Meniny, sviatky, svätí – 9. apríl

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

 • Milena
 • Dušan
 • Ismael
 • Rachael
 • Rachel
 • Rachelle
 • Raquel

Všetko najlepšie.

Svätí na dnes a zároveň patrónisvätý Demeter (mučeník), svätý Dušan [Eupsychius] (mučeník), svätý Libor (biskup) a svätá Valdetrúda. – Svätý Demeter bol vojak v Sirmiu v Panónii, ktorého uctievajú na Východe a najmä v Solúne. Zomrel asi v roku 306. – Svätý Dušan podstúpil mučeníctvo v Cézarei v Kapadócii za vlády Juliána Apostatu. Zomrel asi v roku 362. – Svätý Libor bol biskupom v Le Mans. Jeho kult je veľmi rozšírený najmä vo Francúzsku. Je patrónom Paderbornu, kde sú jeho pozostatky. Zomrel v roku 397. – Svätá Valdetrúda bola sestrou svätej Aldegundy, manželkou svätého Vincenta Madelgaria a matkou štyroch svätých. Keď jej muž odišiel do kláštora, aj ona sa uchýlila do kláštora v Monsu, ktorý sama dala postaviť, kde bola potom aj opátkou. Zomrela 9. 4. 688. Úcta k nej je veľmi rozšírená v Monsu a v celom Belgicku.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iného väčšmi ako Boha.

sv. František Saleský

Každý človek je samostatný svet; vstúpiť doň možno len cez most lásky. Inej cesty niet.

Walter Goes

Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.

Kniha prísloví 9, 10

Boh je úžasný a mocný. Je priateľom tebe aj mne. – Prečo by sa vo Svätom písme písalo, aby si sa „bál“ Boha? Veď on je tvoj najlepší priateľ! A kamaráta by si sa predsa nemal báť, však? Ale Boh je viac ako len kamarát. Je úžasný Stvoriteľ celého sveta! „Báť“ sa Boha znamená vážiť si ho a pamätať na to, aký je úžasný.

Oslávení v nebi nám pomáhajú tým, že sa za nás modlia. My si svätých uctievame a prosíme ich o príhovor (orodovanie) u Boha. Sviatok všetkých svätých slávime 1. 11.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Žehnaj, Bože, môj odchod i príchod. Tvoje požehnanie nech ma sprevádza a nech ho mám vždy na pamäti. Čože by bolo z môjho cestovania, Bože môj, keby si ho ty nepožehnal? Skúmateľ sŕdc, ty poznáš moje podujatia a známe sú ti myšlienky môjho srdca skôr, ako vo mne vzniknú. Preto, ak sú pre mňa dobré a osožné, prosím ťa, požehnaj ich. Uskutočni úmysel mojej cesty tak, aby moje cestovanie slúžilo tebe na česť a mne na úžitok. Chráň moje krehké telo v nešťastí a moju dušu pre tým, čo by ju mohlo poškvrniť. Počas mojej neprítomnosti ochraňuj i mojich blízkych. Rozveseľ moju dušu a občerstvi ju nebeskou rosou svojej milosti. Keby sa mi však úmysel mojej cesty nevydaril, dožiči mi trpezlivosť, aby som nereptal/a proti tvojej vôli; dožič mi, aby som ti vždy vzdával/a vďaky pre tvoju múdrosť a prozreteľnosť. Ty si múdry, ó, Pane, všetky tvoje diela sú spravodlivé; a keď našu žiadosť nesplníš, i to sa stáva pre naše dobro. Pane, všetko ti zverujem, urob, ako sa páči tebe, a mňa nauč konať všetko na česť a chválu tvojho mena. Tvoj Svätý Duch nech ma vedie po správnej ceste. Amen.

Modlitba cestujúceho

Pán a Otec môjho života, ďakujem ti za tvoju starostlivú lásku, ktorú si mi preukazoval až do mojej staroby. Ďakujem aj za to, že aj teraz sa staráš o moje nevládne telo. Moje zmysly sú zo dňa na deň slabšie; sila ma stále viac a viac opúšťa a aj môj duch už ochabuje. Cítim, ako každým dňom upadá oje telo a padám do hĺbky, čo je iste predzvesťou blízkej smrti. bože, neľakám sa toho, ale radšej velebím tvoju múdrosť, ktorá sa prejavuje v tomto usporiadaní ľudskej prirodzenosti. Upadanie mojich telesných a duševných síl mi pripomína, že sa už blíži večer môjho života; nezáujem o rozkoše pozemského života mi vlieva túžbu po nebeských slastiach. Presvedčil/a som sa z vlastnej skúsenosti, že pod slnkom je všekto márne a pominuteľné a že táto zem nie je tým miestom, na ktorom by som mohol/a byť naveky spokojný/á. Pane, zmiluj sa nado mnou a nespomínaj si na hriechy mojej mladosti. Daj, aby som každým dňom tým viac vzrastal/a v bázni pred tebou, čím viac slabnú moje sily. Tak ako sa blížim k smrti, tak. nech sa približujem k večnej blaženosti. Očisť moje srdce od všetkých pozemských žiadostí a naplň ho svätou túžbou po nebeskom kráľovstve. V pevnej nádeji, že ty, Bože, vyslyšíš moju modlitbu, neľakám sa smrti, lež s pokojnou mysľou očakávam hodinu, v ktorej ma povoláš z tohto sveta. Smrť ma vyslobodí z každej biedy tohto života a otvorí mi bránu nebeského kráľovstva, kde ťa uvidím z tváre do tváre a v tebe budem požívať blaženosť, akú ľudské oko nevidelo ani ľudské srdce nepocítilo. Spasiteľ môj, ktorý si premohol smrť, stoj pri mne a buď mi na pomoci, keď budem umierať. Amen.

Modlitba v starobe

Pre tradičných katolíkov

Hlava 22. – Prvá námietka protivníkov našej viery ohľadom omši svätej

Omšu svätú vymysleli kňazi.

námietka

Že omšu svätú nevymysleli kňazi, ale že sa ona od časov apoštolov vždy koná, to dosvedčujú:

 • apoštoli
 • cirkevní Otcovia
 • biskupi na cirkevných konciloch
 • najstaršie misále
 • mnohé cirkevné pamiatky na východe i západe

1.

Svätý apoštol Pavol píše: „Máme oltár, z ktorého nemajú moc jesť tí, ktorí slúžia stánku.“ (Žid = Hebr 13, 10) Teda kresťania podľa svedectva apoštola národov mali už za jeho života oltár, (stôl obetný), teda i obetu; lebo kde je oltár, tam musíme celkom predpokladať i obetu, ktorá sa na oltári prináša. Že táto obeta, o ktorej svätý Pavol na tom mieste hovorí, nebola len akousi obetou v širšom zmysle, ale opravdivou, viditeľnou, a síce krvavou obetou, to dokazujú slová: „ktorého nemajú moc jesť tí, ktorí slúžia stánku (židia)“.

A v čom spočívala tá krvavá obeta prvých kresťanov? To vám ten istý apoštol lepšie vysvetlí v prvom liste ku Korinťanom, v ktorom píše: „Utekajte od modloslužby! Ako k múdrym hovorím, vy sami posúďte, čo hovorím. Kalich požehnania, ktorý žehnáme, či nie je spoločenstvo krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účastenstvo na tele Pánovom?“ (Kor 10, 14 – 17) Teda krvavá obeta prvých kresťanov bola obeta omše svätej.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.