Meniny, sviatky, svätí – 7. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Róbert
 • Iveta
 • Slavoj
 • Bert
 • Bob
 • Bobbi
 • Bobbie
 • Bobby
 • Robert
 • Roberta
 • Roberto
 • Robin
 • Robyny
 • Rupert

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Róbert (rehoľník). Bol prvým opátom v Newminsteri v Anglicku v kláštore, ktorý sám založil. Zomrel 7. 6. 1159.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Nesužujte sa pre zlé myšlienky. Iné je cítiť a iné súhlasiť.

sv. František Saleský

Okrem lásky nie je nič, kvôli čomu by stálo za to žiť.

Wim Wenders

Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť napomína.

Kniha Náreky 3, 22

Boh ma neprestajne miluje, aj keď urobím chybu. – Keď urobíš niečo zlé, môžeš si myslieť, že rodičia ťa už neľúbia. Ale aj keď sa na teba hnevajú, mamka a ocko ťa milujú viac, ako si vieš predstaviť. Tak isto aj Boh. Aj keď robíš veci, ktoré by si nemal, Boh ťa miluje. Odpustí ti, keď ho o to poprosíš. A nikdy ťa neprestane milovať.

Hriechov nečistoty sa máme veľmi chrániť, lebo sú veľmi zlé a nebezpečné. Kazia telo i dušu a človeka privádzajú do časného nešťastia a do večného zatratenia (Sodoma a Gomora). Čistota je veľkou ozdobou duše (sv. Alojz).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Obrad požehnania vody a pokropenia ľudu možno konať na začiatku všetkých nedeľných omší (aj omše slávenej v sobotu večer), a to v každom kostole a kaplnke. Tento obrad nahrádza úkon kajúcnosti na začiatku svätej omše.

Kňaz stojí pri sedadle obrátený k ľudu a pred sebou má nádobu s vodou. Po pozdrave vyzve veriacich na modlitbu týmito alebo podobnými slovami:

Drahí bratia a sestry, prosme Boha, aby posvätil túto vodu, ktorou budeme pokropení na pamiatku nášho krstu. Prosme o milosť, aby sme zostali verní Duchu Svätému, ktorého sme prijali vo sviatosti krstu.

Všetci sa potichu modlia. Potom kňaz nahlas pokračuje:

Všemohúci a večný Bože, ty si chcel, aby nám voda bola zdrojom života a očisty, kúpeľom duše a prameňom večného života. Chceme k tebe prichádzať s čistým srdcom a v tebe nájsť svoju spásu. Posväť teda + túto vodu, aby nás dnes posilnila, obnovila v nás milosť svätého krstu a chránila nás pred každým zlom duše i tela. Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Keď to miestne okolnosti alebo ľudová obyčaj vyžadujú, aby sa pri tomto obrade do vody primiešala soľ, kňaz posvätí túto soľ takto:

Prosíme ťa, všemohúci Bože, posväť + túto soľ. Svojmu prorokovi Elizejovisi ju kázal nasypať do prameňa, aby vode vrátil blahodarnú silu. Aj my sypeme soľ do vody a prosíme ťa, daj, aby pokropenie touto vodou oslobodilo nás od nepriateľských útokov a pomohlo nám žiť pod stálou ochranou Ducha Svätého. Skrze Krista, nášho Pána. – Amen.

Kňaz vysype soľ do vody. Nič pri tom nehovorí. – Kňaz vezme kropáč, pokropí seba a posluhujúcich, duchovenstvo a ľud, pričom môže prejsť kostolom. Zatiaľ sa môže spievať. Mimo veľkonočného obdovia (JKS 484):

Yzopom ma pokrop, Pane, a hneď budem čistejší. Umy dušu, a dostane odev svoj nad sneh belší. Zmiluj sa nad nami, Bože, v nekonečnej milosti, tvoje zľutovanie môže zotrieť naše nečnosti!

Kňaz sa vráti k sedadlu a keď sa spev skončí, obrátený k ľudu hovorí so zopätými rukami:

Nech nás všemohúci Boh očistí od hriechov a nech nás touto eucharistickou obetou posvätí, aby sme sa mohli s ním zúčastniť na nebeskej hostine v jeho kráľovstve. – Amen.

Hneď nasleduje Glória, ak je predpísané.

Pre tradičných katolíkov

Hlava 35. – Od Glória po Evanjelium

Zdvihnúc obe ruky a potom ich zložiac na prsiach sa kňaz modlí Glória čiže anjelský chválospev. Keď začína spievať alebo hovoriť Glória, dvíha svoje ruky, aby tým pohybom naznačil svoju radosť i radosť ľudu z milosti nášho vykúpenia; a keď v tej modlitbe pokračuje, má ruky zložené na prsiach, akoby v srdci svojom zadržal radosť, ktorá ho naplňuje; ku koncu sa značí znamením kríža, aby vieru v najsvätejšiu Trojicu vyznal a zároveň osvedčil, že kríž je žriedlom všetkej útechy a všetkej radosti.

Glória sa modlí takto: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime Ťa, dobrorečíme Ti, klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa, vďaky vzdávame Ti, pre veľkú slávu Tvoju, Pane Bože, kráľu nebeský! Bože, Otče všemohúci! Pane Synu Jednorodený, Ježišu Kriste! Pane Bože, Baránku Boží, Synu Otca! Ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami! Ktorý snímaš hriechy sveta, prijmi modlitbu našu; ktorý sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami; lebo Ty si sám svätý, Ty si sám Pán, Ty si sám najvyšší Ježišu Kriste s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.“

Glória, ako výraz radosti, patrí celým právom na prvé miesto po Kyrie. Ak totiž s pokorným a skrúšeným srdcom Boha prosíme o zmilovanie, sme si istí, že skrze zásluhy Ježiša Krista obdržíme milosť a odpustenie.

Svoj dôležitý význam má i to, že Glória stojí na začiatku omše svätej; preto tu stojí, aby sme boli hneď od počiatku poučení, prečo prinášame Bohu obetu omše svätej. Ako vieme, túto obetu prinášame Bohu trojjedinému ako obetu poklony na jeho česť a slávu; ako obetu poďakovania za všetky prijaté milosti a dobrodenia; ako obetu zmiernu za mnohé jemu učinené urážky a konečne ako obetu prosebnú, na vyprosenie jeho pomoci vo všetkých potrebách duše i tela. Tento štvornásobný obetný cieľ je vyjadrený v Glória. Keď sa totiž modlíme: „Sláva Bohu na výsostiach! Chválime Ťa, dobrorečíme Ti, klaniame sa Ti“, vyhlasujeme obetu omše svätej ako obetu poklony. Označujeme ju za obetu ďakovnú, keď sa modlíme: „Vďaky vzdávame Ti pre veľkú slávu Tvoju“. Za obetu zmiernu a prosebnú označujeme, keď sa modlíme: „Baránku Boží, Synu Otca, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami! Ktorý snímaš hriechy sveta, prijmi modlitbu našu!“

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.