kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 9. máj

Patróni dňa sú sv. Pachomius a sv. Beátius. Ďakujem ti, Bože, že si mojím kráľom. Milujem ťa najviac zo všetkých, buď mojím Pánom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 9. máj
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (494.) – 8.5.2024 – streda

Včera som dostala list od kňaza Sopočka. Dozvedela som sa, že Božia záležitosť postupuje, aj keď pomaly. Nesmierne sa z toho teším.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (494.) – 8.5.2024 – streda
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätá svätý

Meniny, sviatky, svätí – 8. máj

Patróni dňa je sv. Viktor a bl. Ulrika Nisch. Knihy, ktoré treba prečítať, hry, s ktorými sa chcem zahrať… ale Boh je na prvom mieste, chcem sa s ním rozprávať.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 8. máj
Posted in Život

Katolícke čítanie (493.) – 7.5.2024 – utorok

Inokedy keď som bola s tou osobou, videli sme ako sa k nám blíži akési zviera podobné veľkej ropuche, ale oveľa rýchlejšie, ako sú také zvieratá.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (493.) – 7.5.2024 – utorok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in blahoslavená meniny, mená

Meniny, sviatky, svätí – 7. máj

Patrónkou dňa je blahoslavená Gizela. Keď sa stíšim a nájdem si chvíľku, Boh ku mne prehovorí tichým hlasom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 7. máj
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok

Kto chce patriť celkom Bohu, musí sa zriecť svetskej cti. Koľkí sa pre túto zlorečenú česť vzďaľujú od Boha. A toľkí ho strácajú.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (492.) – 6.5.2024 – pondelok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 6. máj

Patrón dňa je svätý Dominik Savio a svätý Ján Sarkander. Mám veľa práce, mám čo robiť. Ustavične sa nové veci učiť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 6. máj
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (491.) – 5.5.2024 – nedeľa

Dnes som v refektári počas večere pocítila Boží pohľad do hlbín svojho srdca. Moju dušu prenikla živá Božia prítomnosť, že chvíľu som si neuvedomovala, kde som.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (491.) – 5.5.2024 – nedeľa
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 5. máj

Patrón dňa je svätý Gotthard. Keď som doma alebo na ihrisku, spomeniem si na Boha, zastavím sa na chvíľočku.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 5. máj
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota

Teda ťažko hreší kandidát, ktorý prijíma svätenie, hoci nežije dlhší čas čnostným životom. Rovnako ťažko hreší i biskup, ktorý ho vysviaca bez potrebnej skúšky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota