Meniny, sviatky, svätí – 8. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Albert
  • Ema
  • Al
  • Alberta
  • Alberto
  • Elbert

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Dionýz (biskup), svätý Dionýz Alexandrijský (biskup v Egypte) a svätý Amantius (biskup). – Svätý Dionýz bol biskupom v Korinte, veľmi vzdelaný a horlivý hlásateľ evanjelia. Vychovával a upevňoval veriacich svojimi „katolíckymi listami“. Zomrel v roku 180. – Svätý Dionýz, alexandrijský biskup v Egypte bol veľký a múdry kazateľ, trpiteľ za vieru. Zomrel v roku 265. – Svätý Amantius bol tretím biskupom v Come v Ligúrii v Taliansku. Zomrel v roku 449.

Myšlienky pre deti a mladých

Rozvaha, hovorí svätý Anton opát, je čnosť, bez ktorej ani nábožnosť nie je čnosťou. Preto niet pravej nábožnosti bez pravej a svätej rozvahy.

sv. František Saleský

Boh nám dal jednu jedinú cestu k životu, a je to láska; jedinú cestu k šťastiu, a je to láska; jedinú cestu k dokonalosti, a je to opäť láska.

Iginio Ugo Tarchetti

Ak uložíš sa, strachovať sa nebudeš, ak budeš odpočívať, bude sa ti sladko spať.

Kniha prísloví 3, 24

Pane, si so mnou, aj keď sa ukladám spať. Zariadiš, aby len pekný sen mohol sa mi snívať. – Niekedy sa ani nenazdáš a už je čas ísť spať! Neraz je náročné ľahnúť si a zaspať. Chcel by si sa hrať o čosi dlhšie. Prial by si si, aby ti rodičia prečítali ešte jednu rozprávku. Ale tvoje telo potrebuje oddych a musí celú noc spať, aby si sa zajtra zasa mohol celý deň hrať. Tak sa zababuš pod perinu a zatvor očká. Pamätaj, Boh ti sľúbil, že sa ti budú snívať len pekné sny!

Spoločenstvo svätých je vzájomné duchovné spojenie žijúcich i zosnulých členov Cirkvi. Do spoločenstva svätých patria žijúci členovia Cirkvi (cirkev putujúca), duše v očistci (cirkev trpiaca), svätí v nebi (cirkev oslávená).

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Stvoriteľ sveta, tvoj Syn chcel vlastnými rukami pracovať uprostred ľudí a s ľuďmi; pamätaj na robotníkov, ktorí si v pote tváre zarábajú na chlieb, daj im radosť, aby chápali svoje námahy ako spoluprácu na tvojom stvoriteľskom diele, aby sa tak vnútorne obohacovali, zdokonaľovali a boli na úžitok svojim blízkym a celému ľudskému spoločenstvu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za robotníkov

Milosrdný Bože, mocný ochranca sirôt. Viem, že nepohŕdaš modlitbou sirôt; ich slzavé volanie vystupuje k tebe. Zľutuj sa nado mnou, osiroteným dieťaťom; stratil/a som rodičov, ktorí sa o mňa starali a tu na zemi mi boli jedinou oporou a ochranou. Zbavený/á rodičovskej ochrany neviem, kam sa mám obrátiť, ak nie na teba. Ako som obracal/a svoje oči na nebohú matku, nebohého otca, tak ich teraz obraciam k tebe a neodvrátim ich dotiaľ, kým sa nado mnou nezmiluješ. Veď si povedal, že skôr matka zabudne na svoje dieťa, ako by si ty zabudol na nás. Nezabudni teda na mňa a vyslyš moje volanie; daj, aby moje slzy prenikli do tvojho otcovského srdca. Zmiluj sa, Pane. Buď mojím otcom, radcom, ochrancom, potešiteľom i pomocníkom. Viem, láskavý Otče, že ty sa o mňa najlepšie postaráš a pomôžeš mi. Chcem zachovať tvoje príkazy a utešovať sa tým, že hoci som sirota, v tvojom otcovskom náručí nájdem časnú i večnú opateru, potechu i pomoc. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba siroty

Bože môj, som síce chudobný/á, ale preto nebudem malomyseľný/á; bohatý/á chcem byť v tvojej láske a bázni pred tebou. Daj mi čisté srdce a dobré svedomie, aby som sa ti vždy páčil/a. Keď som sa narodil/a, nepriniesol/a som si nič na svet, a keď zomriem, tiež si nič so sebou nevezmem. Bez tvojej svätej vôle sa nič nestane. Nech je zvelebené tvoje meno. Daj, aby som vždy konal/a tak, aby si mal z toho radosť. O to ťa prosím skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba chudobného/chudobnej

Pre tradičných katolíkov

Aj na to by sme si mali zvykať, aby sme za každým prosili Krista Pána, aby nahradil a doplnil našu nenábožnosť a naše nedostatočné obetovanie, a aby sám na miesto nás obetoval omšu svätú svojmu nebeskému Otcovi. Keď sa raz svätá Mechtilda deväťkrát pomodlila Otčenáš na česť deviatich anjelských chórov a požiadala svojho anjela strážcu, aby tú jej modlitbu predniesol ostatných anjelom, povedal jej Kristus: „Pros mňa, aby som to ja urobil; lebo mňa to veľmi teší, keď tak môžem robiť. Túto obetu a modlitbu, ktorú ja v tvojom mene prinášam nebeskému Otcovi, vysoko zošľachťujem; tak ako keď niekto hodí peniaze z nepatrného kovu do žeravého zlata, peniaz sa so zlatom spojí, tak že sa viac nezdá byť tým, čím predtým bol, ale tým, čím sa stal skrze to spojenie so zlatom.“ (Revel. lib. 1. cap. 52) Tieto slová by si mal každý dobre povšimnúť a preto pri omši svätej hovoriť: „Najmilší Ježišu, prinášam ju na Teba a prosím ťa, aby si keďže neviem dobre obetovať omšu svätú, ju sám obetoval za mňa svojmu Otcovi.“

Ku koncu ťa ešte napomínam, aby si na omši svätej býval prítomný vždy so všemožno nábožnosťou. Chráň sa pri nej každého šuškania, zhovárania, alebo smiatia, a medzi pozdvihovaním a svätým prijímaním nesedávaj bez potreby. Lebo je to neskromné z pohodlnosti sedieť v prítomnosti Krista Pána, ktorý sa pre nás uponížil. Kto hreší pri omši svätej, má väčší hriech, keďže zneuctieva najvyššiu bohoslužbu a tak sa opovážlivo správa v skutočnej prítomnosti svojho Spasiteľa, ktorý zase obnovuje veľké dielo vykúpenia. Svätý Ján Zlatoústy hovorí: „Tí, ktorí pri omši svätej tliachajú, alebo sa smejú, si zasluhujú, aby ich v kostole hrom zabil.“ (Hom. 40. ad. pop. Antioch.) Tento svätý cirkevný učiteľ hrozí Božím súdom tliachačom a chichotáčom, ako i tým, ktorí týchto nekárajú a netrestajú. Táto hrozba sa obzvlášť týka rodičov, ktorí nekárajú svoje deti a netrestajú, keď pri omši svätej melú jazykom a smejú sa. I páni nech si to dobre uvážia, že sa stávajú účastnými na hriechoch svojich služobných, o ktorých sa dopočujú i vedia, že sa v kostole neslušne správajú, ak ich vážne a prísne nekárajú.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.