba sa má podávať pri použití všetkých prostriedkov, didaktických pomôcok a spoločenských oznamovacích prostriedkov, ktoré sa ukazujú ako účinnejšie na to, aby si veriaci primerane svojej povahe, schopnostiam a veku, ako aj životným podmienkam plnšie osvojili katolícku náuku a mohli ju lepšie uvádzať do praxe.

Kánon 780: Miestni ordinári sa majú starať, aby katechisti boli náležite pripravení na riadne plnenie svojej úlohy, aby sa im totiž poskytovala súvislá formácia, aby primerane poznali náuku Cirkvi a teoreticky i prakticky si osvojili normy vlastné pedagogickým disciplínam.

Pre tradičných katolíkov

Aby si sa na omši svätej zúčastnil, k tom u nepotrebuješ byť v stave milosti, lebo keď sa na nej niekto zúčastní v smrteľnom hriechu, nielenže sa žiadneho nového hriechu nedopúšťa, ale on dostáva milosť k obráteniu, ak ju len prijať chce. Ba, môže a má mať nádej, že pre obetovanie tohoto tak drahocenného daru dosiahne u Boha milosrdenstvo zo samotnej milosti. Kto sa však na omši svätej zúčastní bez smrteľného hriechu, keby mal i malú nábožnosť, nielenže sa žiadneho nového hriechu nedopúšťa, ale môže isto dúfať, že obetovaním Tela a Krvi Ježiša Krista obdrží rozmnoženie milosti i zotretie mnohých trestov.

Proti tomu by si snáď mohol povedať: „Každý zomierajúci musí zaiste pevne dôverovať v utrpenie a smrť Ježiša Krista; lebo Kristus preto trpel toľko, aby hriechy naše zotrel a nás zachránil od večnej smrti; a preto musíme omnoho viac úfať v utrpenie a smrť Ježiša Krista ako v omšu svätú.“ Odpovedám: Pravda, že musíme dúfať v utrpenie a smrť Krista Pána, ak sa nám ovocie a zásluhy utrpenia a smrti jeho privlastňujú. Lebo ak nie, márna je naša nádej. Lebo čo z toho majú veľkí hriešnici, že za nich Kristus Pán trpel i zomrel, ak budú predsa zatratení? A prečo budú zatratení? Preto, že im nebývajú privlastnené zásluhy utrpenia a smrti Krista Pána. Prečo im nebývajú privlastnené? Pretože sa neučinili hodnými takého privlastnenia. A čím sa ho stávame hodnými? Pravou ľútosťou, hodným prijatím svätých sviatostí, konaním dobrých skutkov, ale obzvlášť tým, keď omšu svätú s nábožnosťou slúžime alebo sa na nej zúčastníme. Lebo takto učí cirkev: „Ovocie z krvavej obety na kríži sa nám rozdeľuje a býva nami najhojnejšie prijímané obetou omše svätej.“ (Koncil trid. Sed. 22, hlava 2). A tamtiež v prvej hlave učí: „Omša svätá je preto ustanovená, aby nám bola privlastňovaná spasiteľná sila obety na kríži. na odpustenie tých hriechov, ktorými sa každodenne previňujeme.“ Keďže sa nám teda pri omši svätej prehojne privlastňujú zásluhy Ježiša Krista, môžeme celým právom do nej skladať pevnú dôveru.

sv. Vincent de Paul

(Pre dospelých – Zdroj: Kánony KPP o katechetickej výučbe)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.