Meniny, sviatky, svätí – 9. marec

kvety - meniny, svätí, sviatky

Meniny majú:

  • Františka
  • Rebeka
  • Edgar
  • Edgardo
  • Jolene

Všetko najlepšie.

Patrónka dňa je svätá Františka Rímska (rehoľníčka, ľubovoľná spomienka). Starala sa o chudobných Ríma a žila kontemplatívnym životom. Mala aj videnia. Často videla svojho anjela strážcu. Po smrti svojho manžela založila rehoľu pre službu chudobným a chorým. Zomrela 9. 3. 1440 v Ríme.

Myšlienky pre deti a mladých

Boh nemeria našu dokonalosť podľa množstva vecí, ktoré preň robíme, ale podľa spôsobu, ako ich konáme.

sv. František Saleský

Naplnením všetkých našich skutkov je láska. To je náš cieľ, v ústrety nemu bežíme; až k nemu dospejeme, nájdeme odpočinutie.

sv. Augustín

MIlujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas.

Kniha žalmov 116, 1

Bože, vieš, že ti mám veľa čo povedať. Ďakujem ti, že máš čas ma počúvať. – Rozprávať sa s niekým, kto nás nepočúva, vôbec nie je zábava. Často nás rozosmutní, keď chceme povedať príbeh alebo sa niečo opýtať, ale nikto nás nepočúva, pretože všetci sú zaneprázdnení. Ale Boh má na nás vždy čas. Ak mu chceš niečo povedať, povedz najskôr jeho meno. Bude hneď pri tebe, pripravený ťa počúvať kedykoľvek.

Áno, príde na konci sveta súdiť všetkých pred všetkými. Súd na konci sveta voláme posledným alebo všeobecným. Dobrých postaví na pravú stranu, zlých na ľavú a verejne vyjaví, čo si mysleli, hovorili a robili.

Katechizmus
Meniny - android aplikácia

Pre dospelých

Modlitby pri práci

Pri rannej modlitbe si si zaumienil/a, že všetky denné práce budeš konať na Božiu česť. Na to teda pamätaj. Keď začínaš konať drobné práce, nauč sa povzdychnúť si strelnou modlitbou: „Bože, pomáhaj!“ a podobne. Pri dôležitých prácach skús sa pomodliť tieto modlitby:

Všemohúci Bože, ty si nestvoril človeka na lenivosť a záhaľku, ktorá je prameňom hriechu a neprávosti, ale na usilovnú prácu. Hneď v raji po páde do hriechu si mu povedal, že chlieb si musí obstarávať prácou v pote tváre; a prisľúbil si mu, že požehnáš jeho prácu, ak bude zachovávať tvoje príkazy. Pokorne ťa prosím, udeľ mi potrebnú silu a trpezlivosť pri práci, ktorú mám pred sebou.

Modlitba pred prácou

Dobrotivý Bože, pre zásluhy tvojho jednorodeného Syna, na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a všetkých svätých, prosím ťa, požehnaj prácu, ktorú som ukončil/a. Ak som ju azda v niečom zle vykonal/a, odpusť mi, v čom som sa previnil/a, a daj, aby mi ovocie mojej práce slúžilo na časné dobro i večné blaho. Amen.

Modlitba po práci

Tu sme, Pane, Duch Svätý. Zadržiava nás síce veľkosť hriechu, ale predsa sa zhromažďujeme v Tvojom mene. Príď k nám, buď s nami a vnikni do našich sŕdc. Uč nás, čo máme robiť, ako kráčať, a ukáž nám, čo sme povinní urobiť, aby sme sa Ti s Tvojou pomocou vo všetkom páčili. Ty sám nám vnukni úmysly a uskutočni ich, veď Ty máš s Otcom a Jeho Synom slávne meno. Nedaj, aby sme narušili spravodlivosť, veď Ty miluješ statočnosť. Nech nás nevedomosť nevtiahne do zvrátenosti ani priazeň neskloní, ani ohľad na dary alebo osoby neskazí. Pripoj si nás k sebe jediným účinným darom Tvojej milosti, aby sme boli v Tebe jedno a aby sme v ničom nezišli z cesty pravdy. A tak, ako sme v Tvojom mene zhromaždení, nech sa vo všetkom pri zachovaní úcty držíme spravodlivosti, aby sa ani tu na zemi naša zmienka v ničom nerozchádzala s Tvojou mienkou a aby sme raz za dobré činy dosiahli večné odmeny. Amen.

Pri rozličných zasadaniach – Tu sme, Pane (Adsumus, Domine)

Pre tradičných katolíkov

Ani ty, milý môj čitateľu, nezostaneš bez odplaty, ak sa pousiluješ prinášať úbohým dušičkám útechu i pomoc tak modlitbou, obetovaním svojich záslužných prác a trápení, privlastňovaním odpustkov, ako celkom zvláštne a nadovšetko obetovaním omší svätých. Keď aj nevieme koľko očistcových trestov býva obetou omše svätej splatených, isté je však, že tisíckrát lepšie a chytrejšie pomôžeš dušičkám obetou omše svätej ako všetkými inými tvojimi záslužnými skutkami. Lebo pri omši svätej už neobetuješ za vyslobodenie dušičiek len svoje modlitby a zásluhy, ale obetuješ modlitby, utrpenia i zásluhy Ježiša Krista, jeho vlastné predrahé Telo i jeho presvätú Krv, jeho Božstvo i človečenstvo so všetkými jeho pokladmi milostí. Ó, keby si mohol svojimi telesnými očami vidieť tie prúdy milostí, ktoré sa pri omši svätej z oltára do očistca vylievajú, ako by si sa začudoval nad mocou a účinkom omše svätej! Keby si to mohol vidieť, ako omšou svätou bývajú úbohé trpiace dušičky potešené, občerstvené i vyslobodené, pousiloval by si sa, v kresťanskej láske k blížnemu, za ne dať slúžiť omšu svätú! Keď nemôžeš žiadnu omšu svätú za ne dať slúžiť, aspoň sa za ne na mnohých omšiach svätých zúčastni.

Túto radu dal zbožný duchovný učiteľ jednej chudobnej vdove, ktorá sa mu sťažovala, že za svojho zomrelého manžela nemôže dať slúžiť omšu svätú. Povedal jej: „Teda zúčastni sa na mnohých omšiach svätých a obetuj Pánu Bohu za úbohú dušu svojho muža; lebo skôr môže byť vyslobodená tými mnohými účasťami na omšiach svätých, ako keby len jedna omša svätá bola slúžená za ňu.“

Chodievaj teda i ty, milý čitateľu, často na omšu svätú a obetuj ju za úbohé dušičky. Vtedy navštíviš uväznených, potešíš zarmútených, napojíš smädných a nakŕmiš lačných. Ak máš takú útrpnosť, také zmilovanie s dušičkami v očistci, iste niekedy skúsiš, že pravda je v tých slovách svätého Písma: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“, a na inom mieste: „Tou samou mierou, ktorou vy meriate, bude i vám namerané.“

sv. Vincent de Paul
Zdieľať:

Author: Zuzana

Som katolíčka nadšená pre misie a evanjelizáciu. V súčasnej digitálnej dobe mať web je skvelou príležitosťou ako evanjelizovať ľudí prostredníctvom internetu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.