Meniny, sviatky, svätí – 7. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Larisa
  • Zoltán
  • Heřman
  • Hermína
  • Bonita
  • Joel
  • Joelle
  • Kermit

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Ján Krstiteľ de la Salle (kňaz, spomienka). Založil Rehoľu školských bratov, v ktorej sa bratia venovali najmä výchove chudobných chlapcov. Zomrel 7. 4. 1719 v Rouene. Pius XII. ho vyhlásil za patróna učiteľov v roku 1950.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Opravdivé spojenie medzi dušou a Bohom sa nedá získať iným prostriedkom ako umŕtvovaním.

sv. František Saleský

Na svete je len jeden spôsob, ako urobiť nejakú osobu alebo vec peknou: milovať ju.

Robert Musil

Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať.

Kniha prísloví 3, 24

Pane, si so mnou, aj keď sa ukladám spať. Zariadiš, aby len pekný sen mohol sa mi snívať. – Niekedy sa mi nenazdáš a už je čas ísť spať! Neraz je náročné ľahnúť si a zaspať. Chcel by si sa hrať o čosi dlhšie. Prial by si si, aby ti rodičia prečítali ešte jednu rozprávku. Ale tvoje telo potrebuje oddych a musí celú noc spať, aby si sa zajtra zasa mohol celý deň hrať. Tak sa zababuš pod perinu a zatvor očká. Pamätaj, Boh ti sľúbil, že sa ti budú snívať len pekné sny!

„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda“ (Mt 18, 17). Vážme si a milujme Katolícku cirkev ako svoju matku. Poslúchajme a ochotne zachovávajme jej príkazy. Katolícka cirkev je pravá a sprostredkúva ľuďom večnú spásu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Vzdávame ti česť a vďaky, Pane, že si nám dožičil dožiť sa pokoja po skončení vojny. Všetkých, ktorí zavinili toto veľké nešťastie, priveď k poznaniu, že oni sú jeho príčinou a nauč ich nažívať v pokoji, netúžiť po cudzom, odpúšťať vinníkom. Víťazom vštep lásku k premoženým: padlým v boji daj večné odpočinutie; pomôž všetkým, ktorí počas vojny utrpeli bezprávie; spravuj srdcia vodcov a panovníkov, aby v pokoji viedli svoje národy, aby sa zbraní nechytali, ale skôr rokovali, keď by sa blížilo nebezpečenstvo vojny. Daj nám, Pane, aj milosti a sily zbraňami ducha premôcť všetkých nepriateľov našej spásy, aby sme dosiahli večný život. Amen.

Modlitba pri uzavretí mieru

Bože, ty si mi udelil milosť, aby som poznal tvoj zákon, seba samého i svoje povolanie a mohol rozoznať dobro od zla. Nedopusť nikdy, aby som zanechal cestu tvojich prikázaní. Teraz som práve vo veku, v ktorom vzbudená telesná žiadostivosť vedie boj proti rozumu, čnosti a zbožnosti. Pane, ty útočisko slabých, neodopri mi svoju milosť v týchto náročných rokoch môjho života. Ozbroj ma silou proti návalu vzbúrenej zmyselnosti; daj, aby som sa vystríhal každej neprávosti, pomáhaj mi proti nepriateľom čností, nadovšetko proti nepriateľom čistoty môjho srdca. Daj mi poslušnosť voči napomenutiam mojich rodičov a učiteľov: uč ma využívať roky mladosti ako najužitočnejší čas prípravy na budúce povolanie. Chcem sa každým dňom stávať múdrejším, čnostnejším a tebe milším. O to ťa prosím, môj Bože, skrze tvojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba mládenca

Bože, daj, aby som sa ti zapáčila čnosťou čistoty. Viem dobre, že počestnosť je najkrajšou ozdobou ženy. Daj mi pochopiť, že krása mladosti od hriechu nečistoty vädne ako kvet na horúcom slnku a že ani to najkrajšie rúcho nemôže zakryť moje chyby. Chcela by som vždy v čistote a nevinnosti kráčať pred tebou, Bože môj. Zachráň ma teda od každej poškvrny a vzbuď vo mne odpor voči všetkému, za čo by som sa musela hanbiť pre sebou i pred tvojimi najčistejšími očami. Nedopusť, aby som niekedy mohla byť taká zaslepená, žeby som stratila svoju čistotu, svoju česť, svoje časné i večné šťastie za márnu chvíľkovú rozkoš. Aký nepokoj by už teraz trápil moje srdce, keby som privolila na hriech nečistoty. A čo potom vo večnosti?! Bože, chcem sa vyhýbať všetkému, čo by mi mohlo byť nebezpečné. Svoje oči budem krotiť a nebudem hovoriť alebo počúvať nič, čo by bolo proti mravnosti. Najmä sa budem skromne a počestne správať. Svätý Pane, posväť toto moje predsavzatie. Dobrotivý Otče, ty iste budeš ochraňovať a posilňovať svoje slabé dieťa, ktoré ťa chce nasledovať. O to ťa prosím skrze zásluhy tvojho jednorodeného Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba dievčaťa

Pre tradičných katolíkov

A čo máme robiť po pozdvihoaní svätého kalicha? Po pozdvihovaní svätého kalicha rob to, čo robí kňaz. Keďže obeta prináleží tak teba, ako kňazovi, a ty máš obetovať tak ako kňaz: preto sa máš tiež tak správať pri omši svätej ako sa pri nej chová kňaz. Hoci kňaz už pred pozdvihovaním omšu svätú svojmu Bohu mnohokrát obetoval, hoci ešte i pri pozdvihovaní výslovne obetoval Telo a Krv Pána: predsa sa neprestáva obetovať, lebo práve nemôže robiť nič lepšie, než podávať tento najšľachetnejší dar Bohu a jeho častejším obetovaním rozmnožovať radosť a jeho zaľúbenie.

Preto i kňaz hovorí, keď zasa postavil na oltár svätý kalich: „Preto, Pane, i my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj svätý obetujeme Tvojej preslávnej Velebnosti z Tvojich darov a daní obetu čistú, obetu svätú, obetu nepoškvrnenú, chlieb svätého života večného a kalich ustavičného spasenia.“ O týchto slovách hovorí Sanchez: „V celej omši svätej nehovorí kňaz potešiteľnejšie slová, ako keď po pozdvihovaní hovorí: „Preto i my služobníci Tvoji, ale i ľud Tvoj obetujeme… Lebo ani kňaz, ani ľud nemôže nič lepšie robiť, než Bohu omšu svätú obetovať.“ (Thesaur. missae, cap. 24) Ale ak sa ty po pozdvihovaní svätého kalicha hneď vraciaš ku svojim obyčajným modlitbám: zameškáš tak obetovanie omše svätej a prinášaš Bohu namiesto najvzácnejšieho zo všetkých pokladov, totiž namiesto jeho jednorodeného Syna, svoju biednu, suchú modlitbu. Ó, jak nerozumne ty robíš!

Vskutku, čo že my biedni ľudia máme, čo by sme mohli obetovať nekonečne bohatému Bohu? Sme síce chudobní na čnosti a milosti; ale predsa mu môžeme pri omši svätej priniesť na obetu klenot, nad ktorý niet skvostnejšieho ani na zemi, ani na nebi! Tento klenot má na mysli svätý Pavol, keď hovorí: „Boh vydal svojho vlastného Syna za nás všetkých; ako by nám tiež s ním nebol dal všetko?“ (Rim 8, 32) A to Boh nielen pred časmi učinil, ale vydáva svojho jednorodeného Syna zase za nás pri všetkých omšiach svätých a dáva nám s ním i všetko svoje bohatstvo, aby sme mu ho mohli obetovať na splatenie všetkých svojich previnení. Kto sa teda chce na omši svätej náležite zúčastniť, musí svoj poklad dobre upotrebovať, a horlivo ho obetovať Bohu asi s takouto modlitbou:

Otče môj nebeský, obetujem Ti túto omšu svätú; obetujem Ti Tvojho premilého Syna; obetujem Ti jeho utrpenie; obetujem Ti jeho krvavý pot; obetujem Ti jeho bičovanie; obetujem Ti jeho tŕním korunovanie; obetujem Ti jeho nesenie kríža; obetujem Ti jeho ukrižovanie; obetujem Ti jeho prehorkú smrť; obetujem Ti jeho červenú krv, a obetujem Ti všetko, čo tvoj premilý Syn za nás vykonal a vytrpel, a čo v tejto omši svätej zase obnovuje; toto všetko Ti obetuje ku Tvojej najväčšej úcte, za spásu svojej duše a za obrátenie hriešnikov. Amen.

Obetovanie

Táto modlitba je síce jednoduchá, ale veľmi mocná, ktorú si človek ľahko zapamätá. Modliť sa ju máme pri omši svätej po pozdvihovaní. Táto modlitba je veľmi užitočná, ako vyplýva zo slov Krista Pána, ktoré povedal svätej Mechtilde: „Hľa, darujem ti všetku horkosť svojho utrpenia, ako tvoju vlastnú, aby si ju mne, ako svoju vlastnú zase navracala a obetovala. Bude-li kto tak činiť, navrátim mu dvojnásobne.“ (Revel. lib. 1. cap. 15) Z týchto Kristových slov môžeš poznať veľkú silu takého obetovania a nahliadnuť, koľko zásluh si môžu nadobudnúť tí, ktorí v danej obetovacej modlitbe prinášajú nebeskému Otcovi na obetu utrpenie Ježiša Krista!

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.