Meniny, sviatky, svätí – 3. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Blažej
 • Blase
 • Blaise
 • Kendall
 • Rosario

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Blažej (biskup a mučeník, ľubovoľná spomienka) a svätý Oskár (biskup, ľubovoľná spomienka). – Svätý Blažej pochádzal zo Sebasty v Arménsku. Stal sa lekárom, ale neskôr sa zasvätil Bohu a zanechal svoje povolanie. Zomrel v roku 216 v Sebaste. Na Východe ho už v 6. storočí vzývali o pomoc pri chorobách hrdla. V tento deň sa udeľuje svätoblažejské požehnanie so sviecami s prosbou o zbavenie chorôb hrdla a iných neduhov. . Svätý Oskár bol misionárom európskeho severu a prvým biskupom v Hamburgu. Žil v rokoch 801 – 865. Bol aj apoštolským legátom pre Dánsko, Švédsko a severných Slovanov.

Myšlienky pre deti a mladých

Kedy už konečne budeme znášať svojho blížneho! To je posledná a najlepšia lekcia svätých. Šťastný, kto sa ju naučil!

sv. František Saleský

Po tebe vždy túžbou horím, by som s tebou, láska, bdel: Láska, ty si pre mňa cieľ, láskou zomrieť by som chcel. Ježiš, moja nádej stála, Tvoja láska na mňa sála.

Jacopone da Todi

Aj on múdry je a veľmi mocný; aj rozvážny je, veľmi rozumný.

Kniha Jób 12, 13

Boh vždy vie, čo by som mal urobiť. Pomáha mne aj tebe správne sa rozhodnúť. – Už sa ti niekedy stalo, že si sa nevedel rozhodnúť medzi dobrým a zlým? Možno ťa kamarát poprosil, aby si klamal. Alebo ti niekto robil zle a ty si mal pokušenie vrátiť mu to. Boh nám vždy pomáha správne sa rozhodnúť. Len ho popros o pomoc, ukáže ti, čo je správne.

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“ (Mt 26, 41) „Buďte triezvi a bdejte!“ „Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere!“ (1 Pt 5, 8 – 9) „Vzoprite sa diablovi a ujde od vás.“ (Jak 4, 7)

Katechizmus

Pre dospelých

Zásady kresťanskej dokonalosti:

 • záslužné skutky: sú tie skutky, ktorými sa nám zväčšuje posväcujúca milosť a tým aj nebeská sláva. Dobré skutky sa stávajú záslužnými, keď sa zhodujú s Božou vôľou, keď ich konáme v Božej milosti a s dobrým úmyslom, to jest na česť a chválu Božiu. Sväté pímo nám odporúča tieto dobré skutky: modlitbu, pôst a almužnu.
 • Božské čnosti: viera, nádej, láska
 • mravné čnosti: rozvážnosť, spravodlivosť, statočnosť, miernosť
 • všeobecné prostriedky dokonalosti: cvičiť sa v sebazaprení, vyhýbať sa všetkému zbytočnému, modliť sa a rozjímať o náboženských pravdách, často pristupovať ku sviatostiam
 • skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať piť smädným, prichýliť pocestných, odievať nahých, navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, pochovávať mŕtvych
 • skutky duchovného milosrdenstva: napomínať hriešnikov, poúčať nevedomých, dobre radiť pochybujúcim, tešiť zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych
 • blahoslavenstvá: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (Mt 5, 3 – 10)
 • evanjeliové rady: dobrovoľná chudoba, večná čistota, dokonalá poslušnosť
 • sedem hlavných hriechov: pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť
 • šesť hriechov proti Duchu Svätému: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu. Odporovať poznanej kresťanskej pravde. Závidieť blížnemu Božiu milosť. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.
 • Donebavolajúce hriechy: Úmyselná vražda. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.
 • Deväť cudzích hriechov: Dávať iným radu na hriech. Povzbudzovať iných na hriech. Iným kázať hrešiť. Súhlasiť s hriechom iných. Pomáhať pri hriechu iných. Mlčať pri hriechu iných. Zastávať hriechy iných. Netrestať hriechy iných. Chváliť hriechy iných.

Pre tradičných katolíkov

Na viacerých miestach tejto knihy bola reč o vzťahu omše svätej k Bohu Otcu i k jeho jednorodenému Synovi; teraz počujme niečo i o vzťahu omše svätej k Bohu Duchu Svätému. Aby sme jeho pôsobenie v omši svätej poznali, predkladám tu o tom celú hlavu, ktorú si nezmeškaj prečítať najmä na svätodušné sviaty.

Ako Duch Svätý preukazuje kresťanom mnoho dobrého, to nie je možné dostatočne poznať, tým menej vyjadriť. Všetky Božie milosti nám dáva Duch Svätý. Dielo hriešnikovho ospravedlnenia a posvätenia spravodlivého je dielom Ducha Svätého. Privlastnenie zásluh Ježiša Krista je pôsobením Ducha Svätého. Duch Svätý je Božskou láskou a Božským zľutovaním a bez prestania sa usiluje zadosťučiniť Božskej spravodlivosti a úbohých hriešnikov od záhuby večnej zachrániť. On je tou bytnosťou, ktorá tak veľmi prispela k dielu nášho vykúpenia a to šťastlivo začala i dokončila. Duch Svätý to dielo začal v panenskom živote Panny Márie, keď totiž jeho spolupôsobením Slovo telom sa stalo, najsvätejšia duša Ježiša Krista stvorená bola a Božstvo s človečenstvom sa nepochopiteľným spôsobom v jednu osobu spojilo. Dielo vykúpenia dokončil Duch Svätý na Turíce, svätodušné sviatky, keď sa sám spojil s veriacimi v podobe ohnivých jazykov, žiarou svojej lásky ich roznietil a zatvrdnutých hriešnikov, ktorí sa nedali obmäkčiť ani hľadením na zázraky a utrpenia Ježiša Krista, milosťou svojou obrátil. A vždy zostáva pri pravých veriacich; a hoci ho mnohí zneucťujú, predsa ich neopúšťa, ale klope im na srdce a žiada si u nich prebývať.

Všetky tieto veci sú veľkými, áno božskými skutkami. Pri tom všetkom som sa v nápise tejto hlavy odvážil povedať: omša svätá je najdôležitejším dielom Ducha Svätého. Ako to odôvodním? Veľmi ľahko nasledujúcim spôsobom. Všetci bohoslovci tvrdia, že tajomstvo vtelenia Syna Božieho je najväčším zo všetkých zázrakov, a to preto, lebo v ňom bolo spojené nekonečne veľké božstvo s nízkym človečenstvom v jednej osobe. Tento najväčší zázrak vykonal Duch Svätý, ako to vyslovujeme v apoštolskom vyznaní viery. A hoci tento zázrak vtelenia Syna Božieho je nekonečne veľkým, predsa sa zdá, že zázrak, ktorý sa deje pri omši svätej, je ešte väčším; lebo tu sa vznešené božstvo i dokonalé človečenstvo stávajú tak poníženými, že sú osobne prítomné aj v najmenšej čiastočke svätej hostie.

Posvätný ruženec: radostný (ráno), bolestný (na obed), slávnostný (večer)

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.