Meniny, sviatky, svätí – 3. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Galina
  • Alex
  • Alexej
  • Brandi
  • Brandy
  • Lester

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätí Filip a Jakub (apoštoli, sviatok) a blahoslavená Emília Bischieri (panna). Svätý Filip hlásal evanjelium v južnom Rusku. Zomrel za vieru vo Frýgii. Svätý Jakub bol z Pánovho príbuzenstva, stal sa prvým biskupom v Jeruzaleme, kde ho za vieru zhodili z cimburia chrámu. Napísal list, ktorý je vo Svätom písme. – Blahoslavená Emília bola zakladateľka kláštora, mystička, rehoľníčka, dominikánka. Zomrela 3. 5. 1314 vo Vercelli.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Túžiť po mučeníctve a pritom neznášať malé nepríjemnosti bežného života, je omyl.

sv. František Saleský

Milovať znamená vyjsť zo seba a letieť k druhým.

Michel Quoist

Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!

Kniha proroka Izaiáša 12, 6

Keď sa cítim šťastný, spievam. Ak sa aj ty raduješ, zaspievaj si so mnou! – Boh mi dal môj vlastný hlas a neznie vôbec rovnako ako hlas niekoho iného. Používaš ho, aby si sa mohol rozprávať s ostatnými. Čím viac slov sa naučíš, tým viac sa môžeš rozprávať! Svoj hlas môžeš využiť, aj keď spievaš. Ako sa dá najlepšie ukázať iným, že sa raduješ? Áno, tak, že si zaspievaš pesničku. Boh počúva tvoj hlas veľmi rád. Najmä keď vidí, že sa raduješ.

Proti prvému Božiemu prikázaniu sa prehrešuje ten, kto o pravdy viery nedbá alebo o nich z vlastnej viny pochybuje, kto proti poznaným pravdám viery rozpráva alebo vieru zapiera.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Povinnosti a služby vysvätených osôb pri svätej omši

Biskup: Každé zákonité slávenie Eucharistie vedie biskup buď sám osobne, alebo prostredníctvom kňazov, svojich pomocníkov. Keď je biskup prítomný na omši, na ktorej je zhromaždený ľud, veľmi sa sluší, aby slávil Eucharistiu a pridružil si kňazov ako koncelebrantov na posvätný úkon. Je to tak nielen preto, aby sa zvýšila vonkajšia slávnostnosť obradu, ale aby sa tým v plnšom svetle vyjadrilo tajomstvo Cirkvi, „sviatosť jednoty“. Ak však biskup neslávi Eucharistiu, ale tým poveruje iného, vtedy je vhodné, aby s náprsným krížom, štólou a pluviálom oblečeným na albe sám predsedal liturgii slova a na konci omše udelil požehnanie.

Kňaz: Ak presbyter, ktorý v Cirkvi z moci posvätného stavu má právo v osobe Krista prinášať obetu, stojí na čele tu a teraz zídeného veriaceho ľudu, predsedá pri jeho modlitbe, ohlasuje mu posolstvo spásy, pridružuje si ľud, keď skrze Krista v Duchu Svätom prináša obetu Bohu Otcovi, svojím bratom dáva chlieb večného života a sám má spolu s nami účasť na ňom. Keď teda slávi Eucharistiu, musí dôstojne a pokorne slúžiť Bohu a ľudu. Svojím správaním, ako aj prednášaním posvätných textov má pripomínať veriacim živú prítomnosť Krista.

Diakon: Mocou prijatia posvätnej vysviacky dostáva diakon po presbyterovi prvé miesto medzi tými, ktorí posluhujú pri eucharistickom slávení. Lebo posvätný rád diakonátu už od dávnych apoštolských čias bol v Cirkvi vo veľkej úcte. V omši má diakon svoju vlastnú úlohu; ohlasuje evanjelium a niekedy aj káže Božie slovo, ohlasuje úmysly pri spoločných modlitbách veriacich, slúži kňazovi, pripravuje oltár a posluhuje pri slávení obety; veriacim rozdáva Eucharistiu, najmä pod spôsobom vína, a prípadne dáva ľudu pokyny, aké gestá a postoje má zaujať celé zhromaždenie.

Povinnosti a služby Božieho ľudu pri svätej omši

Boží ľud: Pri slávení omše veriaci tvoria svätý ľud, získaný ľud a kráľovské kňazstvo, aby vzdávali Bohu vďaky a obetovali nepoškvrnenú obetu nielen rukami kňaza, ale spolu s ním a naučili sa obetovať aj samých seba. Nech sa to však snažia prejavovať s hlbokým nábožným citom a láskou voči bratom, ktorí majú účasť na tom istom slávení. Nech sa vyhýbajú každej forme individualizmu alebo delenia a nech pamätajú na to, že majú jediného Otca v nebi, a preto všetci sú si bratmi. Nech utvárajú jedno telo či už počúvaním Božieho slova alebo účasťou na modlitbách a speve, predovšetkým však spoločným prinášaním obety a spoločnou účasťou na Pánovom stole. Táto jednota krásne vysvitá z gest a postojov tela, keď ich veriaci spoločne zachovávajú. Nech sa veriaci nezdráhajú s radosťou poslúžiť Božiemu ľudu, kedykoľvek sa od nich žiada, aby nejakou osobitnou službou alebo úlohou pomohli pri slávení.

Pre tradičných katolíkov

Drevené oltáre sa používali sčasti ešte až do 6. storočia, ale nikdy nie pravidelne. Lebo už od apoštolských čias brávali i kamene a pomazávali ich za miesta svätej obety. Teraz sú oltáre iba z kameňa, niekde i z drahého mramoru. Keby boli z dreva, z kovu, ba i zo zlata alebo striebra, i vtedy musí byť z kameňa aspoň to miesto, na ktorom sa pri omši svätej konsekruje (posväcuje) hostia a kalich.

Oltár alebo oltárny kameň svätí biskup. Svätenie oltára patrí k najveľkolepejším a najslávnostnejším sväteniam, ktoré naša sväteá cirkev pozná. Biskup svätí soľ, vodu, popol a víno a zmieša to všetko v jedno. Toto zmiešanie posvätených vecí, znamená milosti, ktoré z oltárnej obety pochádzajú. Víno znamená silu a veselosť ducha, voda čistotu, soľ múdrosť a každý dar milosti, popol ľútosť a pokánie. S ohľadom na to, že oltár znamená Krista, vyobrazuje víno a voda jeho božstvo zjednotené s človečenstvom, popol jeho nesmrteľnosť a soľ jeho neporušiteľnosť.

Biskup urobí touto posvätenou miešaninou päť krížov na oltár, čiže na oltárny kameň, a síce najprv v prostriedku, potom v štyroch rohoch. Potom vezme yzop a sedemkrát obchádza oltár a kropí ho tou posvätenou zmesou. Týmito piatimi krížmi sa poukazuje na to, že sa tu bude obnovovať obeta kríža a päť svätých rán sa takmer zas otvorí, z ktorých potečú nadmieru veľké milosti na spasenie našej duše ako z piatich prameňov. Sedmoré obchádzanie oltára znamená, že táto predrahá výkupná krv Ježiša Krista sa rozlieva na cirkev z oltára, z tajomnej Kalvárie, v siedmych svätých sviatostiach.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.