Meniny, sviatky, svätí – 4. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Izidor
 • Izis
 • Ivana
 • Alethea
 • Alethia
 • Carlton
 • Drake
 • Magdalena
 • Magdalene
 • McKenzie
 • Mekenzie

Všetko najlepšie.

Patróni dňa je svätý Izidor (biskup a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka) a blahoslavený František Marto. Svätý Izidor bol arcibiskupom v Seville. Nastúpil na miesto svojho brata arcibiskupa svätého Leandra. Bránil vieru proti bludárom, zvolával synody a napísal veľa duchovných a teologických kníh. Zomrel 4. 4. 636. Benedikt XIII. v roku 1722 ho vyhlásil za učiteľ Cirkvi. – Blahoslavený František bol bratom blahoslavenej Hyacinty. Zomrel 11-ročný s úsmevom na perách, lebo si ho prišla vziať krásna Pani do neba. Bol účastníkom zjavenia Panny Márie vo Fatime. Zomrel 4. 4. 1918 a blahorečený bol 13. 5. 2000.

Myšlienky pre deti a mladých

Viackrát som povedal, že kto nie je pokorný, nie je čistý. Povedal som to preto, lebo Boh obyčajne dopúšťa pád do ponižujúcich hriechov, aby potlačil a napravil duchovnú pýchu.

sv. František Saleský

Smrteľní sme tam, kde nemilujeme: nesmrteľní, kde nemilujeme.

Karl Jaspers

Láska a vernosť nech ťa nikdy neopúšťajú! Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo, napíš ich na tabuľu svojho srdca!

Kniha prísloví 3, 3

Pane, pomôž mi byť dobrým priateľom, takým, ktorý je milý a bude kamarátom navždy. – Aké sú dva najkrajšie dary, ktoré môžeš dať svojim kamarátom! Vernosť a láskavosť. Vernosť znamená postaviť sa za kamaráta, aj keď mu ostatné deti robia zle alebo sa z neho vysmievajú. Znamená to byť kamarátom navždy. Láskavosť je, keď myslíš na to, ako sa môže tvoj kamarát cítiť. Znamená to správať sa k nemu pekne, napríklad požičať mu na chvíľu svoju obľúbenú hračku. Keď si verný a láskavý, vždy budeš mať dosť kamarátov!

Ježiš povolal apoštolom: „Učte všetky národy… A hľa, ja som s vami až do skončenia sveta“ (Mt 28, 19 – 20). „Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, Ducha Pravdy, aby zostal s vami naveky“ (Jn 14, 16 – 17).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ant. Dávid v mene Pánovom prakom a kameňom premohol filištínskeho Goliáša. – V. Pane, spas hlavu nášho štátu. R. A vyšlyš nás, keď ťa budeme vzývať. – Modlime sa. Všemohúci večný Bože, pokorne ťa prosíme, ochraňuj svojho služobníka (meno), hlavu nášho štátu, so všetkými jeho spoluobčanmi a príď mu na pomoc vo všetkých nebezpečenstvách, aby sme sa mohli všetci spolu s ním radovať v nebi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za hlavu štátu

Modlime sa za tých, čo spravujú štát: nech náš Boh a Pán vedie ich mysle a srdcia, aby podľa jeho vôle pracovali za pravý pokoj a slobodu pre všetkých. Všemohúci a večný Bože, v tvojich rukách sú ľudské srdcia i práva národov; dobrotivo pomáhaj tým, čo nás zákonite spravujú, aby všade presadzovali pravý pokoj, blahobyt ľudu a náboženskú slobodu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za tých, či spravujú štát

Ant. Môj ľud bude bývať v príbytku pokoja, v spoľahlivých stánkoch a na bezpečných miestach. – V. Ak Pán nestráži mesto. R. Nadarmo bdejú jeho strážcovia. – Modlime sa. Všemohúci Bože, s obdivuhodnou múdrosťou riadiš celý svet; vrúcne ťa prosíme za našu vlasť [obec, naše mesto]: daruj pravú múdrosť tým, čo nás zákonite spravujú, a všetkým občanom svedomitosť a statočnosť, aby sa medzi nami upevňovala svornosť a spravodlivosť a vládol trvalý pokoj a šťastie. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za vlasť

Prosíme ťa, Pane, na príhovor Sedembolestnej Božej Matky, našej patrónky, odvráť od našej vlasti každé nešťastie a svojou dobrotou ochraňuj od všetkého zla slovenský národ, ktorý ti je oddaný celým srdcom. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za vlasť

Pre tradičných katolíkov

Akým spásonosným je toto hľadenie vo viere na Pána, ti ukážem na peknom predobraze Starého zákona. Keď izraelský ľud reptal proti Bohu i Mojžišovi, poslal Pán medzi Izraelitov ohnivé hady, ktoré mnohých z nich jedovato uštipli a usmrtili. I naľakaný ľud volal na Mojžiša o pomoc a Mojžiš prosil Boha o ušetrenie toho nešťastného ľudu a Pán Mojžišovi povedal: „Sprav medeného hada a polož ho na znamenie; kto je uštipnutý a pohliadne na neho, bude žiť.“ Mojžiš teda spravil medeného hada a položil ho na znamenie (vyzdvihol ho na dreve), na ktoré keď uštipnutí hľadeli, bývali uzdravení (4. kniha Mojžišova = Numeri 21, 6). To, že tento medený had bol predobrazom Kristovým, to hovorí sám Spasiteľ: „Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený Syn človeka, aby nikto, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal život večný“ (Jn 3, 14. 15). Toto povýšenie, o ktorom tu Kristus Pán hovorí, sa stalo na kríži. Keďže už pohľad na medeného hada mal toľko sily, že mohol Izraelitov zachrániť pred telesnou smrťou, o čo viac má nábožné hľadenie na Krista, keď pri omši svätej býva pozdvihovaný a má tú moc, že môže duše poranené jedom hriechu uzdraviť a zarmútené a malomyseľné srdcia potešiť a posilniť!

Aby toto hľadenie aj prinášalo toto požehnanie, musíš si vzbudzovať hodne živú vieru v prítomnosť Krista Pána na oltári a v obetu, ktorú on svojmu nebeskému Otcovi prináša za úbohých hriešnikov. Toto vzbudzovanie si viery je veľmi zaslúženým; lebo veriť znamená len na samotné slovo Pána niečo za pravdu považovať, čo ani vidieť, ani svojimi zmyslami poznať nemôžeme: Aké veľké zásluhy si takou vierou môžeme nadobudnúť, povedal Pán tými slovami: „Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“ (Jn 20, 29) Tým chcel povedať: „Tí, ktorí ma v najsvätejšej sviatosti nevidia a predsa sú v živej viere v mojej prítomnosti v nej presvedčení, konajú cnosť tak výbornú, že si ňou môžu zaslúžiť večnú blaženosť. Čím častejšie a čím mocnejšie si kto túto vieru vzbudzuje, tým väčší stupeň milosti a oslavy si zasluhuje v nebi.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.