Meniny, sviatky, svätí – 6. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Norbert
  • Makena
  • Stuart

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Norbert (biskup, ľubovoľná spomienka) a svätý Klaudius (biskup). – Svätý Norbert je zakladateľ rehole premonštrátov a arcibiskup v Magdeburgu. Zomrel v roku 1134. Jeho telo previezli v roku 1627 do Prahy do premonštrátskeho kláštora na Strahovskej. – Svätý Klaudius bol mníchom a opátom v Condate (dnes St. Claude, Francúzsko) a potom biskupom. Zomrel asi v roku 703.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Je dobré prijímať nepríjemnosti, ktoré nás sem tam postihnú bez toho, že by sme sa ich vopred obávali a pre ne sa trápili.

sv. František Saleský

Veľmi miluj tých, ktorí ti protirečia a nemajú ťa radi, pretože tak sa rodí láska v srdci, v ktorom nie je.

sv. Ján z Kríža

Ich vykupiteľ je mocný, volá sa Pán zástupov, on sám povedie ich spor, aby získal odpočinok zemi a podesil obyvateľov Bábelu.

Kniha proroka Jeremiáša 50, 34

Možno som ešte malý a slabý, ale Boh je so mnou môj život celý! – Keď si malý, nedokážeš sa postarať o všetko, čo sa deje okolo teba. Napríklad rodičia ti vyberú, čo si oblečieš, čo budeš jesť, kam pôjdete. Staršie deti ti možno povedia, že sa s nimi nemôžeš hrať, lebo si ešte malý, alebo že nevieš hodiť poriadne loptu, či utekať dostatočne rýchlo. Ale aj keď si ešte malý, Boh je s tebou. Možno nemáš dosť sily ty sám, ale Boh jej má dosť pre vás oboch!

Nečistými myšlienkami hreší ten, kto sa nimi vedome zaoberá a nachádza v nich radosť. Kto nechtiac vidí alebo počuje nečistú vec, ten nehreší. Na nečistotu zvádzajú skazení ľudia (neslušné obrazy, fillmy, čítania, opilstvo, lenivosť).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Iné modlitby po svätej omši

Ant. Zdravas‘, Kráľovná

Zdravas‘, Kráľovná, Matka milosrdenstva; život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘. K tebe voláme, hriešni synovia Evy, v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó, milostivá a nad všetkých pobožná, ó, presladká Panna, Matka Božia, Mária. Zdravas‘, Mária (3x)

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. – R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa. Bože, naše útočisko a sila, vzhliadni milostivo na ľud volajúci k tebe a na príhovor slávnej a nepoškvrnenej Panny, Božej Rodičky Márie, blahoslaveného Jozefa, jej ženícha, i tvojich svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých vyslyš milostivo a dobrotivo prosby, ktoré ti prednášame za obrátenie hriešnikov, za slobodu a povýšenie svätej matky Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. – R. Amen.

V. Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. – R. Amen.

V. Najsvätejšie Srdce Ježišovo. – R. Zmiluj sa nad nami. (3x)

Mária, najsvätejšia Panna a Matka, pozri, prijal som tvojho milovaného Syna, ktorého si počala vo svojom nepoškvrnenom živote, porodila, chovala a láskavo objímala. Tešila si sa z pohľadu na neho a prekypovala si všetkými radosťami. Hľa, jeho samého pokorne a s láskou prinášam tebe a obetujem, aby si ho objala vo svojom náručí, poláskala vo svojom srdci a obetovala Najsvätejšej Trojici na jej najvyššiu poklonu, na tvoju vlastnú česť a slávu a na pomoc mne a celému svetu. Preto ťa, dobrotivá Matka, prosím, vypros mi odpustenie všetkých hriechov a hojnosť milostí, aby som mu odteraz vernejšie slúžil. Napokon mi vypros milosť vytrvalosti, aby som ho mohol s tebou oslavovať po všetky veky vekov. Amen.

Modlitba k blahoslavenej Panne Márie

Pre tradičných katolíkov

Po Introite ide kňaz doprostred oltára. Jeho oko spočíva na Umučení a striedavo s miništrantmi sa modlí Kyrie eleison so zopnutými rukami, so zvýšeným hlasom, aby dal na vedomie veľkosť svojej núdze a svoju túžbu po Božom zmilovaní. Kyrie eleison sa opakuje deväťkrát, a síce trikrát ku cti Otca, trikrát ku cti Syna a trikrát ku cti Ducha Svätého, na vyznanie našej viery, že každú z troch Božských osôb rovnako ctíme, zvelebujeme a vzývame.

Keď sa kňaz s miništrantami modlí Kyrie eleison i my chceme k Bohu trojjedinému volať o zmilovanie a hovoriť: „Zmiluj sa nado mnou, Bože Otče; lebo som dobrodenia svojho stvorenia zneužil a často som býval nevďačným dieťaťom. Zmiluj sa nado mnou, Bože Synu; lebo som si dielo svojho vykúpenia náležite nevážil a Teba som svojimi hriechmi znovu križoval. Zmiluj sa nado mnou, Bože, Duchu Svätý; lebo som Tvoje milosti často zneužíval – a vnuknutiami Tvojimi som pohŕdal. Ó, svätý, trojjediný Bože, zmiluj sa nado mnou!“

Aká je to síce krátka, ale veľmi obsažná krásna a mocná modlitba to Kyrie eleison pre nás úbohých pozemských pútnikov, ktorí sme tak mnohými hriechmi, pokušeniami, nebezpečenstvami, biedami a úzkosťami obkľúčení! Veľmi krásne sa o tejto modlitbe vyjadril Dionýz kartuzián: Medzi prosebnými modlitbami sa zdá byť volanie „Zmiluj sa nad nami, ó Pane!“ najmocnejším, tak že ono činí isté násilie i všemohúcemu Bohu. Lebo čokoľvek by Boh povedal tomu, ktorý volá o zmilovanie, ten môže modliac sa Pánu odpovedať, a riecť: „Zmiluj sa, o Pane! Boh mu odpovie: „Ty si bezbožník a môjho zmilovania celkom nehodný“, nešťastník môže odpovedať: „Zmiluj sa, o Pane“! Priam preto, že som nehodný, ba najnehodnejší, nekonečne nehodnejší nad všetky moje pochopy, volám a prosím: „Zmiluj sa nado mnou, ó Pane“. A čo by si mal proti mojej prosbe, ja budem vždy len opakovať a volať: „Zmiluj sa, o Pane!“ Nikdy od tohoto volania nepopustím.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.