NUMERI – ČÍSLA

ilustračný obrázok k biblickým spisom

BIBLIA

STARÝ ZÁKON

Úvod do Knihy Numeri

Prípravy na pochod od Sinaja, 1, 1 – 10, 10: Nm 1Nm 2Nm 3Nm 4Nm 5Nm 6Nm 7Nm 8Nm 9Nm 10

Cesta od Sinaja do Kádeša, 10, 11 – 20, 13: Nm 10Nm 11Nm 12Nm 13Nm 14Nm 15Nm 16Nm 17Nm 18Nm 19Nm 20

Od Kádeša až do Zajordánska, 20, 14 – 21, 35: Nm 20Nm 21

Balám a jeho proroctvo, 22 – 24: Nm 22Nm 23Nm 24

Izrael na moabských stepiach, 25 – 26: Nm 25Nm 26

Nm 27Nm 28Nm 29Nm 30Nm 31

Rozdelenie Zajordánska: Gadovci a Rubenovci si žiadajú územie v Zajordánsku, 32, 1 – 42: Nm 32

Poučenie o rozdelení Kanaánu, 33, 50 – 34, 29: Nm 33Nm 34

Nariadenie o levitských a záchranných mestách, 35: Nm 35

Nm 36

Zdieľať: