Meniny, sviatky, svätí – 4. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Kazimír
  • Stela
  • Rhoda
  • Tyrone

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Kazimír (ľubovoľná spomienka). Bol syn poľského kráľa Kazimíra IV. Vynikal najmä v čnostiach čistoty a štedrosti voči chudobným, osobitne vrúcne uctieval Eucharistiu a veľmi miloval Pannu Máriu. Zomrel 25-ročný 4. 3. 1484 v Grodne v Litve.

Myšlienky pre deti a mladých

Buďte, nakoľko možno, vždy rovnakej nálady, aby ste ukázali, že ste sa trvale rozhodli milovať Boha.

sv. František Saleský

Čím väčšmi milujeme a darujeme sa, tým viac získava náš život na význame a cene.

Hermann Hesse

Viem, že dokážeš všetko.

Kniha Jób 42, 2

Bože, ty si veľký – si najmocnejší zo všetkých! Viem, že mi pomôžeš, kedykoľvek stratím dych. – Vedel si, že ani tí najsilnejší, najmocnejší ľudia nedokážu toľko, čo dokáže Boh? Dospelí sú silní a múdri, ale napriek tomu majú niekedy starosti, s ktorými si nevedia dať rady. Ale všetci sa môžeme spoľahnúť na Boha. Takže ak máš problém, ktorý potrebuješ vyriešiť, spoľahni sa na Boha. Pamätaj, on dokáže všetko!

Ježiš sa po svojom vzkriesení ešte 40 dní zjavoval na zemi apoštolom aj iným ľuďom. V tomto čase dával apoštolom posledné pokyny a odovzdal im aj svoju moc.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ako zasvätiť nedeľu a sviatok – účasť na svätej omši

Prečo sa máme zúčastňovať na svätej omši? Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvalo zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej Neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania; sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy“ (Druhý vatikánsky koncil, konšt. Sacrosanctum concillum, 47). Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. V nej Boh v Kristovi posväcuje svet, aj kult, ktorý ľudia preukazujú Kristovi a skrze neho Otcovi v Duchu Svätom. Cirkev si veľmi praje, aby jej ľud bol prítomný na svätej omši čo najčastejšie, lebo tu sa dajú načerpať milosti a požehnania tak pre časný ako i pre večný život. V prvopočiatkoch kresťanstva sa veriaci veľmi horlivo zúčastňovali na každej svätej omši, ktorá bola slúžená. Dnes je príkaz zúčastniť sa na celej svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, ak tom neprekáža nejaká vážna príčina. (KKC, 1322 – 1324)

Ako máme byť prítomný na svätej omši? Už z toho, že svätá omša je Kristovou obetou, vyplýva, že máme byť pri nej prítomní aktívne. Svojou prítomnosťou dávame najavo spoločenstvo s Kristom a vytváranie jedného tela spolu s ním. Preto sa Cirkev veľmi stará, aby veriaci na tomto tajomstve neboli prítomní ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby sa na posvätných úkonoch zúčastňovali nábožne a aktívne. Pri liturgických sláveniach má každý, či vysvätený služobník alebo veriaci konať pri plnení svojej úlohy len to, ale všetko to, čo mu podľa povahy veci a liturgických predpisov patrí (SC 28). Z toho vyplýva, že vlastnými časťami pre veriacich sú spevy na vstup, obetovanie a prijímanie. Aj odpovede kňazovi, prvé a druhé čítanie a medzispevy, zvolania pri príslušných úkonoch, úkon kajúcnosti, prinášanie obetných darov, modlitby veriacich, modlitba Pána sú úkony pre veriacich, ktoré uvádza a zakončuje kňaz. Je len samozrejmosťou, že pri svätej omši prejavujeme svojou prítomnosťou lásku k nášmu Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi, a svojím kultúrnym postojom zachováme nábožnosť a dôstojné správanie kresťana katolíka. Svojou prítomnosťou, vnútorným postojom a zbožnosťou môžeme prejaviť úctu a poklonu Bohu Otcovi, Ježišovi Kristovi i Duchu Svätému; venovať sa rozjímaniu o smrti a umučení Ježiša Krista, ako i o veľkosti svojich previnení, na vykúpenie ktorých bola potrebná taká veľká a drahá obeta; dať priestor poďakovaniu za spasiteľné vykúpenie a za všetky telesné a duševné dobrodenia; predneseniu svojich duchovných i časných potrieb ako i potrieb svojich blížnych; spomienke na zosnulých; pristúpenie k svätému prijímaniu alebo k duchovnému prijímaniu.

Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatostne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Modlitba duchovného svätého prijímania

Pre tradičných katolíkov

Čo sa prihodilo tomuto zbožnému bratovi, o ktorom svätý Bonifác takto rozpráva, prihodí sa bezpochyby i tebe i mne i všetkým zomierajúcim. Spáchané hriechy sa nám predstavia pred oči v strašnej podobe; ale dokonané dobré skutky nás budú posilňovať a potešovať. Ak si sa ale nábožne zúčastnil na mnohých omšiach svätých, tie ti prídu naproti v podobe prekrásnych nebeských panien, zbavia ťa každého strachu a povedia: „My sme tie omše sväté, na ktorých si sa nábožne zúčastnil. My pôjdeme s tebou pred prísneho Sudcu, vyhovoríme ťa a dosvedčíme ti, ako veľmi pobožným si pri nekrvavej obete Ježiša Krista býval, ako mnoho hriechov a ako mnoho trestov za hriechy si splatil. Preto buď len dobrej mysle! Lebo my zmiernime hnev Sudcu a vyprosíme ti jeho milosť“. Akou veľkou potechou to bude pre tvoju stiesnenú dušu, keď nájdeš tak mnohých verných priateľov a príhovorcov a prísneho Sudcu!

I môže sa ti stať, čo Raynald (Od. Raynaldi annal. eccl. ad ann. 1241.) píše o blahoslavenom Nankerovi, biskupovi vratislavskom.

Tento Nanker mal zvláštnu nážobnosť k omši svätej a každý deň, keď len mohol, býval na všetkých omšiach svätých, ktoré boli slúžené v jeho kostole. V hodine jeho smrti počula zbožná pani tak sladký a ľúbezný spev anjelov, že sa jej zdalo, akoby bola v raji. Keď si veľmi žiadala dozvedieť sa, čo ten nebeský spev znamenal, počula hlas, ktorý povedal: „Duša biskupa Nankera sa práve odlúčila od svojho tela a je nesená svätými anjelmi do neba“. Pani sa spýtala: „Čím si tento biskup zaslúžil tak veľkú česť a milosť?“ Hlas odpovedal: „Presvätou obetou omše svätej, ku ktorej mával tak zvláštnu nábožnosť.“

Toto je zaiste potešujúci príklad, ktorý nás má povzbudiť, aby sme sa veľmi usilovne a nábožne zúčastňovali na omši svätej. Hľa, zbožný biskup Nanker sa dostal do neba bez očistca; ba, milí anjeli ho tam niesli s veľkou oslavou a so sladkým, radostným spevom. A najdôležitejšou príčinou toho bola zvláštna nábožnosť k omši svätej, ktorou všetky svoje viny odpokutoval a tak si zaslúžil blažený koniec a tak dôstojné nanebovzatie. Ak teda aj ty chceš dosiahnuť tak veľkú milosť, nie dlho v očistci horieť, vysoko do neba sa dostať, nasleduj ten príklad a nábožne sa zúčastňuj na omši svätej, kedy len môžeš.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.