Meniny, sviatky, svätí – 5. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Agáta
  • Dobromila
  • Agatha
  • Ava
  • Avis
  • Braxton
  • Cole

Všetko najlepšie.

Patrónkou dňa je svätá Agáta (panna a mučenica, spomienka). Po prijatí krstu sa rozhodla zasvätiť Kristovi. Jej krása upútala pozornosť Kvintiána, prefekta mesta. Navrhol jej manželstvo, ktoré odmietla, čím vzbudila v odmietnutom senátorovi túžbu po pomste. Bola zavretá do verejného domu, ale nezmenila svoje kresťanské názory, odsúdili ju na kruté mučenie. Zomrela okolo roku 250 v Katánii na Sicílii, odkiaľ aj pochádzala. Vytrvala vo svojom panenstve a neodvrátilo ju od viery ani kruté mučenie.

Myšlienky pre deti a mladých

V obliekaní dávajte vždy prednosť jednoduchosti a skromnosti. Je to najväčšia ozdoba krásy a najistejšia ochrana mravnosti.

sv. František Saleský

Svätosť nespočíva v tom, že veľa vieme, alebo, že veľa rozjímame; veľké tajomstvo svätosti spočíva v tom, že veľa milujeme.

sv. Tomáš Akvinský

Uložím sa na spánok a budem pokojne spať.

Kniha žalmov 4, 9

Boh sa o mňa stará celú noc, aby som spal pokojne, má takú moc. – Boh na teba dáva pozor celý deň, kdekoľvek si a kamkoľvek ideš. Ale vedel si, že sa o teba stará, aj keď spíš? Nemusíš sa báť tmy ani sa strachovať, že sa ti bude snívať niečo zlé. Len si spomeň, že Boh je s tebou a stará sa o to, aby si bol v bezpečí celú noc.

Naša duša sa podobá Bohu tým, že má rozum, slobodnú vôľu a je nesmrteľná. Duša je duch. Žije naveky, po smrti aj mimo tela. Dušu nevidíme, ale poznáme ju z jej účinkov, z toho, že človek rozmýšľa a slobodne sa rozhoduje.

Katechizmus

Srdce svoje k tebe dvíham hneď za rána, Bože môj! Ako si ma chránil v noci, tak i cez deň pri mne stoj! – Klaniam sa ti, milujem ťa ako dieťa s dôverou; srdce moje len to žiada, čo je milé pred tebou. – Daj mi, Bože, cez celý deň hojne svojej milosti, aby som sa hriechu chránil a žil vždy v nevinnosti. – Ó, Mária, Matka Božia, nádej naša jediná, ochraňuj nás, keď sa blíži pokušenia hodina. Amen.

Ranná modlitba pre deti
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Všemohúci a najsvätejší Bože, hneď zrána padám pred tebou na kolená, v pokore sa ti klaniam, chválim ťa a velebím. Zo srdca ti ďakujem za všetky dobrodenia, i za to, že si ma tejto noci chránil od všetkého nebezpečenstva. – Do tvojich rúk, nebeský Otče, sa porúčam cez celý tento deň. Neodvracaj odo mňa svoju milostivú tvára; požehnaj ma a pomôž mi, aby som tento deň prežil/a osožne a sväto. Požehnaj mojich milých, požehnaj moju prácu; daj mi odpočinok, zdravie a pokoj; dožič, aby všetky moje myšlienky, city, slová, skutky, kríže a trápenia slúžili na tvoju slávu a moju spásu. Amen. – Spasiteľu, Ježišu Kriste, skry ma do svojich svätých rán a daj, aby som nestratil/a zásluhy tvojho umučenia. – Duch Svätý, zapáľ vo mne oheň svojej lásky, do duše mi vlej sedem darov svojich milostí, aby som sa neodvrátil/a z pravej cesty Božích prikázaní. – Sedembolestná Matka Božia, patrónka Slovenska, oroduj za mňa ako moja dobrá matka. – Svätý anjel strážca a nebeskí moji patróni, ochraňujte ma pred nebezpečenstvom pre telo i dušu a vyproste mi Božie požehnanie. – Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na mňa a zostáva so mnou navždy. Amen. – Ó, Ježišu, môj Bože, milujem ťa nadovšetko. – Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu.

Krátka ranná modlitba

Pre tradičných katolíkov

Že toto poníženie sa stáva pôsobením Ducha Svätého, o tom máme výslovné svedectvo v modlitbách pri svätej omši, ktoré sa pripisujú apoštolovi svätému Jakubovi. V týchto modlitbách sú priamo pred pozdvihovaním tieto slová: „Pána a Darcu života, ktorý s Tebou, Bože Otče a s Tvojím jednorodeným Synom tróni i panuje a s Tebou je jednej bytnosti od večnosti … zošli i teraz na nás a na tieto predložené sväté dary, aby prišiel a skrze svoju svätú spasiteľnú a neoceniteľnú prítomnosť tento chlieb posvätil a ho svätým Telom Pána a tento kalich predrahou krvou Pomazaného Tvojho učinil“.

Podobne čítame v omšových modlitbách svätého Jána Zlatoústeho: „Požehnaj, Pane, chlebu svätému! Učiň teda tento chlieb predrahým Telom Pomazaného svojho. Požehnaj, Pane, svätý kalich. To ale, čo je v tomto kalichu, učiň predrahou krvou Pomazaného svojho premieňajúc to skrze tvojho Ducha Svätého“. Hľa, ako títo dvaja veľkí Svätci pripisujú premenu chleba a vína Duchu Svätému a k dokonaniu tohoto diela Ho vzývajú. Lebo ako pôsobil Duch Svätý pri vtelení Syna Božieho, podľa svedectva archanjela Gabriela, ktorý povedal Márii: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni“ (Lk 1, 35), tak zase Duch Svätý býva vzývaný, aby pôsobil aj pri obnovovaní vtelenia Ježiša Krista vo svätej omši.

Na to poukazuje kňaz pri omši svätej, keď skôr ako urobí prvý kríž nad obetovanou hostiou a nad kalichom, pozdvihuje svoje oči k nemu, rozpína obe ruky i ramená, potom oboje spína a s úprimnou nábožnosťou vzýva Ducha Svätého, modliac sa: „Príď, Posvätiteľu, všemohúci, večný Bože a požehnaj tejto obete, menu tvojmu svätému pripravenej.“ Kňaz teda prosí, aby Duch Svätý zostúpil z neba a jeho dôstojnej obete takpovediac žehnal svojou vlastnou rukou. Podobne znie i modlitba svätého Ambróza pred začiatkom omše svätej: „Nech teda, ó Pane, zostúpi neviditeľná velebnosť Ducha Svätého, ako pred vekmi zostúpil na obetné dary praotcov.“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.