Meniny, sviatky, svätí – 30. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Ferdinand
 • Evan
 • Gianna
 • Giovanni
 • Jean
 • Jeanette
 • Jeanne
 • Jennell
 • Jeannette
 • Jeannine
 • Joan
 • Joann
 • Joanna
 • Joanne

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ferdinand (kráľ), svätá Zdislava (matka rodiny) a svätá Jana z Arcu (panna). – Svätý Ferdinand bol kráľ Kastílie a Leónu. Založil univerzitu v Salamanke v roku 1239 a začal stavať katedrálu v Tolede. Bol mierny voči Židom a Arabom, ale prísny voči bludárom. Zomrel 30. 5. 1252 v Seville. – Svätá Zdislava bola dominikánska terciárka, útecha ubiedených. Zomrela 1. 1. 1252 na hrade v Lemberku. Telesné pozostatky sú uložené v Kostole svätého Vavrinca v Jablonnom v Podještědí v Česku. – Svätá Jana bola zázračná Panna Orleánska, ktorá z Božieho vnuknutia zachránila Orleans a celé Francúzsko od okupácie Angličanov. Mala aj zjavenia svätého Michala, svätej Kataríny a svätej Margity. Zomrela 30. 5. 1431 v Rouene.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Chcel by som, aby ľudia, ktorých vediem, boli vždy čo najlepšie oblečení, ale aj čo najmenej afektovaní.

sv. František Saleský

Najväčšia revolúcia všetkých čias vypukne v deň, keď všetci ľudia začnú žiť podľa Ježišovej reči na vrchu.

Georges Clemençeau

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Kniha proroka Jeremiáša 29, 13

Božia láska je všade okolo nás. V daždi, v kvetoch, stvoril toľko krás! – Premýšľal si niekedy, kde je Boh? Pozri sa okolo seba! Boha naživo nikdy neuvidíš. Ale ak sa pozrieš lepšie, nájdeš ho. Pozri sa na motýle, ktoré si poletujú po lúke. Uvidíš krásnu Božiu tvorivosť. Alebo sa započúvaj do kvapiek dažďa bubnujúcich na okno. Budeš počuť, aký je Boh mocný. Aké je objatie od niekoho, koho máš rád? Príjemné, však? Taká je Božia láska. Boh je tu naozaj s nami. Musíme sa len poriadne pozrieť a hľadať ho.

Proti piatemu Božiemu prikázaniu hreší ten, kto blížnemu či sebe škodí na tele alebo na duši zlým zaobchádzaním (ničí zdravie alebo i život, napríklad hnevom, závisťou, …). Potrat je úmyselná vražda (nevhodné lieky či nápoje matky), či iný úmysel vraždiť.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitba pri poklone Oltárnej sviatosti

Sviatostný Ježišu, nie som schopný vysloviť všetky myšlienky a city, ktorými sa ti klaniam. Prijmi aspoň to, že tu kľačím pred tebou a že ti s hlbokou vďačnosťou obetujem tieto chvíle skromnej poklony.

Verím, že si tu v Eucharistii prítomný. Verím, že si tu práve tak, ako si v nebi u svojho Otca, medzi anjelmi a svätými. Verím, že tvoj božský pohľad spočíva teraz na mne a že s láskou a porozumením prijímaš vzdychy môjho srdca. Oltárna sviatosť je pre mňa živou skutočnosťou, tvoja prítomnosť je mojou blaženosťou. Veľmi ti ďakujem, Spasiteľu, že si nám túto Sviatosť ustanovil, že si takto vždy s nami a neopúšťaš nás nikdy v tomto živote naplnenom všelijakými nepríjemnosťami.

Moja nádej si ty, Ježišu Kriste! Tento život ma môže sklamať, ľudia ma môžu opustiť, aj tí najvernejší. Ty ma však neopustíš nikdy. Ty vždy zostaneš so mnou, ty mi budeš vždy tým istým láskavým Bohom a Majstrom. Ty mi budeš vždy Potešiteľom a svätou posilou, ty si moja nádej! Nežiadam odmenu od ľudí. Mňa blaží, keď môžem plniť tvoju svätú vôľu, keď pracujem a modlím sa s vedomím, že ma ty vidíš, že ma ty žehnáš a že si spokojný s mojou prácou a s mojím životom. Ty si moja jediná odmena, ty si cieľ môjho života a každej mojej námahy, ty si moja opora.

Milujem ťa nadovšetko, láskavý Spasiteľ, ktorý sa tak skromne ukrývaš tu, vo svätostánku, aby si nás posilnil. Len cez teba chcem milovať ostatných, ktorých si mi zveril a ktorí sú blízki môjmu srdcu. To číre ľudské milovanie je plytké a nestále. Ľudská láska je len vtedy stála a vie prinášať obety, keď je spojená s Božou láskou, láskou Najvyššieho.

Ty si Boh. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa nadovšetko. Klaniam sa ti v tejto zázračnej Oltárnej sviatosti. Viem, že som nehodný, viem, že mnohými hriechmi urážam tvoje božské Srdce. Ale som iba slabý človek, odpusť mi, Pane. Zo srdca ľutujem, že som ťa urazil, že som myslel, hovoril alebo konal proti tvojim zákonom. Uznávam svoju vinu a chcem sa polepšiť. Chcem prichádzať k tvojmu svätostánku s čistým svedomím a pokorným srdcom. Ale bez tvojej pomoci, bez tvojej milosti by som si nevládal usporiadať mravný kresťanský život. Preto mi dal milosť, daj mi svoju pomoc, daj mi svoje požehnanie! Preto ťa prosím, Pane, buď ku mne štedrý, lebo pre mňa je tvoja štedrosť potrebná. Už toľko ráz som sľuboval, už toľko ráz som si zaumienil žiť spravodlivo a charakterne, a predsa som toľko ráz klesol, toľko ráz zlyhali moje sily. Poskytni mi teda ešte viac pomoci, ešte viac milosti. Všetko je v tvojich rukách, všetko spravuješ, o všetkom vieš a o všetkom rozhoduješ, preto ti s plnou dôverou odovzdávam seba a svojich blízkych.

Pane, ďakujem ti za veľký dar tvojej sviatostnej prítomnosti, klaniam sa ti, milujem ťa, som ti oddaný. Žehnaj ma a pomôž mi! Amen.

Poďakovanie: Ďakujem ti, Bože, za tvoju lásku, vďaka ti za pomocnú ruku, ktorú k nám neustále vystieraš; vďaka ti za to, že nás miluješ napriek našej úbohosti a nevďačnosti; vďaka ti za lásku, ktorou nás obklopuješ i vtedy, keď my ťa prestávame milovať. Ďakujem ti za všetky dary a dobrodenia, najmä za tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom, aby nám otvoril nebo a prinavrátil nám tvoje stratené priateľstvo. Ďakujem ti za to, že s nami zostávaš v sviatosti Eucharistie. Ďakujem ti za večný život, ktorý si do nás vložil. Vďaka ti, Bože, za všetky dary, za lásku, radosť, slnko, úsmev, hudbu a za všetko krásne na svete, čo si pre nás stvoril.

Pre tradičných katolíkov

Povedomý si svojich hriechov, vyhnaný v tomto slzavom údolí, vzdychajúc, kňaz prosí o ochranu proti vnútorným i vonkajším nepriateľom svojej duše. Kým sa kňaz tak modlí, ešte vždy plný bázne pre svoju nehodnosť a neodhodlaný, či sa má odvážiť konať svätú obetu, viackrát ho prerušuje ľud skrze miništranta a dodáva mu ducha. Upamätúva ho, že Pán je sila naša i nádej naša, že je dosť dobrotivý a mocný vyliečiť rany naše a zabezpečiť nás proti všetkým nepriateľom.

Kňaz teda posmelený týmito príhovormi ľudu sa odhodlá, že vykoná presvätú obetu; preto s radostným srdcom oslavuje trojjediného Boha, hovoriac: „Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému“, na čo ľudu odpovedá: „Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky až na veky vekov. Amen.“ A plný dôvery kňaz ešte raz opakuje tie slová, ktoré hovoril už na začiatku stupňovej modlitby: „Pristúpim k oltáru Božiemu“. Ľud ho utvrdzuje v tom predsavzatí dodávajúc: „K Bohu, ktorý obveseľuje moju mladosť“. Akoby chcel povedať: Áno, len choď a konaj presvätú obetu; veď Boh je dobrý a od mladosti nás zahŕňa svojimi darmi a milosťami.

Nech je teda tak, riekne kňaz. Ja dúfam v Boha; lebo „pomoc naša je v mene Pána“. Tak je, odpovedá ľud; všetka pomoc je od Pána, „ktorý učinil nebo i zem“. Ale kňaz zase myslí na svoju nehodnosť, preto sa skloní plný pokory a skrúšenosti k zemi a modlí sa konfiteor, hovoriac: „Vyznávam sa Bohu všemohúcemu, blahoslavenej Márii vždy Panne, blahoslavenému Michalovi archanjelovi, blahoslavenému Jánovi Krstiteľovi, svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi a všetkým Svätým, i vám bratia, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami a skutkami, moja vina, moja vina, moja najväčšia vina: preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, blahoslaveného Michala archanjela, blahoslaveného Jána Krstiteľa, svätých apoštolov Petra a Pavla, a všetkých svätých, i vás bratia, aby ste sa modlili za mňa k Pánu Bohu nášmu.“

Tak kňaz vyznáva pred nebom i zemou, že je úbohým hriešnikom a prosí víťaznú i bojujúcu cirkev, aby mu u Boha vyprosila milosť a odpustenie. Ľud dojatý touto pokorou a skrúšenosťou kňaza, prosí pre neho milosrdenstvo Božie slovami: „Zmiluj sa nad tebou všemohúci Boh a odpustiac hriechy tvoje, nech ťa privedie k životu večnému. Amen.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.