Meniny, sviatky, svätí – 31. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Nela
 • Petronela
 • Petrana
 • Kamila
 • Doyle
 • Sharell
 • Sharyl
 • Shera
 • Sheree
 • Sherell
 • Sheri
 • Sherill
 • Sherrell
 • Sherri
 • Sherrie
 • Sherril
 • Sherrill
 • Sherry
 • Sherryl
 • Shery
 • Sheryl
 • Sheryl
 • Sheryll

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Petronela (panna a mučenica). Je to rímska mučeníčka. Čas jej umučenia nie je známy. Jej hrob sa našiel v Domitilliných katakombách. Je patrónkou cestujúcich.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Musíme sa vyzliecť zo seba, aby sme si obliekli Krista ukrižovaného.

sv. František Saleský

Milovať blížneho znamená rád plniť každú povinnosť, ktorú voči nemu mám.

Immanuel Kant

I budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.

Kniha proroka Jeremiáša 30, 22

Boh nám dal prísľub, ktorý nikdy neporuší. Bude nás milovať naveky, nič tento sľub nezruší. – Pred mnohými rokmi nám Boh dal sľub, ktorý nikdy neporuší. Povedal, že ľudí nikdy neopustí. Bude navždy s nami. V Biblii čítame, že ľudia urobili veľa vecí, ktoré nemali, ale Boh ich napriek tomu neopustil. Stále nás má rád. Robíme chyby každý deň, ale Boh nás má stále rád. Dodržal sľub od začiatku vekov. Budeme vždy jeho ľud a on bude náš láskavý, milujúci Boh. Navždy a naveky. To je teda prísľub!

Proti svojmu vlastnému telu sa prehrešuje, kto bez vážnej potreby vystavuje svoje zdravie a život nebezpečenstvu alebo kto si siaha na život. Nemiernosť v jedení a pití, hnevlivosť, nemravnosť, samovražda (nenapraviteľný hriech).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ampulky, podnos a utierka. Víno a voda na svätú omšu sa prinášajú k oltáru v malých sklenených ampulkách na malom podnose, ktorý sa používa aj pri umývaní rúk pred obetovaním. Na utretie rúk sa používa osobitná utierka.

Cibórium je väčší kalich s kovovou prikrývkou opatrenou krížikom. V tomto kalichu sa uschovávajú sväté hostie pre prijímajúcich veriacich. Má byť tiež aspoň pozlátený. Cibórium sa prikrýva závojom zvaným cibóriové vlum, ktoré je z bieleho hodvábu a je v skvostne zdobené.

Kadidlo – turibulum, slúži na okiadzanie Oltárnej sviatosti alebo požehnávaných vecí. Používa sa nádoba visiaca na retiazke s pohyblivým vrchnákom, ktorá sa volá kadidlo. Tymián sa uchováva v navikule čiže lodičke, pretože je naozaj podobná loďke. Tymian sa do kadidla sype obyčajnou lyžičkou.

Monštrancia je skvostná schránka podobná slnku ohraničenému lúčmi, v ktorej sa nosí Najsvätejšia sviatosť na procesiách alebo sa vystavuje na verejnú poklonu. Oltárna sviatosť čiže veľká svätá hostia sa v monštrancii drží v malej nádobke tvaru polmesiaca zvanej lunula. Staršie monštrancie mali vežičkovú podobu. Kým sa svätá hostia určená na slávnostné vystavenie nevloží do monštrancie, môže sa uchovávať v malej nádobke zvanej kostódia.

Baldachýn. Keď kňaz nesie Oltárnu sviatosť v monštrancii pri verejných sprievodoch, nesú nad ňou vyzdobenú striešku, ktorá sa volá baldachýn. Zhotovený je z bieleho hodvábu a je bohato vyšívaný zlatom.

Cengáč, zvonček. Pri svätej omši sa používajú dva. Jeden je pri sakristii a oznamuje sa ním začiatok svätej omše alebo iných obradov. Druhý, malý ručný cengáč je vedľa oltára; miništrant ním dáva znamenie pri pozdvihovaní najmä na poklonu Oltárnej sviatosti a pred prijímaním.

Svätenica – kropáč. Pri obradoch, najmä pri požehnaniach, kňaz často kropí predmety požehnanou vodou, ktorá je odlišná od krstnej vody. Táto voda sa drží v svätenici. Na kropenie sa používa yzopový alebo iný zelený konárik, všeobecne však kovový kropáč.

Lavakrum je malá, zvyčajne sklenená nádoba s vrchnáčikom uložená pri svätostánku. Je v nej čistá voda. V nej si kňaz opláchne prsty, keď dáva sväté prijímanie mimo svätej omše, aby zachránil prípadné odrobinky na prstoch.

Pre tradičných katolíkov

A teraz si ľud spomenie i na svoje mnohé a ťažké hriechy, ktorými Boha urazil. Preto sa zároveň s kňazom pokorí a tiež sa modlí konfiteor prosiac Svätých i kňaza, aby mu vyžiadali milosť u Boha. Na to hovorí kňaz: „Zmiluj sa nad vami všemohúci Boh a odpustiac hriechy vaše, nech vás privedie k životu večnému.“ „Amen.“

Potom kňaz pokračuje: „Omilostenie, rozhrešenie a odpustenie hriechov našich udeľ nám všemohúci a milosrdný Pán.“ „Amen.“ Keď kňaz hovorí tieto slová, robí na sebe znamenie svätého kríža, aby dal najavo, že v odpustenie hriechov a milosť pre seba i pre ľud úfa skrze Ježiša, Ukrižovaného.

Skrze tento obapolný príhovor dostala nádej v odpustenie hriechov novú posilu a obdržala prevahu; ale povedomie hriešnosti zato kňaza ešte celkom neopustilo. Preto sa s ľudom modlí nasledujúce verše žalmu, už nie s hlbokým sklonením, ale len s naklonením tela.

„Bože, obráť sa k nám a obživ nás! A ľud Tvoj bude sa veseliť v Tebe. Ukáž nám, Pane, milosrdenstvo Svoje! A Spasenie Svoje daj nám! Pane, vyslyš modlitbu moju! A volanie moje príď k Tebe. Pán s vami! I s duchom tvojím!“

Obapolné striedavé modlitby sa zakončujú prianím: „Dominus vobiscum! Pán s vami!“ „Et cum spiritu tuo. I s duchom tvojím!“

Tento pozdrav, ktorý sa pri omši svätej často opakuje, obsahuje všetko, čo cirkev môže svojim deťom dobrého želať. Lebo kde je Pán, tam je on so svojou milosťou i pomocou, so svojou láskou i so svojím milosrdenstvom, so svojím požehnaním i so svojím pokojom. On, náš Boh, náš Stvoriteľ a Vykupiteľ, náš potešiteľ, náš oblažovateľ, naše svetlo, náš život, naše najvyššie dobro, náš cieľ, naše všetko je s nami; čo mohlo by byť lepšie, väčšie, blaženejšie?

Ľud želá kňazovi to isté, keď mu odpovedá: „I s duchom tvojím!“ Tieto slová obsahujú prosbu, aby Boh ráčil celkom naplniť a preniknúť ducha obetujúceho kňaza, aby dobre konal svoj svätý úrad.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.