Október

1.

Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi (spomienka): Táto mladá karmelitánka svoju cestu duchovného detstva opísala v knihe Deijiny duše. Zomrela 30. 9. 1897 v Lisieux. Spolu so sv. Františkom Xaverským je patrónkou misií (1927). Za svätú bola vyhlásená v roku 1925 a za učiteľku Cirkvi 19. 10. 1997.

2.

Svätí anjeli strážcovia (spomienka): Liturgická úcta anjelov strážcov v 15. a 16. storočí bola základom sviatku, ktorý v roku 1670 ustanovil pápež Klement X. pre celú Cirkev.

3.

Sv. Dionýz Areopagita, biskup: Aténčan, ktorý sa pri ohlasovaní Kristovho učenia apoštolom Pavlom pripojil ku Kristovi a stal sa potom prvým aténskym biskupom.

Sv. Maximilián, biskup: Biskup v Numídii, obranca viery proti donatistom. Zomrel asi v roku 410. Donatisti – schizmatické hnutie v Afrike, ktoré neuznávalo platnosť vysluhovaných sviatostí nehodnými kňazmi a biskupmi a znova krstili tých, čo upadli do ťažkého hriechu.

4.

Sv. František Assiský (spomienka): Zakladateľ rehole františkánov. Na tele mal Kristove rany. Zomrel 3. 10. 1226 v Assisi. Je patrón Talianska.

5.

Sv. Placid, mních: Syn rímskeho senátora Tertulia. Bol žiakom sv. Benedikta z Nurzie. Zomrel v 6. storočí.

Sv. Mária Faustína Kowalská, panna: Apoštolka Božieho milosrdenstva v Krakove. Členka Kongregácie sestier blahoslavenej Panny Márie od Milosrdenstva. Tejto pokornej služobníčke Pán Ježiš zjavil tajomstvá Božieho milosrdenstva. Žila v rokoch 1905 – 1938. Svätorečená 30. 4. 2000.

6.

Sv. Bruno, kňaz (ľubovoľná spomienka): Narodil sa v Kolíne nad Rýnom. Zakladateľ kartuziánov. Je to prísna rehoľa, ktorej členovia sa často postia, osem hodín venujú modlitbe a duchovným veciam, potom ďaľšej práci a odpočinku. Zomrel 6. 10. 1101 v Kalábrii.

Sv. Viera (Fides), mučenica: Pochádzala z Agenu vo Francúzsku. Pre vieru bola umučená okolo roku 310.

7.

Ružencová Panna Mária (spomienka): Tento mariánsky sviatok, ustanovený v roku 1573 z vďačnosti za víťazstvo kresťanského vojska nad Turkami pri Lepante (7. 10. 1571), bol predpísaný pre celú Cirkev v roku 1716.

Sv. Justína, panna a mučenica: Slávna panna z Padovy, ktorá bola umučená pravdepodobne za čias Diokleciána.

8.

Sv. Pelágia, panna a mučenica: Pochádzala zo sýrskej Antiochie. Pre záchranu svojej čistoty obetovala svoj život. Veľmi ju chváli sv. Ján Zlatoústy. Zomrela asi v roku 302.

9.

Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Bol to prvý parížsky biskup. Pápež Fabián ho okolo roku 250 poslal s kňazom Rustikom a diakonom Eleutériom do Galie hlásať evanjelium. Zomrel spolu s nimi za Déciovho prenasledovania kresťanov.

Sv. Ján Leonardi, kňaz (ľubovoľná spomienka): Zakladateľ Rádu rehoľných klerikov Božej Matky aj Združenia kňazov pre šírenie viery. Ctiteľ Eucharistie a apoštol častého sv. prijímania. Zomrel 8. 10. 1609 v Ríme.

Svätý Abrahám, patriarcha: Otec veriacich.

10.

Sv. František Borgiáš, kňaz: Hlboko sa ho dotkla smrť kráľovnej Izabely. Stal sa jezuitom a potom tretím generálnym predstaveným jezuitov. Zomrel 30. 9. 1572.

Sv. Daniel Comboni, biskup: Misionár, založil inštitút misií pre černochov. Veľa pracoval pre černochov a boju za ich ľudskú dôstojnosť. Zomrel 20. 10. 1881 v Chartume v Sudáne. Blahorečený bol 5. 10. 2003.

11.

Sv. Ján XXIII., pápež: Pápež dobrého srdca. Zvolal Druhý vatikánsky koncil. Zomrel 3. 6. 1963. Jeho telo našli neporušené. Blahorečený bol 3. 9. 2000.

Sv. Firmin, biskup: Langedocký biskup vo Francúzsku, žiak Cézara Arelatského, viedol ľud na cestu pravdy. Zomrel asi v roku 552.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V ŽILINE (sviatok): Chrám Najsvätejšej Trojice postavili v roku 1400. Keď sa v roku 2008 zriadilo biskupstvo v Žiline, farský kostol sa stal katedrálnym chrámom.

12.

Sv. Maximilián, biskup: Biskup v Lorchu. Sixtus II. ho poslal evanjelizovať ľud v Panónii. Zomrel asi pred 7. storočím.

Sv. Serafín, rehoľník: Laický brat, kapucín, mystik, vynikal pokorou, chudobou a nábožnosťou. Zomrel 12. 10. 1604 v Ascoli v Taliansku.

13.

Sv. Koloman: Írsky pútnik putujúci do Svätej zeme bol pre podozrenie z vyzvedačstva umučný v Stockerau v Rakúsku 17. 7. 1012. Jeho telo previezli 13. 11. 1019 do Melku.

Sv. Eduard, kráľ, mučeník: Anglický veľmi zbožný kráľ zomrel 18. 3. 978. Traduje sa, že ho jeho macocha dala zavraždiť.

14.

Sv. Kalixt I., pápež a mučeník (ľubovoľná spomienka): Kalixt, pôvodom otrok, sa stal v roku 217 pápežom. Bol veľmi aktívny. Zomrel mučeníckou smrťou v roku 222.

15.

Sv. Terézia od Ježiša, panna a učiteľka Cirkvi (spomienka): Terézia z Avily, veľká reformátorka karmelitánskej rehole, organizátorka, spisovateľka duchovných diel. Zomrela 15. 10. 1582. Za učiteľku Cirkvi bola vyhlásená 27. 9. 1970.

Sv. Tekla, opátka: Pôvodom z Anglicka. Pomáhala sv. Bonifácovi v evanjelizácii Nemecka. Zomrela si v roku 790.

16.

Sv. Hedviga, rehoľníčka (ľubovoľná spomienka): Manželka sliezskeho kniežaťa Henricha I. Po jeho smrti sa utiahla do kláštora cisterciánskych rehoľných sestier v Trzebnici, ktorý sama založila. Zomrela 15. 10. 1243.

Sv. Margita Mária Alacoque, panna (ľubovoľná spomienka): Pán Ježiš jej ukázal svoje srdce a požiadal ju, aby sa pričinila o rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu Srdcu. Zomrela v kláštore Paray-le-Monial v roku 1690. Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt XV. v roku 1920.

17.

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník (spomienka): Bol druhým nástupcom sv. Petra na antiochijskom biskupskom stolci. Zomrel okolo roku 107 v rímskej aréne. Cestou do Ríma napísal sedem vzácnych listov rôznym cirkvám.

18.

SV. LUKÁŠ, EVANJELISTA (sviatok): Napísal tretie evanjelium a Skutky apoštolov. Sprevádzal apoštola Pavla. Zomrel vo veku 84 rokov pravdepodobne v Thébach v Grécku.

19.

Sv. Ján de Brébeuf a sv. Izák Jogues, kňazi, a ich spoločníci, mučeníci (ľubovoľná spomienka): Ôsmi severoamerickí mučeníci, misionári jezuiti, ktorí v polovici 17. storočia pôsobili medzi indiánskym kmeňmi Hurónov a Irokézov. Za svätých boli vyhlásení v roku 1930.

Sv. Pavol z Kríža, kňaz (ľubovoľná spomienka): Vynikajúci kazateľ, ľudový misionár, zakladateľ rehole pasionistov. Zomrel 18. 10. 1775 v Ríme.

20.

Sv. Vendelín, pustovník: Slávny pustovník. Podľa legendy syn írsko-škótskeho kráľa. Žil v pustovni pri Trevíri. Zomrel okolo roku 650. Nad jeho hrobom vzniklo mesto St. Wendel v Porýnsku, ktoré sa stalo cieľom početných pútí.

21.

Sv. Hilarion, opát: Pochádzal z Gazy a kráčal v šľapajach sv. Antona, pustovníka. Propagoval pustovnícky život a bol v tom jasným príkladom. Zomrel na ostrove Cyprus okolo roku 370.

Sv. Uršula, panna a mučenica: Podľa legendy dcéra anglického kráľa. Spolu so svojimi spoločníčkami, ktoré sa zasvätili Kristovi, dosiahli korunu mučeníctva, keď ich ľoď zahnaná búrkou doplávala po Rýne do Kolína, ktorý bol v moci Hunov, a tí ich povraždili. No mesto bolo hneď zázračne oslobodené. Ich pozostatky sú v Kolíne nad Rýnom. Uršula je patrónkou Kolína a mládeže. Zomrela asi v roku 304.

22.

Sv. Jána Pavol II., pápež: Narodil sa 18. 5. 1920 vo Wadoviciach v Poľsku. Teológ, intelektuál, básnik, dramatik, profesionálny filozof. Zbožný človek milujúci kultúru ľudového katolicizmu, kostoly, zázraky, púte, ruženec a Matku Božiu. Nosil karmelitánsky škapuliar. Jeho heslo bolo: Totus Tuus – Celý Tvoj. 13. 5. 1981 bol na neho na Námestí sv. Petra vo Vatikáne spáchaný atentát. Zomrel 2. 4. 2005 vo Vatikáne v Taliansku. Pápežom bol od 16. 10. 1978 do 2. 4. 2005.

Sv. Salome: Ježišova učeníčka, matka sv. Jakuba a Jána.

Sv. Kordula, panna a mučenica: Jedna zo spoločníčok sv. Uršuly. Zomrela posledná ako mučenica. Hoci bola na lodi ukrytá, prihlásila sa k svojim priateľkám.

23.

Sv. Ján Kapistránsky, kňaz (ľubovoľná spomienka): Františkánsky kňaz, ľudový misionár, obranca viery proti bludárom. Pracoval najmä vo Viedni. Zomrel 23. 10. 1456 v Iloku pri Dunaji.

24.

Sv. Anton Mária Claret, biskup (ľubovoľná spomienka): Španiel, zakladateľ Kongregácie misionárov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (klaretíni), arcibiskup v Santiagu de Cuba. Zomrel 24. 10. 1870. Svätorečený bol v roku 1950.

25.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V SPIŠSKOM PODHRADÍ (sviatok): Prepoštský kostol, posvätený v roku 1479, sa po erigovaní Spišského biskupstva v roku 1776 stal katedrálnym chrámom.

Sv. Chryzant a Dária, mučeníci: Títo manželia podstúpili mučeníctvo okolo roku 253 v Ríme.

Sv. Maurus, biskup: Péčsky biskup (Maďarsko), mních a opát v kláštore sv. Martina. Zomrel asi v roku 1070. Napísal životopis sv. Svorada a Benedikta.

26.

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMOV, KTORÝCH DEŇ KONSEKRÁCIE NIE JE ZNÁMY (slávnosť): Kostoly, ktoré boli slávnostne posvätené (konsekrované), ale presný dátum nie je známy, slávia výročie posviacky v tento deň.

Sv. Lucián a Marciál, mučeníci

27.

VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLNEHO CHRÁMU V ROŽŇAVE (sviatok): Pôvodne farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, postavený v roku 1304, stal sa katedrálnym chrámom pri erigovaní tejto diecézy v roku 1776.

Sv. Evarist, pápež: Štvrtý nástupca po sv. Petrovi. Zomrel v roku 108.

Sv. Sabína, mučeníčka: Mučeníctvo podstúpila spolu so sv. Vincentom a Christetou v Avile okolo roku 305.

28.

SV. ŠIMON A JÚDA, APOŠTOLI (sviatok): Prvý mal prímerie Horlivec, druhý Tadeáš. Šimon hlásal evanjelium v Egypte a v Perzii. Júda pôsobil v Arábii, Sýrii a Perzii. V Perzii obaja apoštoli podstúpili mučenícku smrť. Sv. Júda pomáha v zúfalých situáciách.

29.

Sv. Felicián, mučeník: Mučeník z Kartága v Afrike v 3. storočí.

Sv. Narcis, biskup: Jeruzalemský biskup, ktorý súhlasil s pápežom sv. Viktorom sláviť Veľkú noc v nedeľu, a nie podľa číselného dátumu. Zomrel 116-ročný asi v roku 222.

Sv. Zenóbius, kňaz a mučeník: Kňaz v Sidone. Pre vieru bol umučený spolu so svojou sestrou Zenóbiou okolo roku 304.

30.

Sv. Marcel, vojak: Stotník Trajanovej légie odmietol obetovať pohanským bohom, preto ho v roku 298 v Tangeri v Mauretánii sťali.

Sv. Eutropia, mučenica: Alexandrijská kresťanka kruto mučená a napokon sťatá, lebo sa nechcela zrieknuť Krista. Zomrela v 3. storočí.

31.

Sv. Wolfgang, biskup: Najprv evanjelizoval Uhorsko, potom sa stal biskupom v Regensburgu a horlivo pracoval na rozvoji duchovného života. Zomrel 31. 10. 994 v Puppingu – Horné Rakúsko.

Bl. Krištof Marek z Avianu, kňaz: Kapucín, múdry kazateľ, ochranca chudobných, povzbudzoval mocných tohto sveta, aby bránili vieru a šírili pokoj. Zomrel 13. 8. 1699.

Sv. Alfonz Rodriguez, rehoľník: Španiel, rehoľný brat z jezuitskej rehole. Svoj rehoľný život prežíval v Palme na ostrove Mallorca ako vrátnik. Vynikal v poslušnosti, chudobe, sebapremáhaní. Boh ho obdaril mystickými zážitkami. Pre mnohých bol duchovným vodcom. Zomrel 30. 10. 1617.


Zdieľať: