Meniny, sviatky, svätí – 8. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Medard
  • Verna
  • Vernon

Všetko najlepšie.

Patrón dňa je svätý Medard (biskup). Bol biskupom v Noyone vo Francúzsku. Za jeho pôsobenia diecéza prekvitala. Je patrónom sedliakov a ochrancom pred ničivým dažďom. Zomrel v roku 561.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Pokora nás vedie k tomu, že trápenia znášame s odovzdanosťou, lebo vieme, že si ich zasluhujeme.

sv. František Saleský

Milujem, teda som. V okamihu, keď prestanem milovať, prestanem existovať.

Gilbert Cesbron

Obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

Kniha Náreky 3, 23

Božia láska je tu každučký deň, miluje ma všakovakými spôsobmi. – Každý deň máme možnosť začať odznova! Slnko sa zobúdza ako aj ty. Na tvári máš úsmev a tešíš sa na to, čo sa počas dňa stane. Len si spomeň na všetky tie veci, ktoré môžeš robiť! Môžeš ísť púšťať šarkana do parku, vyvenčiť psa alebo ísť si zaplávať. Každý deň prináša niečo nové, kopec zábavy!

Aby sme neupadli do hriechov nečistoty, treba sa chrániť všetkého, čo na nečistotu zvádza. Často pristupovať k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu. V pokušeniach prosiť Boha o pomoc. „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Cirkevnoprávne predpisy o svätej omši

Kánon 899§ 1. – Eucharistické slávenie je úkon samého Krista a Cirkvi, v ktorom Kristus Pán službou kňaza obetuje seba samého, podstatne prítomného pod podobami chleba a vína, Bohu Otcovi a veriacim, zapojeným do jeho obetovania, sa dáva ako duchovný pokrm.

Kánon 900§ – 1. – Vysluhovateľom, ktorý v osobe Krista môže utvoriť sviatosť Eucharistie, je jedine platne vysvätený kňaz.

Kánon 904. – Kňazi, majúc stále na pamäti, že v tajomstve eucharistickej obety sa trvalo uskutočňuje dielo vykúpenia, majú ju sláviť často, ba sa im nástojčivo odporúča každodenné slávenie, ktoré aj vtedy, keď veriaci nemôžu byť prítomní, je úkonom Krista a Cirkvi, v ktorom kňazi, keď ho konajú, spĺňajú svoju hlavnú úlohu.

Kánon 905§ 1. – Okrem prípadov, keď podľa normy práva je dovolené v ten istý deň viac ráz sláviť alebo koncelebrovať Eucharistiu dva razy za deň, ba keď to vyžadujú pastoračné potreby, v nedele a v prikázané sviatky aj tri razy.

Kánon 906§. – Ak nejestvuje oprávnený a rozumný dôvod, kňaz nemá sláviť eucharistickú obetu bez účasti aspoň nejakého veriaceho.

Kánon 908. – Katolíckym kňazom je zakázané koncelebrovať Eucharistiu spolu s kňazmi alebo služobníkmi cirkvi alebo ekleziálnych spoločností, ktoré nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou cirkvou.

Kánon 909. – Kňaz nemá zanedbať povinnosť modlitbou sa náležite pripraviť na slávenie eucharistickej obety a po jej skončení vzdať Bohu vďaky.

Farár alebo administrátor je povinný každú nedeľu a každý prikázaný sviatok obetovať svätú omšu za ľud, ktorý mu je zverený (porov. Kánon 534 § 1).

Pre tradičných katolíkov

Isteže máme príčinu, aby sme i my zvolali s radostným srdcom: „Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Veď pri každej omši svätej sa toto nebeské prianie, táto anjelská blahozvesť dokonale a tajomne plní. Tu sa Bohu preukazuje príslušná úcta, najvyššia oslava. Lebo Bohočlovek Ježiš Kristus sa obetuje na chválu, na uznanie a poklonu Božej Velebnosti. Tu sa človeku dostáva pravého pokoja. Lebo Kristus nám za Svoju obetu koná zmierenie, odpustenie, omilostenie a spasenie.

Keďže Glória je piesňou plesajúcou, výrazom najvyššej radosti, preto sa ju kňaz nemodlí pri omši svätej v kajúcne a smútočné dni, ako aj v adventné a pôstne nedele, keď nemáme príčinu k väčšej radosti.

Po Kyrie a Glória oživujú kňaza i ľud tie sväté city, ktoré sú k vyslyšaniu ich prosieb potrebné; teda nasledujú Kolekty, alebo cirkevné modlitby.

Kňaz bozká oltár na znamenie, že stojí v spojení s Kristom a so svätými, ktorých ostatky spočívajú v oltári a že skrze zásluhy Ježiša Krista a Svätých úfa vo vyslyšanie všetkého, o čo v cirkevných modlitbách Boha prosí. Potom sa obráti k ľudu, rozopína svoje ruky, trochu ich pozdvihne a zas ich spína, hovoriac: „Pán s vami!“ (Dominus vobiscum!) Týmito slovami kňaz želá a prosí pre prítomných pomoc milosti Božej, aby sa mohli dobre modliť. Lebo bez tejto pomoci milosti Božej je nám to nemožné.

Toho istého svätého ducha modlitby prajú prítomní kňazovi, zase slovami: „I s duchom tvojím.“ (Et cum spiritu tuo.) Lebo predovšetkým ho potrebuje on, keďže ako prostredník všetkého ľudu stojí pri oltári.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.