Meniny, sviatky, svätí – 9. február

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Zdenko
  • Apolónia
  • Apolena
  • Dexter
  • Kyla
  • Kyle
  • Kyler

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Apolónia (panna a mučenica). Ukrutne ju mučili, vyrazili jej zuby a nijako nechcela zlorečiť Kristovi. Z Božieho vnuknutia radšej volila hodiť sa do ohňa než zaprieť vieru. Zomrela asi v roku 250 v Alexandrii v Egypte.

Myšlienky pre deti a mladých

Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

Kniha žalmov 20, 8

Aj keď mám rád veľa vecí, Božia láska je najväčšou a najkrajšou z nich. – Všetkým sa páčia nové šaty, máme radi chutné jedlo alebo veľa pekných hračiek. Boh chce, aby sme sa z týchto vecí radovali. Ale nechce, aby sme sa tešili len z pekných vecí, ale aby sme sa radovali aj z toho, že nás miluje bez ohľadu na to, koľko hračiek alebo šiat máme. A keď mu dôverujeme, budeme mať všetko, čo potrebujeme. Naveky!

Pozerajme na svojho blížneho s jednoduchosťou a láskou a neskúmajme priveľmi jeho počínanie.

sv. František Saleský

Kto nemiluje, ostáva v smrti.

Sv. Ján, apoštol

Boh ich (prvých ľudí – Adama a Evu) potrestal tak, že stratili jeho milosť a preto sa nemohli dostať do nebeskej blaženosti, rozum sa im zatemnil a ich vôľa sa naklonila na zlé, museli veľa trpieť a nakoniec zomrieť.

Katechizmus

Pre dospelých

Nepoškvrnený Baránok, nevinná Obeta, ktorá si svojou smrťou a svojou svätou krvou zmyla hriechy ľudského pokolenia, zmy i moje hriechy a nedopusť, aby tvoje bolesti boli pre mňa zbytočné. Najdobrotivejší Ježišu, celým svetom opustený, až na smrť zarmútený, krvavým potom zaliaty, predsa však do vôle svojho Otca oddaný, pomáhaj mi a stoj pri mne, aby som i ja s podobnou oddanosťou prijímal/a všetky trápenia, ktoré mi vo svojej prozreteľnosti zošleš. Ježišu, ty si bol falošne obžalovaný, ohováraný a nezaslúžene opovrhnutý; nauč ma trpezlivo znášať ľudské súdy a najtrpkejšie ohováranie. Ježišu, ty si bol bičovaný, tŕním korunovaný, bolestne ranený a z lásky k človeku zakrvavený; nauč ma trpezlivo z lásky k tebe znášať všetky protivenstvá a trpkosti tohto biedneho života. Ježišu, ty si bol odsúdený na najohavnejší trest smrti kríža a odovzdaný katom na umučenie, udeľ mi milosť, aby som sa chránil/a ctibažnosti a svoje dni prežíval/a v poníženosti. Ježišu, ty si bol ťažkým bremenom kríža tlačený a tri razy si pod ním padol, stupujem do tvojich šľapají, spájam svoj kríž s tvojím; prosím, udeľ mi milosť, aby som ho znášal/a s podobnou oddanosťou a tichosťou. Ježišu, ty si bol na kríž povýšený; pritiahni ma k sebe. Ty si zomrel pre mňa. Daj, aby som i ja v budúcnosti nežil/a inač a ničím iným sa nezaoberal/a, jedine aby som teba miloval/a a vo všetkom sa ti páčil/a. Amen.

Modlitba k umučenému Spasiteľovi (piatok)

Pre tradičných katolíkov

Ak teda svätú omšu obetujeme len Bohu, môžeme ju predsa z lásky a úcty k anjelom a k svätým obetovať Najvyššiemu, aby sme jemu za milosť a blaženosť im udelenú ďakovali a ich o príhovor za nás vzývali. A toto je to, čo pripravuje milým anjelom i svätým najväčšiu česť a najsladšiu radosť, akú im spôsobiť môžeme.

„Najznamenitejšia česť“, píše ctihodný P. Kochen, „ktorú milým anjelom a svätým preukázať môžeme, býva im učinená skrze prevelebnú obetu omše svätej, ak ju na ich počesť niekto slúži alebo sa na nej účastní a Bohu všemohúcemu na rozmnoženie ich oslavy alebo náhodilej blaženosti obetuje.“ O tom čítame v zjaveniach svätej Gertrúdy toto: „Na deň svätého Michala obetovala Najsvätejšiu sviatosť Tela a Krvi Krista Pána pri omši svätej Bohu Otcu so slovami: „Ku cti Tvojho vznešeného kniežaťa obetujem ti, ó, Pane najláskavejší, túto Najsvätejšiu sviatosť; obetujem ju ku chvále a ku rozmnoženiu radosti Tvojho archanjela i k väčšej oslave a blaženosti všetkých anjelov i svätých.“ Potom videla, ako Boh Otec omšu svätú jemu obetovanú podivným spôsobom k sebe pritiahol a nebeským duchom z nej tak nevýslovnú blaženosť vlial, že sa nad všetku mieru rozradovali a nedmieru blaženosťou oplývali. Preto prišli všetci anjeli a svätí po poriadku k svätej Gertrúde a s veľkou úctivosťou jej ďakovali.“ (Zjv 4, 55)

Toto sú vlastné slová z tých zjavení, ktoré mnohí bohoslovci skúmali a schválil. Poznaj z toho, milý čitateľu, akú veľkú radosť môžeš urobiť anjelovi alebo svätému obetovaním i len jedinej omše svätej.

Ak to platí o anjeloch i svätých vôbec, platí to celkom zvláštne o ich kráľovnej, milej Matke Božej. Lebo koľkokrát býva omša svätá slúžená, toľkokrát býva Kristus Pán znova narodený a toľkokrát sa znova zaskieva Panna Mária vo svojej materinskej dôstojnosti! Preto ctihodný P. Kochemu neváha tvrdiť, že omša svätá je najsladšou radosťou Matky Božej. Ako to dokážem? Pýta sa a pokračuje: „Sám zo seba to nemôžem; ale môžem to dokázať z nasledujúcich slov zjavenia, ktoré sa stalo blahoslavenému Alanovi, vernému služobníkovi preblahoslavenej Panny. Ako si božská múdrosť vyvolila jedinkú Pannu, aby sa z nej narodil Vykupiteľ sveta, tak tento Vykupiteľ zriadil jedinké kňazstvo, aby skrze omšu svätú a sviatosti po všetky časy privlastňoval svetu poklady svojho vykúpenia. A to je najväčšou radosťou Matky Božej, to je slasťou nebešťanov, to je pevnou pomocou živých, to je najväčšou útechou zomrelých.

Milý čitateľu! Ak chceš v budúcnosti premilú Matku Božiu, milých anjelov i svätých dobre uctievať a im veľkú radosť činiť, nemôžeš nič lepšie urobiť, ako k ich úcte sa zúčastniť na omši svätej a pri pozdvihovaní svätej hostie Bohu jeho milého Syna obetovať k väčšej cti a radosti milých anjelov i svätých. Takým spôsobom im urobíš veľkú radosť a oni sa ti za to bohato odplatia. Pozeraj teda každý deň do kalendára, ktorého svätého pamiatka pripadá na ten deň a na začiatku omše svätej povedz tomuto svätému toto: „Môj milý svätý N…) Nea tejto omši sa chcem zúčastniť na tvoju česť.“ A pri pozdvihovaní si v duchu hovor: „Otče nebeský, obetujem Ti Tvojho premilého Syna na väčšiu česť a radosť svätého N….“

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.