Meniny, sviatky, svätí – 7. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Vanda
  • Berenika
  • Verona
  • Veronika
  • Arlen

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Maxim (biskup) a blahoslavený Pius IX. (pápež). – Svätý Maxim žil v 3. storočí v Nole. Svoju diecézu v Nole viedol v ťažkých podmienkach počas Déciovho prenasledovania. Dožil sa vysokého veku. – Blahoslavený pápež Pius IX. bol pápežom v rokoch 1846 – 1876, teda 32 rokov. Vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie a zvolal Prvý vatikánsky koncil, kde bola vyhlásená dogma o pápežovej neomylnosti. Blahorečený bol 3. 9. 2000.

Myšlienky pre deti a mladých

Kto trpí z čistej lásky k Bohu, neponosuje sa, ale ani nevyhľadáva súcit iných.

sv. František Saleský

Ježiš žil a zomrel zbytočne, ak sme sa od Neho nenaučili usporiadať svoje životy podľa večného zákona lásky.

Mahátma Gándhí

Chrániš ho štítom lásky.

Kniha žalmov 5, 13

Božia láska je okolo mňa a jeho bezpečný štít ochráni ma. – Keď vojaci išli do bitky, vždy mali so sebou štít, aby ich chránil. Ako inak by sa mohli brániť pred kameňmi a šípmi nepriateľov? Možno sa nemusíme skrývať pred šípmi a kameňmi, ale je veľa vecí, pred ktorými sa musíme brániť. Je dobré, že máme Božiu lásku, ktorá nás ochráni. Je to štít, ktorý nás bude držať v bezpečí.

Prví rodičia dostali od Boha aj mimoriadny rozum a slobodu od všetkých hriešnych žiadostí. Bývali v raji, boli tam blažení, žili spokojne, vôbec netrpeli a nemali nikdy zomrieť. Človek je korunou tvorstva. Svojou dušou prevyšuje všetko na zemi.

Katechizmus

Pre dospelých

Skoro na každý deň v roku nám Cirkev pripomína sviatok Pána Ježiša a Panny Márie či spomienku niektorého svätca. Jednotlivé dni v týždni sú ešte všeobecne venované úcte niektorých svätých tajomstiev alebo svätých. Nedeľa je venovaná úcte Najsvätejšej Trojice, pondelok Duchu Svätému, utorok svätým anjelom, streda svätému Jozefovi, štvrtok Oltárnej sviatosti, piatok umučenému Spasiteľovi, sobota Panne Márii. Tento spôsob zasvätenia pochádza z prvých čias kresťanstva.

Svätý Jozef, ty si bol verným a múdrym služobníkom, ktorému Boh zveril opateru Svätej rodiny a ktorého ustanovil za pestúna a ochrancu života Ježiša Krista, za verného spolupracovníka na veľkom diele vykúpenia sveta a za pomocníka najsvätejšej Matky. Ty si mal šťastie žiť s Ježišom i Máriou a zomrieť na ich svätých rukách. Najsvätejší ženích Božej Matky, ty vzor a mocný patrón všetkých čistých, ponížených, trpezlivých a Bohu oddaných duší, nesklam moju dôveru, ktorú v teba skladám, a milostivo prijmi dôkazy mojej oddanosti.

Najponíženejšie vďaky vzdávam Pánu Bohu za tie zvláštne milosti, ktorými ťa obdaroval. Teba však prosím, svojím mocným orodovaním mi získaj u neho milosti, aby som mohol/a horlivo nasledovať tvoje čnosti. Prihováraj sa teda za mňa, svätý Jozef, pre tú lásku, ktorú si preukazoval Ježišovi a Márii, a ktorú Ježiš a Mária preukazovali tebe. Získaj mi to veľké šťastie, aby som žil/a i zomrel/a v láske Ježiša a Márie. Amen.

Modlitba k svätému Jozefovi (streda)

Pre tradičných katolíkov

Ó, akou svätou musí teda byť obeta omše svätej, keď ju Pôvodca všetkej svätosti, tretia Božská osoba, Duch Svätý sám žehná a svätosťou svojou naplňuje! Ó, akým silným, akým ľúbezným a sladkým musí teda byť tento nebeský chlieb, ktorý sám Duch Svätý pripravuje. Ale oheň Ducha Svätého nepripravuje svätú hostiu len pre náš pokrm, ale hlavne pre našu obetu, aby sme ju mohli obetovať Bohu na Jeho dôstojné uctenie a sebe ku spáse. Akou vzácnou a drahocennou obetou je teda omša svätá! Akou vzácnou a drahocennou obetou je teda omša svätá! Ako pri tejto obete pôsobí Duch Svätý, aby ju učinil pre ľudí prameňom časného i večného požehnania! Veď apoštol národov píše o Duchu Svätom takto: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti; lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A Boh, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“ (Rim 8, 26)

Tak znejú slová svätého Pavla; aby im porozumel, musíš vedieť, že jedna Božská osoba druhú neprosí, keďže všetky tri sú jedno v Božstve a rovnako rozkazujú i udeľujú. Ale že pre rozoznanie osôb sa Bohu Otcu pripisuje spravodlivosť, Bohu Synu múdrosť, a Bohu Duchu Svätému dobrota a milosrdenstvo, Božské milosrdenstvo teda vzdychá k Božskej spravodlivosti, aby nezatratila hriešnikov podľa previnenia, ale z milosti spasila. To chce svätý Pavol povedať tými slovami: že Duch Svätý za nás prosí. Teraz je otázka, kedy teda asi zvlášť Duch Svätý prosí za nás nevýslovným vzdychaním? Odpovedám: hoci je isté, že Duch Svätý za nás prosí vždy, je priam tak isté, že to robí zvláštnym spôsobom pri omši svätej.

To sa dá usúdiť najmä z toho, že i anjeli obzvlášť pri omši svätej za nás prosia. O nich hovorí svätý Ján Zlatoústy: „Pri omši svätej nevolajú k Bohu len ľudia, ale i anjeli skláňajú svoje kolená a archanjeli sa modlia za nás.“ A aby to dokázal, hovorí ďalej: „Majú k tomu priaznivú dobu, k svojim službám majú obetu svätú; ukazujú na Kristovo Telo a prosia za ľudské pokolenie“ (Homil. 3 de incomp. Dei nat.). A ako anjeli volia čas omše svätej, aby za nás prosili, keďže ona je časom milosrdenstva, v ktorom rozhnevaný Boh tak mocnou zmiernou obetou býva udobrený: práve tak si môžeme myslieť, že i božská dobrota, Duch Svätý, v tom čase, keď ľudská prirodzenosť Kristova u Boha Otca za nás prosí, keď rany i krv nevysloviteľným vzdychaním za nás prosí a skrze svoje božské milosrdenstvo uzmieruje prísnu Božiu spravodlivosť. A Boh Otec, ktorý skúma srdcia, vie, že Duch Svätý neprosí o nič iné, ako o to, čo je podľa Boha, slúži k sláve Božej a ku spáse ľudí.

Z tohoto je možné spoznať nekonečnú dobrotivosť Ducha Svätého, lebo sa horlivo zaujíma o našu spásu a za nás nielen prosí, ale i s nevysloviteľným vzdychaním žiada milosrdenstvo pre nás. Kto by tomu uveril, keby to nebolo výslovne uvedené v Písme svätom? Kto by teda nemal s radosťou veriť, že Duch Svätý je naším najvernejším a najlepším priateľom? Preto teda sa s veľkou dôverou spoliehaj na tohoto svojho verného priateľa a so zvláštnou láskou sa k nemu maj. A keďže najmä pri omši svätej za teba prosí, aspoň niekedy sa z vďačnosti zúčastni na omši svätej Jemu k vôli: obetuj mu ju na jeho zvláštnu úctu a pre jeho potešenie sa k nemu modli modlitbu:

Prosím Ťa, ó, Duchu Svätý! Aby si všetkým kňazom, ktorí slávia túto prevelebnú obetu, pomáhal, im Ducha svojho vdýchol, a ich srdce ohňom svojím tak roznecovať ráčil, aby to tajomstvo vyžadujúce si najvyššiu úctu, vykonávali vždy na väčšiu česť najsvätejšej Trojice Božej, na rozmnoženie blaženosti všetkých nebeských duchov, na rozmnoženie spásy všetkých veriacich, na obrátenie všetkých neveriacich a na občerstvenie duší trápiacich sa v očistci! Udeľ i všetkým, ktorí pri tejto svätej obete sú prítomní, tú milosť, aby boli prítomní so živou vierou a úprimnou nábožnosťou a tak sa stali účastnými na jej ovocí. Skrze Krista Pána nášho. Amen.

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.