Meniny, sviatky, svätí – 5. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Lesana
 • Lesia
 • Klaudie
 • Sabrina
 • Tucker

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Gotthard (biskup). Bol opátom a reformátorom kláštorov podľa kláštora v Cluny. Potom bol vynikajúcim biskupom v Hildesheime, kde aj zomrel 5. 5. 1038.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Je pravda, duchovné zápasy sú ťažké, ale krásne a slávne je prebojovať ich víťazne.

sv. František Saleský

Miluj a rob, čo chceš.

sv. Augustín

Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.

Kniha proroka Izaiáša 26, 3

Keď som doma alebo na ihrisku, spomeniem si na Boha, zastavím sa na chvíľočku. – Boh chce, aby sme ho milovali a aby sme milovali svojich blízkych. Praje si, aby sme si na neho spomenuli počas dňa. Keď ješ obed alebo sa hojdáš na hojdačke, keď sa hráš na pláži, spomeň si na Boha. Napokon, on stvoril svet okolo teba! Boh sa bude tešiť, keď si naňho pomyslíš.

Proti nádeji sa prehrešuje ten, kto nedôveruje, že mu Boh odpustí a že mu pomôže, a ten kto sa opovážlivo spolieha na Božie milosrdenstvo (Kain, Judáš). Opovážlivo dôveruje, kto sa dopúšťa hriechu, pretože Boh je milosrdný (potopa), ale je aj spravodlivý.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Ak pri omši za účasti ľudu je iba jeden posluhujúci, nech sám vykoná rozličné služby. Na praktickej príprave každého liturgického slávenia sa majú podieľať svorne a starostlivo podľa misála a iných liturgických kníh všetci, ktorých sa to týka, tak po stránke obradnej, ako aj pastoračnej a hudobnej. Túto prípravu riadi správca kostola; nech však vypočuje aj veriacich vo veciach, ktoré sa ich priamo týkajú. Kňaz, ktorý predsedá sláveniu, má však vždy právo usporiadať veci, ktoré sú v jeh kompetencii.

Oltár nech je prikrytý aspoň jednou plachtou bielej farby. Na oltár alebo vedľa neho treba položiť pri každom slávení dva alebo štyri, ba aj šesť svietnikov so zapálenými sviecami, predovšetkým, keď sa slávi nedeľná svätá omša alebo omša prikázaného sviatku. Keď slávi omšu diecézny biskup, vtedy nech ich je sedem. Na oltári alebo blízko neho ná byť umiestnený kríž s podobou ukrižovaného Krista. Svietniky a kríž s podobou ukrižovaného Krista možno prinášať v procesii na vstup. Na oltár možno položiť evanjeliár: ak sa nenesie vo vstupnej procesii, a je odlišný od knihy s inými čítaniami.

V presbytériu treba pripraviť:

 • pri kňazovom sedadle: misál a podľa potreby spevník
 • na ambone: lekcionár
 • na stolíku: kalich, korporál, purifikatórium a podľa potreby pallu, ďalej paténu a pyxidy (ak sú potrebné), chlieb na prijímanie pre predsedajúceho kňaza, pre diakona, pre posluhujúcich a ľud, ampulky s vínom a vodou, ak ich neprinášajú sami veriaci v procesii na „obetovanie“, nádobu s vodou na požehnanie, ak sa koná pokropenie, paténu na prijímanie veriacich a veci potrebné na umývanie rúk. Kalich sa chvályhodne zakryje vélom, ktoré môže byť vo farbe dňa alebo bielej farby.

V sakristii treba pripraviť posvätné rúcha podľa rozličných foriem slávenia pre kňaza, diakona a iných posluhujúcich:

 • pre kňaza: albu, štólu a ornát
 • pre diakona: albu, štólu a dalmatiku, ktorá v tiesni alebo pri menšom stupni slávnosti sa môže vynechať
 • pre ostatných posluhujúcich: alby alebo iné zákonné schválené rúcha. Všetci, ktorí si obliekajú albu, pokiaľ to samotná alba nenahrádza, nech si opášu cingulum a založia humerál.

Keď sa vstup koná formou procesie, nesie sa aj evanjeliár. Ak sa v nedele a vo sviatky používa kadidlo, nesie sa kadidelnica a nádobka s tymianom. V procesii treba niesť kríž a svietniky so zapálenými sviecami.

Pre tradičných katolíkov

Po pomazaní biskup položí po zrnku tymianu v podobe kríža na päť krížov oltárneho kameňa a na ne päť voskových sviečočiek, ktoré sa spolu zapália i spália. Tymian (kadidlo) vyobrazuje Ježiša Krista, ktorému patrí naša poklona. Vosk je obrazným znamením účinnosti, usilovnej námahy, dostávame ho od panenskej včely, a býva strávený v ohni. Tak i všetko naše konanie sa má diať z čistého srdca a všetko dobré s ochotou z lásky k Bohu. A ako sa tie zrnká tymianu s voskom v podobe kríža spália a so svojou vôňou sa vyzdvihujú, tak sa dostávajú naše skutky, ktoré sme v jednote s Ježišom Kristom konali, a naše utrpenia, ktoré sme podstúpili, ako ľúbezná vôňa tymianu k Božiemu trónu a my skrze trpezlivé znášanie svojho kríža sa staneme pravými Ježišovými učeníkmi.

Tento svätý obrad sa koná v prostriedku oltára, alebo oltárneho kameňa a potom na jeho štyroch rohoch. Štyri rohy znamenajú štyri strany sveta a prostriedok Ježiša Krista. Z neho, z jeho kríža vychádza každé požehnanie i každá milosť, z jeho kríža sa rozlieva na všetky štyri strany sveta.

Tak posvätený oltár, či oltárny kameň predstavuje Ježiša Krista, neviditeľný uhoľný kameň cirkvi, skalu, na ktorej stojí cirkev a ktorú pekelné brány nepremôžu. Oltár je trón milosti a lásky sviatostného Spasiteľa, ktorý je z lásky k nám pravdivo, skutočne a podstatne s božstvom i s človečenstvom prítomný v tabernakule pod spôsobom chleba.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.