Meniny, sviatky, svätí – 5. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Miroslava
  • Mirka
  • Abdul
  • Nadia
  • Nadine
  • Ryan
  • Rylan

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Vincent Ferrer (ľubovoľná spomienka) a svätá Irena (panna a mučenica). – Svätý Vincent bol španielsky dominikán, jeden z najslávnejších kazateľov v stredoveku. Ako kazateľ pochodil Španielsko, južné Francúzsko, Švajčiarsko a severné Taliansko. Vo svojej reholi prednášal filozofiu a teológiu. Zomrel 5. 4. 1419 v meste Vannes vo Francúzsku. Je ochrancom polí a zveri. – Svätá Irena bola panna zo Solúna. Pretože nechcela vydať knihy Písma na Diokleciánovo nariadenie a bránila vieru, bola upálená v roku 304. Aj jej dve sestry Agapé a Chionia ešte pred ňou podstúpili mučeníctvo.

Missio (latinsky) = kráčať; Keď sú v meste alebo obci misie, pri kostole je misijný kríž, kde sa píše rok, kedy boli konané misie a niekde je na kríži aj nápis missio. Tento web je určitá forma online misie.

Myšlienky pre deti a mladých

Komu je Boh všetko, tomu je svet ničím.

sv. František Saleský

Láska víťazí nad všetkým!

Vergilius

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um!

Kniha prísloví 3, 5

Boh mi pomôže naučiť sa nové veci, ako čítať z knihy alebo zaviazať si šnúrky. – Už sa ti stalo, že si chcel niečo urobiť, ale nedarilo sa ti to? Napríklad zaviazať si šnúrky? Snažil si sa, skúšal si to, ale potreboval si pomoc. Niekedy je ťažké robiť veci sám. Preto Boh chce, aby sme ho o pomoc poprosili, keď ju potrebujeme. Boh nám dal rozum, aby sme sa naučili nové veci. Môžeme mu veriť, že nás obklopí ľuďmi, ktorí nám pomôžu.

Preto sa vo veciach viery a mravov držíme učenia a rozhodnutí učiacej Cirkvi. Poslúchame ju vždy, keď hovorí cez pápeža alebo cez biskupov, ktorí sú s ním zjednotení. Ak o niečom rozhodnú na cirkevnom sneme, ich rozhodnutia sú platné potvrdením pápeža.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Večný milosrdný Bože, Pán všetkého stvorenia, ty všetko zachovávaš a spravuješ, zhliadni na terajšiu biedu v našej vlasti a zľutuj sa. Pokorne ťa prosíme, vypočuj nás, zabudni na svoj hnev. Úprimným srdcom uznávame, že trpíme pre svoje viny. Áno, Pane, často a v mnohom sme sa proti tebe prehrešili. Naše viny sú príčinou toho, že si nám odoprel hojnosť niektorých pozemských darov, aby si nás napomenul ako zlé a neposlušné deti. Buď naším láskavým a dobrotivým otcom. Tvoje milosrdenstvo je také veľké, že nám chceš odpustiť, ak sa obrátime k tebe s otvoreným srdcom a poprosíme o pomoc. Vyslyš teda, nebeský Otče, našu úprimnú prosbu a daj, aby sme pred tvojím svätým trónom dosiahli milosť. Pozri otcovským okom na nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú; odvráť od našej vlasti hroziace nebezpečenstvá a neodopri nám svoju pomoc, ktorú potrebujeme pre pozemské i večné šťastie. Sľubujeme ti, že sa polepšíme a budeme konať úprimné pokánie. Prijmi našu obetu zmierenia. Veď tvoje prisľúbenia sú pravdivé. Poskytni pomoc tým, ktorí ťa o ňu prosia, aby sme ťa za tvoju dobrotu s vďačným srdcom zvelebovali a chválili. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za vlasť vo veľkom nebezpečenstve

Všemohúci večný Bože, ty sa zľutúvaš nad všetkými a každému prejavuješ svoju dobrotu; pokorne ťa prosíme, ochraňuj našu krajinu; nech je nad nami tvoja prozreteľnosť. Žehnaj našu vlasť a oddiaľ od nej všetko, čo by mohlo narušiť jej pokoj a hatiť jej blaho. Požehnaj všetkých jej predstavených a jej obyvateľov, aby ich nezastihlo nešťastie, ale všetko im slúžilo na dobré, aby ťa radostným srdcom chválili a úprimne sa ti klaňali. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Súkromná modlitba za vlasť

Predrahý Spasiteľ, Ježiš Kristus, v každej biede a potrebe nášho národa utiekame sa k tvojmu láskavému Srdcu. I teraz ťa vrúcne prosíme, Najsvätejšie Srdce Ježišovo, prameň všetkého milosrdenstva, milostivo zhliadni na slovenský národ; pomôž mu svojou všemohúcnosťou, múdrosťou, dobrotou a štedrosťou. Ježišu, daj nášmu národu vodcov podľa tvojho Božského Srdca. Dožič pokoj našej drahej vlasti. Pre bohatstvo svojej nekonečnej lásky veľkodušne zabudni na naše nevernosť a zošli láskavo pomoc najmä tým, čo trpia núdzou pre nedostatok každodenného chleba. Všetci, čo pracujú v poli, v továrni, v bani alebo v úrade, nech sú usilovní a v práci svedomití a nech pamätajú na tvoj príkaz „Modli sa a pracuj“. Amen.

Súkromná modlitba za vlasť

Matka Sedembolestná, patrónka Slovenska, zastávaj a ochraňuj náš národ. Ukazuj nám cestu k svojmu Synovi, buď našou orodovníčkou u neho. Vypros pre náš národ a našu vlasť zľutovanie a požehnanie. Amen.

Aj vy, naši svätí apoštoli a patróni Slovenska, svätý Cyril a Metod, svätý Vojtech, svätý Andrej a Benedikt, spojte pred Bohom svoje prosby s našimi pokornými modlitbami a prosbami, aby sa Pán nad nami zľutoval, udelil nám svoje milosti a zahrnul nás darmi svojho Božského Srdca. Amen.

Súkromná modlitba za vlasť

Pre tradičných katolíkov

Aká zaslúžená je táto viera, môžeš poznať z nasledujúcej udalosti. Hugo zo svätého Viktora (+1140), znamenitý učiteľ i zbožný kňaz, už dlho a často túžieval a veľmi horlivo sa modlieval o milosť, aby mohol raz vidieť Krista Pána pod spôsobom svätej hostie. Boh konečne jeho modlitbu vyslyšal a jeho vrúcnu túžby vyplnil. Keď jedného dňa veľmi nábožne slúžil omšu svätú, videl na korporále Pána Ježiša ležať v podobe prespanilého Dieťatka. Jeho radosť nad tým bola nesmierna a trvala dlhší čas. Konečne Dieťatko rieklo: „Hugo! Preto, že si ma chcel telesnými očami vidieť, stratil si veľkú zásluhu zo svojej viery.“ Po týchto slovách zmizlo a zanechalo kňaza aj smutného pre stratu zásluhy i rozradovaného pre toto zázračné videnie. Z toho príkladu si môžeš vziať ponaučenie, akým záslužným je, hľadieť na svätú hostiu vo viere.

Toto veľmi dobre vedel svätý Ludvik, kráľ francúzsky (+1270) a preto nechcel o tú zásluhu prísť. Keď totiž raz kňaz slúžil v dvornej kaplnke a v jeho neprítomnosti omšu svätú a pri pozdvihovaní svätej hostie na miesto nej všetci prítomní videli milé Jezuliatko, utekal jeden sluha ku kráľovi a prosil ho, aby chytro išiel do kaplnky a podíval sa tam na Ježiša prítomného v ľudskej podobe. Ale kráľ povedal: „Nech sa na Ježiša podívajú tí, ktorí neveria: ale ja, ktorý v jeho osobnú prítomnosť pevne verím, si ho nežiadam vidieť očami.“ (Fastes et Légendes du s. Sacr. str. 141)

Bezpochyby si tento svätý kráľ tiež žiadal vidieť prekrásne Jezuliatko. Lebo čo by sa mohlo človekovi v tomto živote prihodiť vyššieho a radostnejšieho, ako keby mohol vidieť Najkrásnejšieho zo všetkých ľudských synov? Ale aby nestratil zásluhu z viery, svätý Ludvik tú rozkoš svojim očiam radšej odoprel. Nasleduj tohto kráľa, a keby si si aj veľmi žiadal Krista Pána vo svätej hostii osobne vidieť; uspokoj sa tým, keď môžeš na neho teraz tam očami viery hľadieť, aby si ho mohol niekedy na odmenu za to v budúcej sláve tým krajšie vidieť z tváre do tváre.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.