November

Posledná nedeľa v Cezročnom období: KRISTA KRÁĽA (slávnosť): Sviatok ustanovil Pius XI. v roku 1925 na poslednú nedeľu v októbri. Nový liturgický kalendár ho dáva na poslednú nedeľu Cezročného obdobia, teda na nedeľu pred Prvou adventnou nedeľou.

1.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH (slávnosť): Prestavaný rímsky Panteón 13. 5. 609 posvätil na chrám Panny Márie a všetkých svätých mučeníkov. Od 8. storočia sa tento sviatok slávi 1. novembra.

Bl. Teodor Juraj Romzsa, biskup, mučeník: Mukačevský gréckokatolícky biskup položil život za neochvejnú vernosť Cirkvi 1. 11. 1947. Blahorečený bol 16. 6. 2001.

2.

SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH: Spomienku ustavnovil sv. Odilo v roku 998 pre všetky clunyjské kláštory. V 11. storočí sa táto spomienka šírila aj v iných kláštoroch. V Ríme sa slávila od 14. storočia.

Sv. Malachiáš, biskup: Najprv bol opátom cisterciánskeho kláštora, potom biskupom v Connore a napokon arcibiskupom v Armaghu a prímasom Írska. Zomrel 2. 11. 1148.

3.

Sv. Martin z Porres, rehoľník (ľubovoľná spomienka): Dominikán. Otec bol španielsky šľachtic, matka otrokyňa, černška. Martin, pokorný liečiteľ ľudí (pôvodne bol lekárnikom), bol obdarený charizmami. Svätorečený bol v roku 1962.

Sv. Hubert, biskup: Najprv bol biskupom v Maastrichu ako nástupca sv. Lamberta, potom preniesol biskupstvo do Lutychu. Zomrel 30. 5. 727. Ja patrónom poľovníkov.

Sv. Silvia, matka rodiny: Bola matkou pápeža Gregora Veľkého. Zomrela medzi rokmi 592 – 594.

4.

Sv. Karol Boromejský, biskup (spomienka): Milánsky biskup, horlivo plnil závery Tridentského koncilu, pravý pastier svojho stáda. Zomrel 3. 11. 1584.

5.

Sv. Imrich (ľubovoľná spomienka): Syn uhorského kráľa sv. Štefana, spravoval Ponitrie. Zomrel veľmi mladý a v svätosti v roku 1031. Svätorečený bol v roku 1083.

6.

Sv. Leonard, pustovník: Z Leonardovej pustovne a jej okolia vznikol kláštor, ktorého bol Leonard aj opátom – dnešný St. Leonard-de-Noblat (pri Limoges, Francúzsko). Zomrel asi v roku 559. Je to pútnické miesto. Je patrónom sedliakov.

7.

Sv. Engelbert, biskup a mučeník: Kolínsky arcibiskup. Za obranu práv a slobody Cirkvi ho zavraždili v roku 1225.

8.

Sv. Bohumír, biskup: Najprv bol opátom kláštora Nogentsous-Coucy v Champagni vo Francúzsku, potom biskupom v Amiens. Ako biskup každý deň pozýval k svojmu stolu trinásť chudobných a dával im jedlo. Zomrel 8. 11. 1115 v Soissons.

9.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY (sviatok): Konštantínovská bazilika, posvätená v roku 324, bola pôvodne zasvätená Najsvätejšiemu Spasiteľovi, neskôr sv. Jánovi Krstiteľovi a sv. Jánovi, apoštolovi. Lateránska bazilika je „Matka a hlava všetkých kostolov v Ríme a vo svete“.

Bl. Alojz Beltrame Quattrocchi, otec rodiny: Alojz, ktorý zomrel v roku 1951, spolu s manželkou Máriou, tiež blahoslavenou 24. 8., vytvoril hlboké a radostné spoločenstvo viery a lásky k blížnemu, a tak obaja vnášali Krista do rodín a spoločnosti.

10.

Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi (spomienka): Pápežom bol v rokoch 440 – 461. Silný obranca pravej viery, dobrý pastier a otec duší, ochranca pred nájazdom barbarov. Plodný teologický spisovateľ a kazateľ. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený v roku 1754. Zomrel 10. 11. 461.

11.

Sv. Martin z Tours, biskup (spomienka): Narodil sa v Sabarii v Panónii okolo roku 316. Známe je jeho zobrazenie, ako sa delí o plášť s polonahým žobrákom. Bol príkladom dobrého pastiera, zakladal kláštory, vychovával kňazov, hlásal evanjelium chudobným. Zomrel v roku 397 v Tours.

Sv. Teodor Studita: Opát a učenec, obranca pravej viery, vynikajúci spisovateľ. Zomrel 11. 11. 826 v Konštantínopole.

12.

Sv. Jozafát, biskup a mučeník (spomienka): Ukrajinec, prijal katolícku vieru, stal sa baziliánom, potom polockým biskupom. Pre svoje úsilie o jednotu Cirkvi ho protivníci únie zabili. Zomrel ako mučeník jednoty 12. 11. 1623 vo Vitebsku v Bielorusku.

13.

Sv. Stanislav Kostka: Syn bohatej poľskej rodiny, novic jezuitskej rehole, zomrel v 18 rokoch svojho života plný svätosti 15. 8. 1568 v Ríme.

Sv. Eugen, biskup: Toledský arcibiskup, ktorý obnovil posvätnú liturgiu a dal jej pevné smernice. Zomrel v Tolede v roku 657. Je patrónom mlynárov.

Sv. Anežka Česká, panna: Kráľovská dcéra vstúpila do kláštora na Františku v Prahe. Neskôr bola aj opátka klarisiek. So svätou Klárou udržiavala písomný styk a vrelé priateľské vzťahy. Zomrela 2. 3. 1282 v Prahe. Za svätú ju vyhlásil sv. Ján Pavol II. 12. 11. 1989. V Rímskom martyrológiu je 2. 3.

Sv. Augustína Lívia Pietrantoni, panna a mučenica: Bola členkou Rehole milosrdných sestier. Obetavo sa starala o chorých v nemocnici Ducha Svätého v Ríme, kde aj 13. 11. 1894 zomrela po vražednom útoku pacienta.

14.

Sv. Mikuláš Tavelič, kňaz a mučeník: Františkán z Dalmácie. Zomrel spolu so svojimi tromi druhmi ako misionár v Jeruzaleme 14. 11. 1391.

15.

Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi (ľubovoľná spomienka): Dominikán, profesor teológie, filozof. Stal sa biskupom v Regensburgu. Napísal veľa vzácnych diel na osoh posvätných i prírodných vied. Zomrel v roku 1280 v Kolíne nad Rýnom. Za učiteľa Cirkvi bol vyhlásený v roku 1931.

Sv. Leopold: Knieža. Zbožný šíriteľ pokoja, priateľ chudobných a kňazov, založil mnoho kláštorov v Rakúsku. Zomrel 15. 11. 1136. Uložili ho v kláštore v Klosterneubergu. Je patrónom Rakúska.

16.

Sv. Margita Škótska (ľubovoľná spomienka): Vzor vynikajúcej matky a kráľovnej v Škótsku. Zomrela 16. 11. 1093 v Edingurghu.

Sv. Gertrúda, panna (ľubovoľná spomienka): Cisterciánka v Helfe v Nemecku, mystička, veľká ctiteľka Eucharistie a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Zomrela 17. 111. 1301.

17.

Sv. Alžbeta Uhorská (Bratislavská), rehoľníčka (spomienka): Dcéra uhorského kráľa Ondreja II. V Bratislave strávila prvé štyri roky svojho života. Vzor charitatívnej činnosti. Zomrela v roku 1231 v Marburgu.

18.

VÝROČIE POSVIACKY BAZILÍK SV. PETRA A SV. PAVLA, APOŠTOLOV (ľubovoľná spomienka): Nová Bazilika sv. Petra bola konsekrovaná 18. 11. 1626 a Bazilika sv. Pavla 10. 12. 1854. V tento deň uctievame obe kniežatá Kristových apoštolov.

Bl. Karolína Kózková, panna a mučenica: Mučenica čistoty. Zomrela pri obrane svojej čistoty, keď ju vojak v prvej svetovej vojne zabil 18. 11. 1914.

19.

Sv. Mechtilda, panna: Benediktínska mystička v kláštore v Helfte. Veľmi múdra a učená a pritom ponížená rehoľníčka. Jedna z veľkých podporovateliek úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Zomrela 19. 11. 1299.

20.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V NITRE (sviatok): V rokoch 1622 – 1642 prebudovali gotickú katedrálu z roku 1333 v ranobarokovom slohu. Dnešná úprava je z rokov 1710 – 1736. Je aj bazilikou.

Sv. Félix z Valois, pustovník: Spolu so sv. Jánom z Mathy založil Rehoľu Najsvätejšej Trojice (trinitári) na oslobodenie kresťanských otrokov, asi v roku 1212.

Sv. Gelázius I., pápež: Afričan, učenec, teológ, liturgista, kazateľ, spisovateľ, hymnológ, obranca viery proti bludárom, otec chudobných a ochranca vdov. Zomrel 21. 11. 496. Cirkev viedol v rokoch 493 – 496.

21.

Obetovanie Panny Márie (spomienka): Dnešný sviatok, pôvodne pamätný deň posviacky Kostola Svätej Márie Novej v roku 543, ktorý bol postavený neďaleko Jeruzalemského chrámu, sa od 6. storočia slávi ako zasvätenie sa Panny Márie Bohu.

22.

Sv. Cecília, panna a mučenica (spomienka): Mladá rímska kresťanka, ktorá podstúpila mučeníctvo pravdepodobne za pápeža Urbana I. (222 – 230). Je patrónkou hudobníkov.

23.

Sv. Klement I., pápež a mučeník (ľubovoľná spomienka): Klement spravoval Cirkev ako tretí pápež po Petrovi na konci 1. storočia. Podľa tradície umrel ako mučeník vo vyhnanstve na Kryme. Jeho relikvie tam našli sv. Cyril a Metod a priniesli ich cez Slovensko do Ríma.

Sv. Kolumbán, opát (ľubovoľná spomienka): Významný írsky misionár v európskych krajinách. Založil slávny kláštor v Bobbiu v Taliansku. Zomrel v roku 615.

24.

Sv. Andrej Dung-Lak a spoločníci, mučeníci (spomienka): Je to 117 vietnamských kresťanov umučených koncom 18. a začiatkom 19. storočia.

Sv. Firmína, mučenica: Dcéra prefekta Kalpurnia v Ríme. Ako horlivá kresťanka obrátila na vieru mnohé význačné osoby. Žila na otcovom majetku v Amerii v Umbrii. Zomrela ako mučenica okolo roku 303.

25.

Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica (ľubovoľná spomienka): O Kataríne chýbajú presné historické údaje. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi a je patrónkou študentiek, filozofov, kazateľov a mlynárov. Podľa legendy podstúpila mučeníctvo lámaním v kolese za cisára Maxencia. Jej telo má byť uložené v Katarínskom kláštore na Sinaji.

26.

Sv. Konrád, biskup: Vynikajúci a veľmi zbožný biskup v Kostnici, podporoval kláštory a chudobných. Zomrel 26. 11. 975 v Kostnici.

Sv. Leonard de Portu Mauritio, kňaz: Františkán, horlivý kazateľ, spisovateľ. Vykonal viac ako tristo misijných obnov v Ríme, na Korzike a v severnom Taliansku.

Sv. Silvester, opát: Najprv pustovník. Založil kláštor, v ktorom vznikla kongregácia silvestrínov. Zomrel 26. 11. 1267 na Monte Fano pri Fabriane v Taliansku.

27.

Sv. Virgil, biskup: Tento učený muž, pôvodom z Írska, mních, stal sa soľnohradským biskupom. Predtým trávil svoj život na dvore Pipina Krátkeho, ktorý ho poslal evanjelizovať Bavorsko. Ako biskup poslal misionárov do Korutánska a Štajerska. Zomrel 27. 11. 784.

28.

Sv. Katarína Labouré, panna: V kostole vincentiek odpočíva neporušené telo tejto svätice, ktorej sa trikrát zjavila v roku 1850 Panna Mária, čo viedlo k razeniu „zázračnej medaily“. Zomrela 31. 12. 1874 v Paríži.

29.

Sv. Saturnin, mučeník: Pôvodom z Kartága. Podstúpil mučeníctvo počas vlády cisára Décia. Zomrel asi v roku 250. Iný Saturnin, biskup v Toulouse, v tom istom čase položil život za Krista.

Bl. Alfréd, kňaz a mučeník: Jezuita v Španielsku, ktorý počas občianskej vojny položil život za Krista 29. 11. 1936.

30.

SV. ONDREJ, APOŠTOL (sviatok): Podľa tradície hlásal evanjelium v krajinách južne od Čierneho mora a v Grécku. 30. 11. 60 ho v Patrase ukrižovali.


Zdieľať: