Meniny, sviatky, svätí – 3. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Kevin
 • Karolína
 • Tamara
 • Ramon
 • Ramona
 • Ray
 • Raymond
 • Romona

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätí Karol Lwanga a dvanásti spoločníci (ugandskí mučeníci, spomienka). Prví svedkovia viery v čiernej Afrike z druhej polovice 19. storočia boli umučení (upálení alebo sťatí na vrchu Namugongo) v roku 1886. Boli to chlapci z družiny (pážatá) alebo starší zo stráže nemravného kráľa Mwangu, ktorý ich pre čistotu a vieru dal umučiť. Svätorečení boli v roku 1964. Karol Lwanga je patrónom africkej mládeže.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Neponosujte sa, že máte mnoho ťažkých dlhých trápení. Boh riadi všetko, aj počet, aj váhu, aj mieru.

sv. František Saleský

Keď milujeme, zdá sa, že máme úplne inú dušu, ako keď nemilujeme.

Blaise Pascal

Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.

Kniha proroka Jeremiáša 31, 25

Keď som unavený, trochu si pospím. Oddych pre moje srdiečko je rozhovor s Bohom – porozprávam sa s ním! – Keď si ospalý, nie je nič lepšie, ako si trochu zdriemnuť. Oddýchnuť si počas dňa je to najlepšie na únavu. Stráviť čas s Bohom je, ako nechať na chvíľu oddýchnuť svoje srdiečko. Či sa rozprávaš s Bohom, alebo len objavuješ svet, naokolo, ktorý stvoril, tvoje srdiečko sa naplní Božou láskou a opäť budeš plný energie a síl!

Ak sme uškodili blížnemu na tele alebo na duši, máme nielen hriech oľutovať, ale aj spôsobenú škodu, nakoľko je to možné, nahradiť. Sebe samému na duši škodí ten, kto pácha hriech.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Litánie k Oltárnej sviatosti – pre súkromnú pobožnosť

 • Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
 • Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
 • Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
 • Otče na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
 • Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, -//-
 • Duch Svätý, Bože, -//-
 • Svätá Trojica, jeden Boh, -//-
 • Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, -//-
 • Skrytý Boh a Spasiteľ, -//-
 • Obeta novej zmluvy, -//-
 • Obeta najsvätejšia, -//-
 • Obeta nekrvavá, -//-
 • Obeta ustavičná, -//-
 • Obeta čistá, -//-
 • Obeta opravdivého zmierenia, -//-
 • Pravé a živé telo Ježiša Krista, -//-
 • Pravá krv Božieho Syna, -//-
 • Baránok bez poškvrny, -//-
 • Chlieb anjelov, -//-
 • Najmilšia nebeská manna, -//-
 • Pamätník obdivuhodných Božích skutkov, -//-
 • Slovo, ktoré sa telom stalo a prebývalo medzi nami, -//-
 • Kalich dobrorečenia, -//-
 • Tajomstvo viery, -//-
 • Nebeský liek proti hriechom, -//-
 • Osvieženie svätých duší, -//-
 • Najdrahšia obeta za živých i mŕtvych, -//-
 • Pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána, -//-
 • Sviatosť najsvätejšia, -//-
 • Sviatosť mocná a žiariaca, -//-
 • Pokrm na cestu pre umierajúcich, -//-
 • Základ našej spásy, -//-
 • Závdavok nášho vzkriesenia, -//-
 • Buď nám milostivý, – zľutuj sa nad nami, Ježišu.
 • Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu.
 • Od každého hriechu, -//-
 • Od nehodného prijímania tvojho najsvätejšieho tela a krvi, -//-
 • Od ducha nekajúcnosti, -//-
 • Od nebezpečného odkladania pravého pokánia, -//-
 • Od ťažkého pokušenia, -//-
 • Od nezriadenej žiadosti tela, -//-
 • Od zvodnej žiadostivosti očí, -//-
 • Od márnej svetskej pýchy, -//-
 • Pre tvoju túžbu jesť s učeníkmi veľkonočného baránka, -//-
 • Pre tvoju hlbokú pokoru, v ktorej si umýval nohy svojim učeníkom, -//-
 • Pre tvoju bezhraničnú lásku, v ktorej si ustanovil Oltárnu sviatosť, -//-
 • Pre tvoje najsvätejšie telo, ktoré si za nás vydal na obetu, -//-
 • Pre tvoju drahú krv, ktorú si vylial za nás, -//-
 • Pre tvoju ťažkú smrť, ktorú si za nás podstúpil na kríži, -//-
 • My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
 • Zachovaj a rozmnož v nás vieru v túto Najsvätejšiu sviatosť, -//-
 • Rozhojni v nás úctu a lásku k tejto Sviatosti, -//-
 • Privádzaj nás prostredníctvom úprimného pokánia k hodnému prijímaniu tejto Sviatosti, -//-
 • Ochráň nás od každej nevernosti a slepoty ducha, -//-
 • Urob nás účastnými prevzácnych úžitkov tejto Sviatosti, -//-
 • Daj, aby nepriatelia tejto Sviatosti uverili v tvoju najsvätejšiu prítomnosť, -//-
 • V hodine smrti nás touto sviatosťou posilni na cestu do večnosti, -//-
 • Daj, aby sme pre túto Sviatosť blažene prešli zo smrti do života, -//-
 • Pre túto Sviatosť udeľ všetkým zomrelým veriacim večný odpočinok, -//-
 • Pre túto Najsvätejšiu sviatosť vypočuj naše prosby, -//-
 • Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
 • Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
 • Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
 • V. Z neba si im dal chlieb. – Aleluja.
 • R. Ktorý má v sebe všetku slasť. – Aleluja.
 • Pane Ježišu, ty si ustanovil Oltárnu sviatosť, aby si v nej sprítomňoval svoju obetu na kríži, aby si bol pokrmom a nápojom našich duší a aby si mohol prebývať medzi nami: prosíme ťa, posilni v nás vieru, úctu a lásku k tejto Najsvätejšej sviatosti, aby sme sa nábožnej zúčastňovali na svätej omši, pristupovali s čistým svedomím a s veľkou úctou k tvojmu stolu a vrúcne sa ti klaňali. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Pre tradičných katolíkov

Pri vystupovaní k oltáru kňaz zas prosí o odňatie hriechov svojich i ľudu, aby mohol hodne konať svätú obetu, modliac sa: „Odním od nás, prosíme, Pane neprávosti naše, aby sme si zaslúžili vojsť s čistou mysľou do svätyne svätých; skrze Krista, Pána nášho. Amen.“

Príduc k oltáru ukloní sa a blízko toho miesta, na ktorom spočívajú ostatky svätých zloží svoje ruky na oltár, na znamenie, že sa nespolieha na svoju vlastnú silu, ale na Krista, ktorého oltár predstavuje a na príhovor svätých, ktorých ihneď vzýva nasledujúcou modlitbou: „Prosíme Ťa, Pane! Skrze zásluhy svätých, ktorých ostatky sú tu a všetkých svätých, aby si mi všetky moje hriechy odpustiť ráčil. Amen.“

Keď sa modlí slová: „ktorých ostatku sú tu“, bozká oltár. Tento bozk je výrazom našej úctivosti, výrazom nášho láskyplného spoločenstva so svätými. Kresťana veľmi oblažuje a potešuje toto nadprirodzené obcovanie medzi nebom a zemou: Čo sa víťaznej cirkvi dostáva úcty, to sa bojujúcej udeľuje ako milosť a bohatstvo, ktoré sme obdržali, priteká ako občerstvenie úbohým dušičkám, ktoré si samé pomôcť nemôžu.

Keď kňaz vystupuje po stupňoch oltára a bozkáva oltár, pamätaj na to, ako neverný učeník Judáš bozkal Ježiša a tak ho zradil pred nepriateľom.

Až po obetovanie si pripomínaj, ako nášho božského Spasiteľa zajali, ako. nejakého veľkého zločinca, v putách viedli do mesta Jeruzalema, ako ho udierali a zauškovali i falošne obžalovali. Ďakuj mu za všetko, čo z lásky k tebe vytrpel a pros ho o milosť, aby si z lásky k nemu mohol trpezlivo niesť všetky nepríjemnosti, ktorých sa ti od ľudí dostane.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.