Meniny, sviatky, svätí – 4. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Lenka
  • Dalibor
  • Elma
  • Kevin
  • Kevon

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Kvirín (biskup a mučeník) a svätý František Caracciolo (kňaz). – Svätý Kvirín bol biskupom v Sisaku (dnešné Chorvátsko). Mučeníctvo za vieru podstúpil 4. 4. 309 v Szombathely. Priviazali mu na krk kameň a utopili ho. – Svätý František založil Kongregáciu menších rehoľných klerikov, ktorá má na starosti prevýchovu trestancov a ich obrátenie. Zomrel 4. 6. 1608 v Agnone.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Kamkoľvek idete, usilujte sa nazbierať dačo dobrého. A robte ako včely, ktoré znášajú domov iba med.

sv. František Saleský

Ak chceš loviť ľudí, musíš navliecť na háčik svoje srdce; jedine vtedy zaberú.

Anonym

Ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.

Kniha proroka Jeremiáša 32, 17

Bože, ako si stvoril nebo také modré? Si mocný a úžasný a to je dobré! – Nie je skvelé byť počas slnečného dňa s kamarátmi vonku? Je krásne ležať na lúke, pozerať sa na modré nebo a nadýchané oblaky. Nie je úžasné rozmýšľať o Bohu a o tom, aký nádherný svet stvoril? Iba Boh je taký mocný, že stvoril nebo a slnko. A my sa z toho všetkého môžeme tešiť!

Buďme tichí, pokojamilovní, chráňme sa zlých spoločníkov, ktorí nás zvádzajú na hriech. Nebuďme krutí ani k zvieratám, lebo sa staneme bezcitnými aj voči ľuďom.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Všemohúci večný Bože, s pokorou som prišiel/a k tvojmu svätému oltáru a padám na kolená pred tvojou velebou, aby som sa ti skrze túto svätú a nekrvavú obetu poďakoval/a za všetky nespočetné dobrodenia, ktorými si ma obdaroval. Ľutujem všetky svoje vedomé i nevedomé hriechy a priestupky. Odpusť mi pre nekonečné zásluhy tvojho jednorodeného Syna, môjho Pána a Vykupiteľa, Ježiša Krista. Túto modlitbu a obetu spájam s obetou a modlitbou tvojho služobníka kňaza. Svoj úmysel spájam s úmyslom celej svätej Katolíckej cirkvi, ktorá si s bolesťou spomína na utrpenie a potupnú smrť tvojho Syna Ježiša Krista. Tebe, Otče nebeský, prináša túto obetu a prosí o milosť pre svoje deti. Obetujem ti túto svätú omšu na poďakovanie za všetky preukázané dobrodenia, na zadosťučinenie za moje hriechy a na dosiahnutie milosti potrebných na moju spásu. Prosím ťa, milostivý Bože, i za tých, za ktorých som povinný/á modliť sa a ktorí sa do mojich modlitieb odporúčali, či ešte žijú, alebo už sú vo večnosti. Priprav teda moje srdce, očisti môjho ducha, odpusť mi hriechy, posväť moju dušu, aby som bol/a pri tejto svätej obeti prítomný/á na tvoju česť a slávu a na úžitok mojej duše. Čože by mi osožilo, keby som ťa iba ústami ctil/a, a moje srdce by bolo vzdialené od teba? Nebeský Otče, zmiluj sa nado mnou, daj mi pravú ľútosť nad mojimi hriechmi, daruj mi polepšenie života, pokoj srdca a život večný. Amen.

Modlitba pred svätou omšou

Mária, Matka milosrdenstva, z hlbín svojho srdca utiekam sa k tebe a ponížene ťa prosím: Ako si ty bola prítomná pri svojom Synovi visiacom na kríži a s ním si obetovala nebeskému Otcovi nepoškvrnenú obetu jeho tela a krvi na vykúpenie sveta, tak buď prítomná a nápomocná mne a všetkým prítomným na svätej omši v tento deň tu i na všetkých miestach, kde sa slávi svätá omša, aby sme podporovaní tvojím orodovaním mohli konať Najsvätejšej Trojici najcennejšiu a najpríjemnejšiu obetu a tak si získali hojný úžitok pre našu spásu. Amen.

Modlitba k Panne Márii pred svätou omšou

Pre tradičných katolíkov

Pri slávnostných omšiach svätých sa teraz koná okiadzanie oltára. Najprv sa okiadza Umučenie na oltári alebo najsvätejšia sviatosť (ak je vyložená), na znamenie toho, že Bohu v Trojici jednému, prislúcha poklona, chvála a sláva. Ale Boh býva ctený i vo svojich svätých; preto sa okiadzajú i ostatky svätých, čím dávame najavo svoju úctivosť k svätým. Aj oltár i všetko, čo je na ňom, sa okiadza, lebo oltár so všetkými tými vecami je nám ctihodný pre Krista, ktorý sa na ňom nekrvavo pri každej omši svätej obetuje.

Pri okiadzaní oltára pred Introitom býva kňaz sám okiadzaný ako viditeľný námestník neviditeľného najvyššieho biskupa Ježiša Krista. Pri obetovaní ale bývajú okiadzaní kňaz, ktorý omšu svätú slúži, leviti, ktorí posluhujú i celý ostatný klérus (duchovenstvo) už z úctivosti k ich vysokému úradu, už preto aby ich upamätovali na to, aby ako ľúbezná vôňa Kristova chodili v obci a boli vyvolenými nástrojmi v Božej ruke, aby veriacich k Bohu a do neba privádzali. Na znamenie, že z obety steká milosť najsamprv na kňazov a skrze ich službu na veriacich, okiadzajú sa pri obetovaní po kňazoch i veriaci.

Po okiadzaní nasleduje Introit čiže Vstup omše svätej. Pozostáva z jedného verša niektorého žalmu a iných krátkych miest Svätého Písma a končí sa chválorečím: Sláva Otcu i Synu atď. Introit sa vždy riadi podľa zvláštnosti doby cirkevného roku, alebo jednotlivých sviatkov alebo zvláštnej obecnej záležitosti, a vzbudzuje tu k radosti, tu k zármutku, alebo k pokornej prosbe, zas k nádeji alebo k túžbe. Obsahuje vždy základnú myšlienku sviatku, o ktorom sa slúži omša svätá a je pre ňu asi tým, čím je predpoveď (verš zo Svätého Písma, pred kázňou) pre kázeň. Tak na nedeľu najsvätejšej Trojice je Introit nasledujúci:

Požehnaná buď najsvätejšia Trojica a nerozdielna Jednota! Chváliť ju budeme; lebo učinila milosrdenstvo nad nami. Pane, Pane náš! Aké podivné je meno Tvoje na celej zemi: Sláva Otcu i Synu atď. Amen.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.