Meniny, sviatky, svätí – 9. jún

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Stanislava
  • Colin
  • Colleen
  • Collin

Všetko najlepšie.

Patróni dňa sú svätý Efrém (diakon a učiteľ Cirkvi, ľubovoľná spomienka) a svätý Richard (biskup). – Svätý Efrém bol kresťanský východný spisovateľ a náboženský básnik. Zomrel 9. 6. 373 pri Edesse, dnes Urfa, Turecko. Pápež Benedikt XV. ho vyhlásil za učiteľa Cirkvi v roku 1920. – Svätý Richard bol pôvodom z Anglicka, bol slávnym biskupom v Andrii v Apulli. Zomrel koncom 12. storočia.

sv. Vincent de Paul

Myšlienky pre deti a mladých

Neposudzujte dobré skutky podľa toho, ako vyzerajú navonok, ale podľa toho, ako sa páčia Bohu.

sv. František Saleský

Ak ti chýba láska vykonať nejaký čin, urob ho, a láska príde sama.

Joseph Bernhart

Dobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá.

Kniha Náreky 3, 25

Bože, ty si môj najlepší priateľ. Buď ním navždy a naveky. – Ak si chceš nájsť nových kamarátov, musíš pre to niečo urobiť. Musíš sa prihovoriť novým ľuďom, opýtať sa ich niečo a stráviť s nimi čas. Spoznávanie Boha tiež chvíľku trvá. Aby sme boli naozaj blízko k Bohu, musíme sa s ním často rozprávať, čítať si o ňom v Biblii a spomenúť si na neho každý deň. Ale ak toto splníme, budeme ho mať za najlepšieho kamaráta navždy!

Treba myslieť na to, že Boh všetko vidí a v každom okamihu môžeme zomrieť. Nikdy nerobme to, čo by sme neurobili pred rodičmi, alebo inými slušnými ľuďmi. Keď nevieme, či je niečo hriech, treba sa toho chrániť a opýtať sa rodičov či duchovného radcu.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Litánie sú najprístupnejšou formou spoločnej modlitby ľudu. Ich najstaršia forma pochádza zo Sýrie a zjavne nadväzuje na synagogálnu prax. Za čias Jána Zlatoústeho sa používala v Antiochii. Vo východných liturgiách, hlavne v byzantskej, je dodnes živá a má až prehnanú dĺžku i bohatý výskyt. Spočíva v tom, že na to sa odpovedá Kyrie eleison (Gospodi pomiluj). Na Západe a východné litánie napodobňovali. Milánska i španielska liturgia ich dodnes používajú na nedele a v Pôstnom období. Rímska liturgia prevzala litánie do omše na Gelázia I. (492 – 496). Vytlačili modlitbu veriacich, presunuli sa na začiatok omše katechumenov, až konečne zanikli po reforme Gregora Veľkého, ktorý aspoň na nedeľu z nich nechal len devätorú odpoveď ľudu – Kyrie. Staré litánie žijú ešte v procesii kajúcich období v stredu a v piatok. Podľa štruktúry a obsahu sú to litánie ku Kristovi, ibaže v stredoveku sa k úvodným invokáciám pričlenili aj invokácie k svätcom, ktorých hlavou je Kristus. Po vzývaní svätých nasleduje text vlastných litánií, modlitebné úmysly za veci Cirkvi, veriacich i za všeobecné potreby vôbec. Tieto litánie – tu a tam skrátené i rozšírené – sa používali ako úradná modlitba Cirkvi napríklad pri svätení krstnej vody, pri udeľovaní vyšších svätení, v modlitbách za umierajúcich, ale hlavne pri prosebných sprievodoch a dňoch.

Loretánske litánie zo 14. storočia vznikli pod vplyvom byzantského mariánskeho hymnu Akatist a používajú rad biblických obrazov, ktoré sa aplikujú na Pannu Máriu. Dnešnú podobu im dal svätý Peter Kanízius v roku 1558 v mestečku Loretto, a preto sa i nazývajú loretánskymi. Ostatné litánie (k Najsvätejšiemu menu Ježiš, k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, k svätému Jozefovi, k diecéznym patrónom) sä dielom novoveku a majú jeho pečať. Litánie k Panne Márii Kráľovnej schválil pápež svätý Ján Pavol II. v roku 1982. Pre duchovnú obnovu majú litániové modlitby veľký význam, pretože ľud je zvyknutý odpovedať na príslušné invokácie. Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš pochádzajú zo 17. storočia. Dnešnú podobu schválil pre celú Cirkev pápež Pius IX. 21. októbra 1862. Litánie k Božskému Srdcu vznikli vo Francúzsku a schválil ich pápež Lev XIII. 2. apríla 1899. K týmto litániám pápeži pripojili postupom času mnohé dodatky. Pápež Pius XI. dekrétom z 22. apríla 1927 dovolil slovenskému národu, že v týchto litániách po treťom vzývaní „Baránok Boží“ môžeme pridať prosbu k patrónke Slovenska. Oroduj za nás, Matka Sedembolestná, s príslušnou modlitbou. Ostatné litánie tu uvedené sú schválené len pre súkromnú pobožnosť veriacich (sú tak i vyznačené), keď si sami vykonávajú nejakú ďakovnú pobožnosť.

Kňaz, oblečený v superpelícii a štóle, prípadne aj v pluviáli, pristúpi k oltáru, vyloží Najsvätejšiu sviatosť v cibóriu alebo monštrancii na oltár a medzitým chór spieva pieseň o Najsvätejšej sviatosti. Nasledujú úvodné zvolania, poklona Oltárnej sviatosti. Potom je čítanie Božieho slova a úvaha. Odporúča sa aj chvíľa ticha. Nasledujú litánie alebo primeraná pobožnosť, príležitostné modlitby, spev, eucharistická pieseň, orácia a požehnanie.

Pre tradičných katolíkov

Potom kňaz ide k misálu, a nasleduje slávnostné vyzvanie, aby sa prítomní pripojili ku kňazovi a zjednotení s ním sa modlili: „Modlime sa!“ (Oremus!) Ako sa kňaz v mene všetkých a za všetkých modlí, tak sa majú k nemu pripojiť i veriaci, aby ako sa jeden za všetkých modlí, tak sa modlili všetci jeden za druhého a spolu a tak zjednotenou modlitbou si vyprosili milosť Božiu. Pri Oremus kňaz rozprestiera ako pri Dominus vobiscum svoje ruky, trochu ich pozdvihne a hneď ich zas skladá. Rozopínanie a pozdvihovanie rúk znamená, že kňaz si túžobne žiada, aby modlitba bola vyslyšaná a že očakáva vyslyšanie a pomoc zhora. Skladanie rúk má vyjadriť, že plný pokory sa nespoliehame na svoju vlastnú silu, ale všetku svoju dôveru skladáme v milosrdnú a všemohúcu pomoc Božiu.

Kňaz sa modlí kolekty čiže cirkevnú modlitbu. Kolekty, latinské slovo, znamená zobrané modlitby. Kňaz totiž akoby bol zozbieral všetky záležitosti veriacich, aby ich predniesol Bohu, ako ten anjel v Zjavení, ktorý modlitby všetkých Svätých kladie na oltár, ktorý je pred trónom Božím.

Kolekty sú rozličné podľa sviatku alebo cirkevnej doby alebo zvláštnej záležitosti, v ktorej sa omša svätá obetuje; ale vždy obsahujú prosbu, predkladanú hlavne Bohu Otcu, ktorá sa uzatvára slovami: „Skrze Ježiša Krista, Syna Tvojho, Pána nášho, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na veky vekov.“ Tento záver má svoj základ v Ježišovom napomínaní: „Zaiste, zaiste, hovorím vám, ak budete v mojom mene o niečo prosiť Otca, dá vám“ (Jn 16, 23). Miništrant odpovedá namiesto ľudu: „Amen.“ Toto Amen je hebrejské slovo a znamená toľko, čo: Staň sa! alebo: Ráč nám Boh milostivo udeliť, o čo sme ho s kňazom skrze Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje, vzývali.

Áno, Kristus žije a kraľuje! Ó, slyšte to vy, ktorí ste dobrej mysle, a radujte sa! Kristus je dušou cirkvi, ktorá preniká všetko jeho duchom. Ak zachováme ducha Kristovho, nepremôže nás nikto.

Ježiš Kristus - Kráľ neba i zeme

Kristus Kráľ – Intronizácia

Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.