Meniny, sviatky, svätí – 6. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Dorota
 • Vanda
 • Samanta
 • Alta
 • Ron
 • Ronald
 • Ronnie

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Pavol Miki a spoločníci (mučeníci), svätá Dorota (panna a mučenica) a svätý Teofil (mučeník). – Pavol Miki a jeho 25 spoločníci (kňazi, laici, misionári) boli v Nagasaki v Japonsku 5. 2. 1597 ukrižovaní. Blahorečení boli v roku 1657 a svätorečení v roku 1882. – Svätá Dorota podstúpila mučeníctvo v Cézarei (Kapadócia) za cisára Diokleciána. K nej sa pripája v Martrológiu aj svätý Teofil, ktorý ju ako advokát bránil, sám sa potom obrátl a zomrel ako mučeník.

Myšlienky pre deti a mladých

Rozprávať o Bohu peknými slovami, nosiť ho v srdci v ušľachtilých citoch, nie je všetko. Boha treba nosiť ako Simeon, v náručí dobrými skutkami.

sv. František Saleský

Nejde o to, aby sme lásku hlásali, ale aby sme ju preukazovali.

Anonym

Pane, pozoruj moju hlasitú modlitbu… môj kráľ a môj Boh… Hovorím ti, čo potrebujem, a čakám na tvoju odpoveď.

Kniha žalmov 5, 3

Ráno poviem Bohu: Dobré ráno, Pane! – Čo urobíš ráno ako prvé? Zješ raňajky, ideš si umyť zúbky alebo objímeš rodičov? Nezáleží až tak na tom, ako deň začínaš, no nezabudni popriať Bohu dobré ráno. Povedz mu o predchádzajúcom dni. Povedz mu o tom, na čo sa tešíš, čoho sa bojíš. Pamätaj, že Boh ťa strážil celú noc a nevie sa dočkať, kedy ťa bude opäť počuť!

Boh svoju lásku prvým rodičom ukázal najviac tým, že im dal posväcujúcu milosť, ktorou ich urobil svätými, prijal ich za svoje deti a dal im možnosť získať nebeskú blaženosť. Majme v úcte svoju dušu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Sväto prežiť deň:

 1. Pamätaj na to, že Boh je prítomný všade. Pánovo oko pozoruje kroky a skutky. Od rána až do súmraku nič neujde jeho zraku. On je svedkom našej reči, žiadosti i najtajnejších myšlienok. Bude aj naším sudcom. Myšlienka na Boha prítomného všade, ochráni nás od hriechu a povzbudí v plnení Božích i cirkevných prikázaní a v zachovávaní povinnosti svojho stavu. Ži tak, aby si mohol volať: „Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: lebo pred tebou sú všetky moje cesty.“
 2. Všetky svoje práce začni s dobrým úmyslom podľa slov svätého Pavla: Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ (1 Kor 10, 31) Preto keď ideš pracovať, spomeň si, že túto prácu od teba žiada Boh, a povedz: „Bože môj, túto prácu idem konať z lásky k tebe a na tvoju česť a chválu. Nech je teda tvoje meno v každom čase odo mňa zvelebené.“ Alebo: „Všetko pre teba, dobrý Ježišu. Všetko na Božiu česť a slávu.“
 3. Ak ti je práca priťažká a nedarí sa ti, nezloreč, nehreš, ale všetko odporúčaj Bohu slovami: „Bože, príď mi na pomoc. Ježišu, daj mi trpezlivosť. Mária, matka moja, chráň môj jazyk od hriechu.“
 4. Každodenné svoje kríže prijímaj akoby z rúk Ježišových a volaj: „Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Buď vôľa tvoja, Pane, ako v nebi tak i na zemi.“
 5. Keď blížny žiada od teba pomoc, almužnu, útechu, odpustenie atď., spomeň si, že Boh prikázal milovať blížneho. Kristus povedal, že ak dáme niečo z lásky jednému z jeho najmenších bratov, akoby sme dali jemu samému. Zásluhy u Boha získava, kto obdarúva núdznych.
 6. Diabol ako revúci lev nás obchádza a hľadá, koho by zožral. Príde ťažké pokušenie, nadídu nečisté myšlienky. Nestrácaj smelosť, ale s dôverou volaj: „Bože môj, radšej chcem umrieť, ako teba uraziť. Odstúp, satan, so všetkým pokúšaním tela i duše. Ježiš a Mária, ochraňujte ma.“ Svoju myseľ sústreď na vážne veci a upokojíš si svedomie. V budúcnosti sa vyhni takej príležitosti, osobe, knihe, spoločnosti, spevu, kinu, divadlu a rečiam, ktoré zapríčinili toto pokušenie.
 7. Keby si sa dopustil hriechu, najmä smrteľného, hneď ho oľutuj dokonalou ľútosťou a zaumieň si, že sa čím skôr vyspovedáš. Pritom si povedz: „Ježišu, milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem z celého srdca, že som ťa urazil/a. Buď milostivý mne hriešnemu/hriešnej. Chcem konať pravé pokánie a z lásky k tebe sa chrániť každého ďaľšieho hriechu.“
 8. Častejšie cez deň pozdvihni svoju myseľ k Bohu. Spomeň si na predsavzatie, ktoré si urobil/a pri rannom rozjímaní, a usiluj sa ho uskutočniť. Denne sa modlievaj Zdravas‘, Mária za svätú čistotu so strelnou modlitbou: „Panna Mária, matka moja a nádej moja, odovzdávam sa do tvojej ochrany a chcem v nej i umrieť. Chráň ma pred hriechom.“
 9. Ak je to možné, denne navštív Oltárnu sviatosť a pomodli sa chválospev svätého Tomáša Klaniam sa ti vrúcne… Je vhodné naučiť sa ho naspamäť. Denne sa čo najčastejšie pozri s láskou na Kristov kríž a uvedom si, že si na tento svet nebol/a poslaný/á iba užívať zemské dobrá, ale aj trpieť; plniť nie svoju, ale Božiu vôľu, a tak spasiť svoju dušu.

Pre tradičných katolíkov

Hoci my úbohí hriešnici nemáme tú milosť, aby sme tento podivný oheň mohli vidieť, mnohí ho predsa videli. Tak píše Baronius o svätom Ignácovi, carihradskom patriarchovi, že keď s veľkou láskou k Bohu a s veľkým uzobraním mysle slúžil omšu svätú, nie zriedka pred ním svätý chlieb zmenil svoju podobu a javil sa ako žeravý uhol, nebeským leskom obkľúčený (Annal. ad ann. 878. num. 43.). Keďže Duch Svätý je láskou Boha Otca i Syna, preto sa ľuďom rád ukazuje v obraze lásky, to jest v podobe horiaceho ohňa. V živote nábožného kňaza Jozefa z Kupertina čítame, že tento svätý kňaz, keď mal pri omši svätej vysloviť slová premeny, zakaždým cítil tak veľkú úzkosť, že ich sotva mohol vysloviť. Jeho predstavený sa ho raz pýtal, prečo tieto slová tak ťažko vyslovuje? A on odpovedal: „Tieto sväté slová sú ako horiace uhlie v mojich ústach.“

Sväté slová premeny sú teda ako ohnivé slová, ktoré svojím nadprirodzeným žiarom požehnaný chlieb a požehnané víno na pravé Telo a v pravú Krv Krista premieňajú.

Aby sme však mali ešte určitejšie svedectvo o prítomnosti Ducha Svätého pri omši svätej, poviem podivnú udalosť, ktorú rozpráva Baronius. Biskup z Formella, vtedy dosť známeho mesta neďaleko Ríma, slúžieval omšu svätú vždy s najväčšou nábožnosťou. Pri všetkom svojom zbožnom a bezchybnom živote bol predsa u svätého Otca Agapita obžalovaný, že jedáva z posvätnej nádoby a tak dáva ľudu veľké pohoršenie. Preto bol odvedený do väzenia do Ríma. Po troch dňoch sa pápežovi vo sne zjavil anjel, ktorý ho tri razy vyzval, aby budúcu nedeľu nechal zajatého biskupa slúžiť omšu svätú. Pápež ho teda prikázal vyviesť z väzenia a rozkázal mu, aby omšu svätú slúžil v prítomnosti jeho a v prítomnosti kardinálov. Keď biskup pri obetovaní povedal slová: „Príď Posvätiteľu, všemohúci, večný Bože a požehnaj tejto obete, v mene Tvojom pripravenej“, tieto slová váhavo a rozpačito ešte tri razy opakoval a nechcel v omši svätej pokračovať. Keď konečne pápež, rozmrzený tým naťahovaním, sa ho dal pýtať: „Prečo tak dlho meškáš a tak často tú modlitbu opakuješ?“ biskup odpovedal: „Odpusť mi, svätý Otče! Tú modlitbu som preto tak často opakoval, lebo som ešte nevidel zostupovať Ducha Svätého na túto obetu. Nech len odstúpi odo mňa diakon, ktorý stojí po mojom boku.“ Keď sa tak stalo, videli pápež i biskup, ako Duch Svätý zostúpil z neba a ich i s diakonom a prisluhujúcimi ako nejaký oblak na dlhý čas pokryl. Z toho poznal pápež nevinnosť a svätosť toho biskupa a veľmi sa z toho zarmútil, že biskupa kázal odviesť do väzenia. Pevne si zaumienil, že od toho času tak ľahko neprijme žiadnu žalobu, ale každú dá skôr podrobne preskúmať (Annal. ad ann. 536.).

To, čo podľa tejto správy videli pápež i biskup na svoje vlastné oči, to sa deje pri každej omši svätej pri uvedenej modlitbe; totiž, že Duch Svätý zostupuje vo svojej božskej sile na oltár, aby obetné dary požehnal a posvätil. O tom píše slávny kňaz Mansi toto: „Nekrvavá obeta omše svätej je tak podivná a vznešená, že Duch Svätý sám zostupuje z neba, aby ju posvätil, tak, že zástupy anjelov, okolo stojac, žasnú nad tým vo svojom údive a s najväčšou rozkošou sa na to pozerajú“ (Biblioth, mor. tom. III. tract. 48, discurs. IV.). Tým chcel povedať: „Keď Duch svätý zostúpil z neba, aby božské dielo premenenia chleba a vína na Telo a Krv Pána Krista vykonal, obkľučujú ho anjeli, divia sa tomu zázračnému dielu a nemôžu sa hľadením naň ani dosť nasýtiť; lebo ono neobsahuje nič menšieho ako Krista Pána samého, „na ktorého hľadieť“, podľa slov svätého Petra, „i anjeli si žiadajú“.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.