Meniny, sviatky, svätí – 29. január

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Gašpar
 • Zdislava
 • Ashleigh
 • Ashlie
 • Ashley
 • Ashlyn
 • Ashlynn
 • Ashton
 • Ophrah
 • Oprah
 • Wilbert

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Valér (biskup) a svätý Sulpícius Severus (biskup). – Svätý Valér žil v 3. storočí v Trevíri. Bol nástupcom prvého biskupa tohto mesta sv. Eucharia. – Svätý Sulpícius bol biskupom v Bourges. Vynikal pastoračnou starostlivosťou, horlivosťou a múdrosťou. Písal aj básne. Zomrel v roku 591.

Myšlienky pre deti a mladých

Aj čnosti možno milovať nezriadene, a keď ich chceme priveľmi, dakedy ich strácame.

sv. František Saleský

V okamihu smrti budeme skúšaní z lásky. Ak skúšku zložíme, budeme naveky žiť v láske.

Michel Quoist

Radosť v Pánovi je vaša sila.

Kniha Nehemiášova 8, 10

Ak chceme mať v srdci nekonečnú radosť, kamarátiť sa s Bohom je ten najlepší spôsob, ako začať. – Predstav si deň, keď máš na raňajky palacinky, hráš sa v parku celé dopoludnie, na obed máš pizzu a zvyšok dňa stráviš hrou so svojimi obľúbenými hračkami. Aký skvelý deň! Hračky sú zábava, ale nevydržia dlho. Ale Boh je tu stále. Radosť, ktorú v ňom máme, je väčšia ako pizza alebo palacinky. Je jediný, kto bude pri nás navždy.

„Lebo koho Pán miluje, toho tresce a šľahá každého, koho prijíma za syna.“ (Hebr 12, 6) „A tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ (Rim 8, 28)

Katechizmus, Biblia

Pre dospelých

Vyznávame vieru v jeden krst, ktorý ustanovil náš Pán Ježiš Kristus na odpustenie hriechov. Krst treba udeľovať aj deťom, „ktoré sa ešte nemohli dopustiť nijakého hriechu, aby sa, pri narodení zbavené nadprirodzenej milosti, znovu zrodili „z vody a z Ducha Svätého“ pre Boží život v Kristovi Ježišovi.

Veríme v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev postavenú Ježišom Kristom na skale, ktorou je Peter. Ona je Kristovým tajomným telom“, viditeľným spoločenstvom vystrojených „hierarchickými ustanovizňami“ a zároveň „duchovným spoločenstvom“, „pozemskou Cirkvou“, „na zemi putujúcim Božím ľudom a Cirkvou oplývajúcou nebeskými darmi“, „zárodkom a začiatkom Božieho kráľovstva“, v ktorom pokračuje v ľudských dejinách dielo a utrpenie vykúpenia a ktoré si zo všetkých síl želá svoje dokonalé zavŕšenie na konci čias v nebeskej sláve. Pán Ježiš v priebehu vekov stvárňuje svoju Cirkev sviatosťami, ktoré vyvierajú z jeho plnosti. Cirkev týmito sviatosťami robí svoje údy na tajomstve smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, a to milosťou Ducha Svätého, ktorý ju oživuje a ňou hýbe. Je teda svätá, hoci do svojho lona zahŕňa hriešnikov, lebo ona nemá iný život okrem života milosti; ak sa jej údy ním živia, posväcujú sa, ak sa od neho vzďaľujú, hrešia a poškvrňujú si dušu, čím prekážajú, aby Cirkev okolo seba vyžarovala svätosť. Preto trpí a robí pokánie za hriechy, z ktorých má moc vyslobodiť svoje deti Kristovou krvou a darom Ducha Svätého.

Cirkev je dedičkou Božích prisľúbení a dcéra Abraháma podľa Ducha prostredníctvom toho Izraela, ktorého sväté knihy s láskou opatruje a ktorého patriarchov a prorokov si nábožne uctieva. Ona, postavená na základe apoštolov, ktorých vždy živé slovo i duchovnú pastiersku moc verne podáva v priebehu vekov v Petrovom nástupcovi a v biskupoch, ktorí zachovávajú spoločenstvo s ním; ustavičnej pomoci Svätého Ducha dostáva úlohu chrániť, učiť, vysvetľovať a šíriť pravdu, ktorú Boh voľakedy naznačil skrze prorokov a ktorú dokonale a plne zjavil ľuďom skrze Pána Ježiša. My veríme všetko, „čo obsahuje napísané alebo tradované Božie slovo a predkladá sa veriť ako Bohom zjavené“ buď slávnostným výrokom, alebo riadnym univerzálnym Magistériom. Veríme v neomylnosť, ktorú má Petrov nástupca, keď ako pastier a učiteľ všetkých kresťanov „hovorí ex cathedra“, a „ktorú má aj biskupský zbor, keď spolu s ním vykonáva najvyššie Magistérium“.

Pre tradičných katolíkov

Keď sa portugalský vojenský vodca a dobyvateľ Indie počas silnej morskej búrky nachádzal s celým svojím loďstvom vo veľkom nebezpečenstve, vzal na ruky svoje nevinné dieťatko, pozdvihol ho k nebu a povedal: „My sme síce hriešni ľudia, ale toto dieťatko je iste bez hriechu. Ach, Bože, z lásky k tejto nevinnosti odpusť nám vinným smrť!“ Búrka utíchla a všetci vyviazli z nebezpečenstva smrti. Ak pohľad na toto dieťa hriešneho otca tak účinkoval na srdce rozhnevaného Boha, ako srdcom večného Otca zavládne pohľad na Jeho vlastného Syna, najnevinnejšieho, kedykoľvek ho v omši svätej s úmyslom kajúceho obetovania skrze ruky kňaza k nemu pozdvihneš! Urazený Boh toto zmierenie, túto náhradu cti, ani nemôže odvrhnúť; veď je to Jeho Syn s prebohatým pokladom svojich zásluh, ktoré nadobudol na kríži a v ktorom On má svoje zaľúbenie. Ba čo by aj bolo z tohoto sveta, keby nemal nekrvavú zmiernu obetu omše svätej? „Čo sa mňa týka“, hovorí sv. Leonhard z Porto Maurizio, „ja si myslím, že keby nebolo omše svätej, svet by bol už dávno zahynul, lebo by nevládal ďalej uniesť ťarchu toľkých hriechov“.

Ako obeta zmierna má omša svätá dvojnásobný účinok:

 1. odpustenie hriechov
 2. odpustenie časných pokút za hriechy

Čo sa týka prvého účinku, nech si nikto nemyslí, že na odpustenie hriechov sa nežiada nič iné, len zúčastniť sa na omši svätej alebo v tom úmysle ju dať za seba slúžiť. Áno, všedný hriech býva mocou omše svätej v kajúcich a skrúšených srdciach zotretý. Ale nie hriech smrteľný; omša svätá nenahrádza sviatosť pokánia, ustanovenú na odpustenie hriechov, ani ju nečiní zbytočnou, ale skrze túto presvätú obetu sa ti dostane, milý čitateľu, vnútorného pohnutia a pomoci milosti, čo je potrebné, aby si svoje hriechy poznal, aby si sa od nich odvrátil, aby si sa obrátil k Bohu a skrúšene sa z nich vyspovedal.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.