Meniny, sviatky, svätí – 5. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Laura
 • Dobroslav
 • Dobroslava
 • Laurel
 • Lauren
 • Laurie
 • Lauryn
 • Lora
 • Lori
 • Loree
 • Loren
 • Lory
 • Lorean
 • Lorena
 • Lorene
 • Loretta
 • Lorette
 • Lorie
 • Lorina
 • Lorinda
 • Lorrie
 • Lorraine
 • Lorita
 • Loura

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Bonifác (biskup a mučeník, spomienka). Narodil sa v Anglicku. Ako pápežský legát šíril evanjelium v Nemecku. Stal sa biskupom v Mainzi a zriadil pevnú cirkevnú organizáciu. V roku 754 ho zabili pohanskí Frízi. Pochovaný je vo Fulde. Je „apoštolom Nemecka“.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Riaďte sa pravidlom, že nikdy nebudete odsudzovať pobožnosť a správanie iných. Takto urážať lásku, je veľmi riskantné.

sv. František Saleský

Po všetky dni života stojíme pred voľbou: alebo utrpenie z lásky, alebo v horšom prípade – nemilovať.

Dag Hammarskjöld

Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

Kniha proroka Jeremiáša 33, 3

Boh ti pomôže – len sa na neho obráť! Stará sa o všetky problémy, malé aj veľké – lebo ťa má rád. – Ak si hladný, rodičia ti dajú jesť. Ak niečo potrebuješ, môžeš ich poprosiť o pomoc. Aj Boh ti pomôže. Nikto sa o nás nestará lepšie ako Boh. Keď potrebujeme pomoc, či už je problém veľký, alebo malý, stačí sa len obrátiť na Boha.

Proti šiestemu Božiemu prikázaniu hreší, kto vedome a dobrovoľne myslí na nečisté veci, kto o nich hovorí, na ne pozerá, alebo ich robí. „Nečistota nech sa ani len nespomenie medzi vami.“ (Ef 5, 3)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Milosrdný a všemohúci Bože a Otec všetkých ľudí, už je skončená obeta tvojho najmilšieho Syna, Ježiša Krista, ktorý ju sám priniesol krvavým spôsobom na kríži a teraz zasa nekrvavým spôsobom skrze ruky svojho kňaza na tvojom oltári. Prijmi milostivo túto svätú obetu na tvoju česť a slávu, ako i na úctu blahoslavenej Panny Márie i všetkých svätých, najmä toho svätého, ktorého sviatok si dnes svätá Cirkev pripomína. Prijmi ju na odpustenie mojich hriechov, na dosiahnutie tvojej milosti a milosrdenstva. Prijmi ju ako prosbu o pomoc v mojej potrebe. Prijmi ju za mojich nepriateľov, ktorí ma zarmútili a urazili; za tých, ktorým som dal/a pohoršenie; za mojich najbližších, priateľov i za tých, ktorí mi pre telo i dušu preukázali mnohé dobrodenia. Prijmi ju za tých, ktorí teraz zápasia so smrťou a ktorí ešte dnes skonajú. Prijmi ju tiež za duše v očistci, za zarmútených a utláčaných, najmä však za tých, za ktorých som povinný/á najviac sa modliť. Milosrdný Otče, prijmi túto najsvätejšiu obetu umučenia a smrti svojho Syna, a ak niečo pri jej slávení chýbalo z mojej zbožnosti, nech to vynahradia nekonečné zásluhy môjho drahého Spasiteľa Ježiša Krista. Amen.

Modlitba po svätej omši

Dobrotivá a milosrdná matka, blahoslavená Panna Mária, k tebe sa utiekam vrúcnosťou celého srdca, ja úbohý a nehodný hriešnik, a dovolávam sa tvojej materinskej lásky. Stála si pri svojom milovanom Synovi, keď visel na kríži. Teraz láskavo stoj pri mne, biednom hriešnikovi, a pri všetkých kňazoch, ktorí tu a v celej Cirkvi dnes slávia svätú omšu, aby sme na tvoj príhovor mohli prinášať dôstojnú a milú obetu pred tvárou najvyššej a nerozdielnej Trojice. Amen.

Modlitba k blahoslavenej Panne Márii

Pre tradičných katolíkov

Od Introitu majú niektoré omše, ba i niektoré nedele svoje mená. Tak sa omše za zomrelých nazývajú „Requiem“, lebo Introit sa začína slovami: „Requiem aeternam“ atď. Tak má šiesta nedeľa po Veľkej noci meno: nedeľa exaudi, lebo na tú nedeľu sa Introit začína slovom „Exaudi“. Na začiatku Introitu kňaz robí na sebe znamenie kríža a tým dáva najavo, že omšou svätou sa preukazuje najsvätejšej Trojici najväčšia úcta, že obeta omše svätej je ustavičnou nekrvavou pamiatkou krvavej obety Ježiša Krista na kríži a že skrze ňu nám bývajú privlastňované ovocia obety na kríži. Pri omšiach svätých za zomrelých kňaz robí znamenie svätého kríža na misál, alebo lepšie povedané za zomrelých, aby tak vyslovil prosbu, aby Boh ráčil popriať ovocie omše svätej zomrelým. Pri omšiach za zomrelých sa vynecháva Sláva Otcu i Synu… a tiež aj neskôr pri žalme pri umývaní rúk, lebo Sláva je výraz radosti. Z tej samej príčiny sa pri omši svätej za zomrelých vynecháva i Glória.

Aby sme sa na omši svätej dobre zúčastnili, veľmi sa pri Introite odporúča modliť sa takto: „V najsvätejšom Tvojom mene a k najväčšej cti Tvojom chcem, ó, Pane a Bože môj, byť prítomný so všetkou pobožnosťou pri tejto svätej obete, ako keby som stál na vrchu Kalvárie, kde sa Ježiš za mňa a za celý svet obetoval na kríži. Obetujem Ti, ó svätý trojjediný Bože, túto svätú omšu na oslavu Tvoju, na časný i večný prospech môj a za všetkých živých i mŕtvych, za ktorých sám chceš, aby som ju obetoval.“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.