Meniny, sviatky, svätí – 6. máj

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Hermína
 • Radoslav
 • Radoslava
 • Carina
 • Carl
 • Carla
 • Carley
 • Carli
 • Carlie
 • Carly
 • Karl
 • Karla

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Dominik Savio a svätý Ján Sarkander (kňaz a mučeník). – Svätý Dominik v siedmich rokoch, v deň svätého prijímania si dal radikálny program: „Radšej zomrieť, ako zhrešiť. Mojimi priateľmi budú Ježiš a Mária.“ Zomrel v Mondoniu 9. 3. 1857. „Malý, ale veľký duchovný gigant“ (Pius XI.). Svätorečený bol 12. 6. 1954. – Svätý Ján bol farár v Holešovciach na Morave. Pre spovedné tajomstvo ho mučili a väznili. Zomrel 17. 3. 1620. Jeho pozostatky sú v Olomouci.

Ruženec - android aplikácia

Myšlienky pre deti a mladých

Jedine dobre vykonané prijímanie je schopné, a aj stačí, priviesť nás k dokonalosti a k svätosti.

sv. František Saleský

Činná láska hojí všetky rany; slová len zväčšujú bolesť.

Adolf Kolping

I to pochádza od Pána zástupov, koná zázračne, zveľaďuje múdrosť.

Kniha proroka Izaiáša 28, 29

Mám veľa práce, mám čo robiť. Ustavične sa nové veci učiť. – Je úžasné, koľko sa vieš naučiť za jeden deň! Možno práve dnes si sa naučil plávať alebo napísať celé svoje meno, či zaviazať si šnúrky. A zamysli sa, koľko vecí ti dnes Boh ukázal! Ukazuje ti, ako veľmi ťa miluje tým, že ti dáva milujúcu rodinu. Stará sa o teba tak, že ti dáva rodičov, ktorí ti kupujú oblečenie a jedlo. Dokonca ti dáva najavo, že chce, aby si sa zabával, a ponúka ti toľko možností, čo robiť. Len si predstav, čo má pre teba prichystané na zajtra!

Proti láske k Bohu sa prehrešuje ten, kto nezachováva Božie prikázania, kto proti Bohu repce, alebo ním pohŕda. Bohu sa klaniame vtedy, keď mu vzdávame najvyššiu úctu, aká patrí výlučne jemu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Koncelebrácia, ktorou sa vhodne prejavuje jednota kňazstva a obety, ako aj celého Božieho ľudu, prikazuje sám obrad; pri ordinácii biskupa a presbyterov, v omši žehnania opáta a v omši svätenia krizmy.

Ak nevyžaduje alebo neradí dobro veriacich inak, odporúča sa:

 • pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere
 • v omšiach na konciloch, biskupských schôdzkach a na synodách
 • v konventuálnej omši, ako i v hlavnej omši v kostoloch a oratóriách
 • v omšiach pri príležitosti akýchkoľvek zhromaždení diecéznych alebo rehoľných kňazov

Jednotlivým kňazom nech sa umožní sláviť Eucharistiu individuálne nie v tom čase, keď sa v tom istom kostole alebo oratóriu koná koncelebrácia. Nedovoľuje sa však sláviť svätú obetu individuálne vo Štvrtok Pánovej večere a pri omši Veľkonočnej vigílie.

Osobitne si treba vážiť koncelebráciu, pri ktorej presbyteri diecézy koncelebrujú predovšetkým so svojím biskupom v štáciovej omši v slávnostnejších dňoch liturgického roku, v omši ordinácie nového diecézneho biskupa alebo jeho koadjútora, alebo pomocného biskupa, pri omši svätenia krizmy, pri večernej omši na pamiatku Pánovej večere, pri oslavách svätého zakladateľa miestnej cirkvi alebo patróna diecézy, na výročie biskupa a napokon pri príležitosti synody alebo pastoračnej vizitácie.

Preto sa koncelebrácia odporúča vždy, keď sa presbyteri zídu so svojím biskupom pri príležitosti duchovných cvičení alebo na nejakej schôdzi. V takýchto prípadoch sa ešte zreteľnejšie prejavuje onen znak kňazstva v Cirkvi, ktorý je vlastný každej koncelebrácii.

Pre tradičných katolíkov

Oltár, na ktorom eucharistický Boh a náš kráľ tróni, je najdôstojnejším miestom, najsvätejšou svätyňou, najblaženejším nebeským priestorom na zemi, najľúbeznejšou otčinou a najrozkošnejším rajom zbožných duší veriacich. To bezhlasné ticho, to sviatočné prítmie, to tajomné svetielko večnej lampy, tá dôverná blízkosť, tá premilostivá prítomnosť Spasiteľa vo sviatosti dáva ukonanej duši na schodoch oltára, prečasto zakúsiť predchuť nebeskej blaženosti a nadzemského pokoja, keď vonku nepokojný svet robí ryk a lomoz, nadrapuje sa a šarapatí, v zimničnom zháňaní sa po zisku a pôžitku, strhá sa a umára. Tu si Pán rozložil svoj pastiersky stánok, z ktorého tečú potoky milostí, radosti, pokoja a blaženosti do tisícoch a tisícoch sŕdc, ktoré sa ešte pasujú a bojujú s úzkosťou i biedou, s bolesťami i trampotami pominuteľného tuzemského života. Tu je ten potok živej vody, ktorý čistý a svetlý ako krištál tečie z trónu Božieho a Baránkovho (Zjv 22, 1).

Ó, keby ti bol oltár v tomto údolí sĺz miestočkom najutešenejším a najobľúbenejším. Hľa, Ježiš ako dobrý pastier tu pripravil pastvu večne sviežu a zelenú, tienistú a pramenistú, aby ťa ovlažil a občerstvil; nič ti tu nemôže chýbať, čo ti je potrebné k blahu a k pokoju. (Gihr. hl. messe, IV. 231)

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.