Meniny, sviatky, svätí – 5. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Fridrich
  • Kazimír
  • Lilia
  • Lillian
  • Lillie
  • Lilly
  • Romeo

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Teofil (biskup). Bol biskupom v palestínskej Cézarei, vynikal múdrosťou a svätosťou života. Zomrel v roku 195.

Myšlienky pre deti a mladých

Kto myslí na večnosť, ľahko nájde útechu aj v protivenstvách tohto života, lebo trvajú len chvíľu.

sv. František Saleský

Láska nás učí všetkým čnostiam.

Plutarchos

Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaluje od nás našu neprávosť.

Kniha žalmov 103, 12

Čo poviem, keď urobím niečo zlé? „Prepáč, Pane.“ A ty to vezmeš celé preč. – Hriech je krátke slovo s obrovským významom. Hriechy sú všetky zlé veci, ktoré ubližujú iným ľuďom. Ako napríklad klamstvo, neposlušnosť či urážky. Ale ak sa Bohu ospravedlníme, on všetky tieto zlé veci vezme a odnesie preč. Odnesie ich tak ďaleko, že ani on ich už viac neuvidí. Takže ak urobíme niečo, čo by sme nemali, môžeme o tom povedať Bohu, ospravedlniť sa a Boh to odnesie preč, veľmi ďaleko.

Pravdu, že Ježiš vstal z mŕtvych, dosvedčili apoštoli aj svojou smrťou. Ježišovo zmŕtvychvstanie nás utvrdzuje vo viere, že on je Boh, a v nádeji, že aj my vstaneme z mŕtvych.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Pracovné dni – zasvätenie práce

V práci človek uplatňuje a zdokonaľuje časť schopností, ktoré sú vpísané do jeho prirodzenosti. Základná hodnota práce závisí od samého človeka, ktorý je jej pôvodcom i cieľom. Práca je pre človeka, a nie človek pre prácu (porov. sv. Ján Pavol II., enc. Laborem exercens, 6.)

Každý má možnosť čerpať z práce prostriedky na udržiavanie vlastného života i života svojich rodinných príslušníkov a na preukazovanie služby ľudskému spoločenstvu.

V pracovné dni, keď nie je toľko času na dlhšie pobožnosti, všetky starosti a námahy môžu byť i napriek tomu tými najkrajšími čnosťami, keď ich vykonávame s láskou k Stvoriteľovi a k svojim blížnym. Po príchode z práce, keď sa cítime vysilení, ale s vedomím, že sme počas zamestnania stihli myslieť aj na Boha, že sme mu obetovali svoje úsilie, že sme pritom konali aj dobré skutky, je podobné ako pobudnutie v kostole. Vtedy je práca jednou veľkou modlitbou. Modliť sa znamená povzniesť srdce k Bohu a zhovárať sa s ním. Keď sa pri práci usilujeme o to, aby naše prosby najkrajšej modlitby Otče náš boli prosbami nielen ústnymi, vtedy sa najviac približujeme k svojmu Stvoriteľovi, ktorý posväcuje našu prácu, dáva sily nášmu telu a požehnanie našej duši ako pri náboženských úkonoch.

Preto nepovažujeme prácu za ťarchu života. Pravdaže, prehnaná námaha v práci s úmyslom veľkého zisku je viac ako škodlivá, ba nezdravá. Aj náš Spasiteľ nás na to upozorňuje, keď hovorí: Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: „Čo budeme jesť?“ alebo: „Čo budeme piť?“ alebo: „Čo si oblečieme?!“ Veď po tom všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujeme. Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia (Mt 6, 31 – 34).

To však neznamená, že máme zaháľať a bezradne hľadieť na život. Boh vždy žehná iba statočnú prácu. Všetko, čo je ľahko nadobudnuté, sa aj ľahko stratí. Vždy, keď sa riadime vo svojej práci a svojom konaní zásadou všetko na česť a Božiu slávu, spočinie na nás i Božie požehnanie a každá naša práca bude zasvätená. (Prameň z Boha, Lúč, Bratislava, 1998).

Pre tradičných katolíkov

Hlava 14. – Omša svätá prináša potechu i pomoc dušičkám v očistci

Aké hrozné bolesti a muky musia trpieť úbohé dušičky v očistci, milý čitateľu, teraz ešte nemôžeš pochopiť; ale skúsiš, ak po svojej smrti budeš musieť zadosťučiniť za všedné hriechy a časné tresty za hriechy. Aby si však mal už teraz veľkú útrpnosť s úbohými dušičkami, prednesiem ti niektoré výroky svätých o mukách úbohých dušičiek v očistci:

Jedným a tým istým ohňom býva trýznený vyvolený i zatratený. Ten oheň je silnejší nad všetko, čo môžeme na tomto svete vidieť, myslieť i cítiť.

sv. Augustín

Keby sme všetky tresty, bolesti a muky, ktoré môžu byť na svete vymyslené, porovnali s mukou, ktorá je v očistci najmenšia, zdali by sa nám ako potešením.

sv. Cyril Jeruzalemský

Jediná iskrička očistcového ohňa prevyšuje najťažšie utrpenia tohoto života.

sv. Tomáš Akvinský

Medzi naším prirodzeným ohňom a očistcovým ohňom je taký rozdiel, ako medzi ohňom maľovaným a ohňom skutočným.

sv. Bernard

Tieto výroky ti iste postačia k tomu, aby vzbudili v tvojom srdci úprimnú útrpnosť s úbohými dušičkami, aby si im pomáhal. Máš im pomáhať tým ochotnejšie, lebo ony samé si pomôcť nemôžu a ako priatelia Boží a bratia i sestry naše v Kristu, si našu pomoc zaslúžia.

Nezabudni na to, milý čitateľu, že úbohé dušičky sú najvďačnejšími chudobnými a ak sa ich ujmeš, budú v očistci a potom v nebi tvojimi ustavičnými príhovorcami. A uváž dobre, čo tvoj budúci Sudca povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo dôjdu milosrdenstva.“

„Na konci života“, hovorí svätý Vincent Paulánsky, „odníma Boh tým, ktorí milovali chudobných, strach pred smrťou.“ Ale trpiace duše v očistci sú medzi chudobnými najchudobnejšie. Tieto teda, milý čitateľu, bez prestania volajú na teba: „Maj zľutovanie s nami úbohými!“

Trpiacim dušiam môžeme pomáhať mnohými spôsobmi a vyslobodiť ich z ich múk. Ale niet mocnejšej pomoci pre ne nad omšu svätú. O tom svedčí katolícka cirkev týmito slovami: „Dušiam v očistci sa dostáva pomoci skrze príhovor veriacich, ale hlavne skrze spasiteľnú obetu omše svätej“ (Koncil trid., sed. 26). Toto neomylné učenie našej svätej cirkvi nachádzame už v nasledujúcom výroky svätého Jána Zlatoústeho. „Apoštoli nie bez dôvodu ustanovili a nariadili, aby pri konaní najsvätejších tajomstiev pamätalo sa na zomrelých. Vedeli, že pre zomrelých z toho pochádza veľký zisk a znamenitý úžitok.

„Keď kňaz slúži omšu svätú“, hovorí krásne kniha „Nasledovanie Krista“ – „Boha ctí, anjelov obveseľuje, cirkev vzdeláva, živým pomáha, zomrelým odpočinutie zjednáva a sám seba všetkého dobrého účastným činí.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.