Meniny, sviatky, svätí – 6. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Radoslav
  • Radoslava
  • Miroslav
  • Mirek
  • Omar
  • Yvonne

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Fridolín (opát). Írsky misionár, ktorý cez Francúzko prešiel do Säkkingu vo Švajčiarsku, kde postavil 2 kláštory. Žil v 8. storočí.

Myšlienky pre deti a mladých

Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.

sv. František Saleský

Láska ti zakazuje nemilovať.

Arturo Colautti

Popri nich hniezdi nebeské vtáctvo, spomedzi konárov zaznieva ich pieseň.

Kniha žalmov 104, 12

Som šťastný ako štebotajúce vtáčiky na stromoch. O mňa či o vtáčiky – Boh sa stará o oboch. – Všimol si si niekedy, že vtáky sú stále šťastné? Neprestajne spievajú. Je to preto, že Boh im dá každý deň to, čo potrebujú. Dáva im stromy, v ktorých hniezdia, červíky, ktorými sa kŕmia, a vodu, čo pijú. Boh nám dáva všetko, čo potrebujeme.

Na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní vyviedol Ježiš svojich učeníkov na Olivovú horu a tam sa pred ich očami vzniesol do neba. Sviatok Nanebovstúpenia Pána Ježiša slávime na 40. deň po Veľkej noci.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitby pri jedení

Je chvályhodné modliť sa pred jedlom a po jedle. Aj svätý Pavol nás povzbudzuje: Či jete, či pijete, všetko robte na Božiu slávu. Veď i Ježiš Kristus pozdvihol oči k nebu, vzdával vďaky, lámal chlieb, a tak rozmnožil päť chlebov na púšti a nasýtil 5000 ľudí. Nehanbi sa teda modliť pred jedlom i po jedle. Ba naopak, mal by sa hanbiť ten, kto sa pred jedlom a po jedle nemodlí, nevzdá Bohu vďaky za požité dary. Modliť sa pred jedlom a po jedle si vyžaduje vďačnosť Bohu, ktorý kŕmi nebeské vtáctvo, zemských živočíchov, a tým starostlivejšie nás ľudí. Zanedbanie tejto modlitby by bolo nevďakom štedrému nebeskému Otcovi. Keď si pri stole, buď mierny/a a zdržuj sa všetkých neslušných a urážlivých rečí. To posledné sa často, žiaľ, zanedbáva. Je hodno spomenúť svätého Augustína, ktorý dal napísať nad dvere svojej jedálne nápis „Ktokoľvek niekomu na cti utŕha, pri mojom stole nemá miesta“.

Modlitba pred jedlom a po jedle

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen. – Všetci čakajú na teba, že im dáš pokrm v pravý čas. – Ty im ho dávaš a oni ho zbierajú. Otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrotami. – Vzývajme Otca, ktorý sa vždy stará o svoje deti. – Otče náš… – Leob tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky. Amen. – Požehnaj nás, Pane + i tieto dary, ktoré budeme požívať z tvojej štedrosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pred jedlom

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela. – A tvoji svätí nech ťa velebia. – Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dobrodenia. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Amen. – Odplať, Pane, všetkým, čo nám z lásky k tvojmu menu dobre robia, a udeľ mi večný život. – Amen. – Pane, osviež potrebným pokrmom všetkých ľudí, aby ti spolu s nami vzdávali vďaky. – Amen.

Po jedle

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. – Amen. – Chudobní sa najedia a budú nasýtení a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú. – Naveky nech žijú ich srdcia. – Vzývajme Pána, ktorý nám dáva každodenný chlieb. – Otče náš… – Ochraňuj nás, Pane, Bože náš, a nám slabým poskytni vždy svoju pomoc. Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Pred večerou

Ustanovil pamiatku na svoje obdivuhodné skutky; Pán je milosrdný a milostivý. – Pokrm dal tým, čo sa ho boja. – Nasýtil si nás, Pane, hojnosťou tvojich darov; naplň nás aj svojou láskou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Amen. [alebo: Svätý je Pán vo všetkých svojich skutkoch; nech je zvelebený za všetky jeho dary. – Amen. / Odplať, Pane, všetkým, čo nám z lásky k tvojmu menu dobre robia, a udeľ im večný život. – Amen. / Pane, osviež potrebným pokrmom všetkých ľudí, aby ti spolu s nami vzdávali vďaky. – Amen. ]

Po večeri

Pre tradičných katolíkov

Nevieme koľko trestov býva skrze omšu svätú odpustené; pretože to Boh svojej svätej cirkvi nezjavil. Ale je isté, že omša svätá, na ktorej sa človek za svojho života na zemi zúčastnil alebo ju slúžil, osoží omnoho viac a že človek skrze ňu omnoho viac trestov spláca, ako skrze omšu svätú, ktorá býva slúžená po jeho smrti za jeho úbohú dušu. Na dôkaz toho uvádza učený Fornerus (Conc. 83. in psalm miser.) slová svätého Anselma: „Jedna omša svätá, na ktorej sa kto za živa zúčastní, platí viac, ako mnohé omše sväté, ktoré bývajú slúžené za neho po smrti.“ Počúvaj prečo. Po prvé, keď dáš za seba za živa omšu svätú slúžiť, alebo keď sa na nej len zúčastníš, a si v stave milosti Božej, nadobúdaš tak rozmnoženie nebeskej oslavy; čo sa nestáva, keby za teba po tvojej smrti slúžili stovky omší svätých alebo sa na nej zúčastnili. Lebo po svojej smrti už stojíš mimo toho času, v ktorom by si mohol zhromažďovať zásluhy.

Po druhé, keď za živa sa na omši svätej zúčastníš alebo dáš za seba slúžiť a si v stave nemilosti u Boha, snáď ti Boh dá z milosrdenstva potrebnú milosť, aby si prišiel k poznaniu svojich hriechov, úprimne ich oľutoval a tak sa dostal do stavu milosti. Tejto milosti sa ti nemôže viac dostať po tvojej smrti. Ba, keby si ho mal snáď v ťažkých hriechoch zomrieť, môžu ti omše sväté, ktorých si sa za živa zúčastnil alebo za seba slúžiť dal, toľko pomôcť , že v stave milosti zomrieš.

Po tretie, omše sväté, na ktorých sa pred svojou smrťou zúčastníš alebo dáš za seba slúžiť, čakajú na teba po tvojej smrti; pôjdu s tebou na súd, budú za teba volať o milosť a milosrdenstvo a buďto ťa zachránia od očistcových múk, alebo aspoň ti zmiernia a skrátia tresty. Ak však budú omše sväté až po smrti za teba slúžené, budeš musieť čakať na ne v očistci, ak si za všetko ešte zadosť neučinil, a to je veľmi ťažké a bolestné čakanie! Dajme tomu, že by si zomrel popoludní a musel by si čakať v očistci, kým by bola za teba odslúžená omša svätá na druhý deň, ach, akou dlhou a bolestnou by ti bola táto noc! Ba, keby v tom okamihu, v ktorom zomrieš, začal kňaz za teba slúžiť omšu svätú a ty by si sa musel páliť až po jej konca v ukrutných očistcových plameňoch; ach, akou dlhou by ti bola asi táto polhodina! Keby si musel za svojho života počas trvania jedinej omše svätej len ruku v ohni držať, či by si bol v stave túto muku vydržať? Čo všetko by si rád dal za to, aby si sa toho zbavil? Prečo teda, hoci snáď ľahko môžeš, nedáš za života svojho malú almužnu na odslúženie omše svätej, aby si sa tak vyhol ukrutnej očistcovej muke? Veď je to lepšie, aby omše sväté na teba čakali, ako by si ty v takých mukách musel čakať na ne.

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.