Meniny, sviatky, svätí – 30. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Vieroslav
  • Vieroslava
  • Arnošt
  • Ernest
  • Alma
  • Woodrow

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Ján Klimak (opát) a svätý Leonard Murialdo (kňaz). – Svätý Ján bol predstaveným kláštora na Sinaji a vodcom pustovníkov. Pre mníchov na Sinaji zostavil vzácnu knihu Rebrík do neba. Zomrel 30. marca okolo roku 649 v Palestíne, kde sa pripravoval na smrť. – Svätý Leonard v Turíne založil Spoločnosť svätého Jozefa, ktorá mala úlohu opusteným deťom prinášať vieru a prejavovať im lásku. Zomrel v roku 1900.

Myšlienky pre deti a mladých

Zbožné city, čo máme pri modlitbe, nie sú stále a treba s tým počítať, ale nemať v nich záľubu, aby sme nezabudli na čnosti a umŕtvovanie vášní.

sv. František Saleský

Žijeme len ten čas, v ktorom milujeme.

Claude-Adrien Helvétius

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú.

Kniha žalmov 145, 18

Kdekoľvek som, čokoľvek poviem, Boh je pripravený počúvať ma, keď sa modlím. – Napriek tomu, že Boh je veľmi mocný, netreba sa báť s ním rozprávať. Možno si myslíš, že s Bohom sa rozprávajú len dôležití ľudia. Alebo že musíš použiť špeciálne slová, či sa nachádzať na špeciálnom mieste. Boh však počúva všetkých. Nezáleží na tom, kto to je alebo akými slovami sa prihovára. Takže ak potrebuješ Boha, len sa s ním začni rozprávať!

Ďakujme Bohu za neoceniteľnú milosť, že patríme do Kristovej Cirkvi. Modlievajme sa za tých, ktorí si túto milosť nevážia, aj za tých, ktorí ešte nepatria do Kristovej Cirkvi.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Bože, ty nechceš smrť hriešnika, ale jeho pokánie; vzhliadni milostivo na ľud, ktorý sa k tebe navracia, a keďže ťa nábožne vzýva, odvráť od neho svoj spravodlivý hnev. Bože milostivý, Bože ľútostivý, Bože, ktorý odpúšťaš hriechy a viny, ktorý si sa zmiloval nad izraelských ľudom; zastav svoju ruku, odpusť i nám a neodplácaj nám podľa našich hriechov a previnení; zľutuj sa nad nami a pre tvoje veľké milosrdenstvo, prevyšujúce všetky naše hriechy odvráť od nás bič svojho trestu. Udeľ nám svoju pomoc a svätú milosť, aby sme boli oslobodení od moru, od náhlej smrti a od večného zatratenia. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba v čase moru a nákazlivých chorôb

Všemohúci večný Bože, nebeský Otče, ty dávaš slnku svietiť na dobrých i na zlých a svoje požehnanie hojne rozdávaš každému stvoreniu; i my, nehodní tvoji služobníci, vrúcne a pokorne ťa prosíme; skrze nekonečné zásluhy a predrahú krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, a na orodovanie svätého Klementa, podľa svojej najsvätejšej vôle, pomôž nám odkryť skryté banské poklady, odkryté obohatiť; práci rúk baníkov udeľ požehnanie, pracujúcich mužov nech chránia tvoji svätí anjeli pred úrazom, škodou a všetkým zlým, aby sme ti naplnení tvojím požehnaním vo viere a v spravodlivosti života stále verne slúžili a po týchto časných námahách mohli dostať od teba večnú odmenu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za baníkov – v banských krajoch

Bože, ty si naše útočisko v nebezpečenstvách, podpora v neduhoch, pomoc v úzkostiach, potecha v zármutku a plači; osloboď svoj ľud od všetkých bied, aby sa mohol radovať z tvojho milosrdenstva. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pri rozličných príležitostiach

(1) Ant. Ja som spása svojho ľudu, hovorí Pán. V akomkoľvek trápení ma bude vzývať, vyslyším ho a naveky bude pod mojou mocnou ochranou. – V. Pane, nezaobchádzaj s nami podľa našich hriechov. R. Ani nám neodplácaj podľa našich neprávostí. – Modlime sa. Všemohúci a milosrdný Bože, láskavo zhliadni na naše trápenia, uľahči naše bremená a posilňuj našu vieru, aby sme sa s neochvejnou dôverou spoliehali na tvoju otcovskú starostlivosť. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(2) Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba v každej núdzi

Pre tradičných katolíkov

Je toho však veľa, čo som tu povedal, ale predsa ešte ďaleko nie dosť; preto musím povedať ešte omnoho viac. Čo dáva svojmu Bohu ten, kto mu pri omši svätej obetuje Krista Pána? Dáva mu prevýborný dar, ktorý má cenu práve tak veľkú, akú má všemohúci, nekonečný Boh sám vo svojej nekonečnej dokonalosti a velebnosti. Viac už nemôžem povedať, lebo človek nemôže nájsť ani vymyslieť nič vyššie od Boha. A teraz rozmýšľaj, aký neoceniteľný poklad obetuješ ty najsvätejšej Trojici Božej, keď jej pri omši svätej obetuješ božským učinené človečenstvo Kristovo. Ó, akú bohatú odplatu za tento dar od Boha dostaneš! Lebo ten, ktorému tento prevzácny dar prinášaš, je Najštedrejším a Najvďačnejším na nebi i na zemi. Ó, ako mnoho dlhov tým zaplatíš, lebo tvoj dar je nekonečne viac hoden, než na koľko si sa ty svojou vinou mohol zadĺžiť.

Tento dar nie je žiadnym cudzím darom, ale našim vlastným, lebo ho nám pred časmi dobrovoľne darovali Boh Otec i Boh Syn a denne nám ho ešte vo všetkých omšiach svätých znovu darúvajú. To dosvedčuje i kňaz, lebo v omši svätej hovorí, že táto obeta Tela a Krvi Ježiša Krista nie je len jeho obetou, ale i obetou ľudu i našou. Keďže teda Kristus je v omši svätej našim, našimi sú i jeho nesmierne poklady. Z toho môžeš spoznať, ako veľmi môžeme pri omši svätej zbohatnúť. Preto je pravda, čo povedal P. Sanchez: „Človek sa môže stať bohatším v omši svätej než skrze všetky od Boha stvorené veci; len keby sa dokázal na nej náležite zúčastniť!“ (Thesaur. missae cap. 24) Preto máš pri omši svätej zvlášť dbať na to, aby si pri nej Bohu Otcu často obetoval jeho Syna; lebo čím častejšie ho budeš obetovať, tým bohatším sa staneš.

Aj na to máš dávať pozor, aby si omšu svätú vždy skrze ruky kňaza obetoval, asi týmito slovami: „Pane, obetujem Ti Tvojho milého Syna skrze ruky kňaza.“ Lebo to je koľko, ako keby si povedal: „Pane, nie som hoden, aby som smel pristúpiť k tomuto svätému oltáru a Tvojho milého Syna do svojich nehodných rúk vziať. Preto pristupujem len v duchu, podkladám svoje ruky pod obe ruky kňaza a pomáham mu pozdvihovať svätú hostiu i svätý kalich.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.