MESIANIZMUS MESIÁŠ

I. – MESIANIZMUS

Úvody do spisov Starého zákona by boli neúplné, keby v nich chýbalo celkové zhrnutie o mesianizme a mesiášovi, o pravde, ktorá je jednou z ústredných tém biblického posolstva.

POJEM A MYŠLIENKOVÁ NÁPLŇ

VÝVIN MESIÁŠSKEJ MYŠLIENKY

II. – MESIÁŠ

VŠEOBECNÝ BIBLICKÝ NÁZOV

PRISĽÚBENÝ MESIÁŠ

MESIÁŠ V NOVOM ZÁKONE

Zdieľať: