Meniny, sviatky, svätí – 31. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Benjamín
  • Kvido
  • Bethany
  • Homer

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Benjamín (diakon a mučeník) a svätá Balbína. – Svätý Benjamín podstúpil mučeníctvo okolo roku 420 v Perzii. Keďže neprestával odvážne hlásať Božie slovo, kráľ Perzie ho dal mučiť a napokon zomrel ako mučeník. – Svätá Balbína bola podľa legendy dcérou tribúna Kvirína, Rímska panna, ktorú zázračne uzdravil pápež Alexander I. a ktorá sa potom stala kresťankou. V Ríme je bazilika svätej Balbíny na Aventíne.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Chcete sa cvičiť v dajakej čnosti? Vyberte si tú najlepšiu a najsolídnejšiu a nie tú najnápadnejšiu.

sv. František Saleský

Naše šťastie nespočíva vo veľkosti našich skutkov, ale vo veľkosti našej lásky.

Johannes Tauler

On zachováva vernosť naveky.

Kniha žalmov 146, 6

Keď Boh niečo sľúbi, vždy to aj dodrží. Dodrží sľub daný tebe aj mne. – Boh prisľúbil v Biblii veľa vecí. Sľúbil Noemovi, že už nepošle žiadnu ďaľšiu potopu, a ako pripomenutie mu poslal dúhu. Sľúbil Abrahámovi a Sáre, že budú mať bábätko, aj keď boli starší – ako tvoji starí rodičia. Sľúbil Izraelitom, že budú mať čo jesť, aj keď budú žiť. na púšti. A Boh dodržal každý jeden svoj sľub. Keď Boh niečo prisľúbi, myslí to naozaj vážne.

Ježiš Kristus založil Cirkev na to, aby viedla ľudí k večnému spaseniu. Bez nej sa nemôžeme spasiť. Tí, čo bez vlastnej viny do nej nepatria navonok, môžu byť spasení, ak robia, čo im Boh prikazuje cez svedomie. Takíto ľudia patria do Cirkvi vnútorne.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Všemohúci Bože, neopovrhni dôverou svojho ľudu, ktorý v úzkosti a v trápeniach volá k tebe, ale pre slávu svojho mena príď milostivo na pomoc všetkým zarmúteným. Amen.

Modlitba v akomkoľvek zármutku

Modlime sa. Bože, tvoje milosrdenstvo je bez hraníc a tvoja dobrota je nekonečná; ďakujeme tvojej láskavej velebnosti za udelené dary; ty vždy vyhovuješ našim prosbám, preto prosíme tvoju dobrotivosť, aby si nás neopúšťal a pripravil nás na budúce odmeny. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ďakovná modlitba za každé dobro

Bože, ty na nikoho, kto v teba dúfa, nedopustíš priveľké trápenie, ale láskavo vypočuješ modlitby; vzdávame ti vďaky za to, že si vypočul naše prosby a túžby; zároveň ťa vrúcne prosíme, chráň nás od každého zla. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba poďakovania za každé dobro

Bože, odmeň mojich priateľov i dobrodincov za všetko dobro, ktoré mi preukázali a stále preukazujú. Udeľ im tu na zemi svoje požehnanie, šťastie i pokoj a po smrti im daj účasť na večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za priateľov a dobrodincov

Bože, ty chceš, aby sme sa modlili aj za tých, ktorí nám zlorečili, a aby sme preukazovali dobro tým, ktorí nám ublížili. Hľa, prichádzam k tebe, aby som ťa prosil/a za svojich nepriateľov. Pane, odpusť im, ako im i ja odpúšťam. Daj im milosť, aby sa zbavili nenávisti a svoje srdce opäť otvorili láske. Veď sme všetci tvoje deti a navzájom bratia a sestry. Ako by som mohol/a zabudnúť na prikázanie, ktoré nám dal tvoj Syn, keď povedal, aby sme sa navzájom milovali?! Božský Spasiteľ, ja nezabudnem na toto prikázanie; milovať budem všetkých, lebo láska sa prejavuje v plnení zákona. Toto chcem konať čo najusilovnejšie, aby si aj o mne mohol povedať, že som tvojím učeníkom. Prosím ťa, udeľ mi k tomu tvoju milosť. Amen.

Modlitba za všetkých nepriateľov

Pre tradičných katolíkov

O anglickom kráľovi, Heinrichovi I., rozpráva Rainald, že sa každý deň zúčastňoval na troch omšiach svätých a pri nich kľačal na najspodnejšom schode oltára. Keď kňaz pozdvihoval svätú hostiu a svätý kalich, podkladal svoje ruky pod rameno kňaza a tak pozdvihoval prevelebnú Sviatosť zároveň s ním k najväčšej úteche svojho srdca. (Od. Rainald. annal. eccles. ad ann. 1141, num, 43) Ó, keby tento posvätný zvyk sa doposiaľ zachoval, či by sa každý neponáhľal na omšu svätú, aby bol v kostole prvým a zároveň s kňazom mohol pozdvihovať prevelebnú Sviatosť? Keďže ale tento zvyk už zanikol, Boh sa uspokojuje s tvojou dobrou vôľou, keď hovoríš: „Pane! obetujem Ti Tvojho Syna skrze ruky kňaza.“ Lebo on tomu dobre rozumie, čo týmito slovami chceš povedať.

Mimo svätej hostie musíš Bohu obetovať i kalich čiže najsvätejšiu krv Ježiša Krista. Je to úkon tak záslužný, že to človek ani nevie dostatočne vysvetliť. V životopise svätej Magdalény de Pazzis, vytlačenom v Ríme, je v hlave 101. napísané toto: „Túto sväticu Boh poučil, že obetovanie krvi je veľmi mocné na uzmierenie Boha, rozhnevaného pre hriechy sveta. Preto sa jej Boh sťažoval, že na svete je tak málo ľudí, ktorí by sa usilovali jeho hnev udobrovať. I napomenul ju, aby to robila ona. Preto každý deň často s veľkou horlivosťou Bohu obetovávala, obyčajne päťdesiatkrát, presvätú krv Ježiša Krista za živých a za mŕtvych. A Spasiteľ jej často ukazoval tie duše, ktoré skrze obetovanie presvätej krvi obrátila alebo vyslobodila z očistca.“

Ona hovorievala aj: „Je sa čoho obávať, že nekajúcnosť hriešnikov sa môže dať za vinu našej lenivosti. Lebo keby sme boli za nich obetovávali horlivú modlitbu a krv Ježiša Krista, boli by sa iste obrátili a zachránili sa od múk večných. Preto teda obetujeme krv a utrpenie Pána Ježiša bez ustávania za hriešnikov.“ Tieto slová sú hodné povšimnutia, lebo nám podávajú ľahký prostriedok, ktorým môžeme Boha udobriť, hriešnikov obrátiť, zomrelých vyslobodiť a tresty za svoje hriechy vykúpiť. Toto obetovanie presvätej Krvi sa môže konať kedykoľvek a kdekoľvek; ale omnoho mocnejším a užitočnejším je ono pri omši svätej, keďže pri omši svätej sa toto obetovanie nekoná len slovami, ale i skutkom. Lebo kňaz má Krv Ježiša Krista opravdivo v kalichu a obetuje ju telesným spôsobom nielen vo svojom mene, ale i v mene celej cirkvi svätej, zvlášť ale v mene prítomných. Ak teda niekto pri omši svätej hovorí: „Pane, obetujem Ti túto svätú Krv skrze ruky kňaza“, obetuje presvätú Krv telesným spôsobom, keďže obetuje tú istú, ktorú má kňaz v kalichu, a nadobúda si tak ďaleko väčších zásluh, než keby presvätú Krv obetoval len slovami mimo omše svätej.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.