ilustračný obrázok - štvrtok
Posted in Eucharistické zázraky

Katolícke čítanie (306.) – 2.11.2023 – štvrtok

V roku 1348 sa vybral istý kňaz na návštevu chorých, aby im priniesol sväté prijímanie. Pri prechode cez rieku padol do vody a pritom mu vypadla pixida s premenenými hostiami.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (306.) – 2.11.2023 – štvrtok
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (305.) – 1.11.2023 – streda

Zvláštne predsavzatia: naďalej to isté, to znamená – spájať sa s milosrdným Kristom, to znamená – ako by Kristus robil to a to. V duchu obsiahnuť celý svet, zvlášť Rusko a Španielsko.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (305.) – 1.11.2023 – streda
ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (304.) – 31.10.2023 – utorok

Syn môj, nevládzeš sa vždy udržať v horlivej túžbe po čnosti, ani stáť na vyššom stupni rozjímavého života: Ale pre prirodzenú slabosť musíš zostúpiť občas nižšie a znášať bremä porušiteľného života, hoci to robíš nerád a s nevôľou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (304.) – 31.10.2023 – utorok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (303.) – 30.10.2023 – pondelok

Prostriedky ako to dosiahnuť – túžba, rozhodnutie, vnútorná modlitba, prijímanie, modlitba.
“Láska sa nevypína”: láska sa čoraz väčšmi zameriava na samého Boha, odmieta všetko, čo sa nezrovnáva s pravdou a svätosťou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (303.) – 30.10.2023 – pondelok
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (302.) – 29.10.2023 – nedeľa

Dnes som začala novénou k Božiemu milosrdenstvu. V duchu sa prenesiem pred obraz as modlím sa korunku, ktorú ma naučil Pán. Na druhý deň novény som videla ten obraz akoby živý.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (302.) – 29.10.2023 – nedeľa
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (301.) – 28.10.2023 – sobota

Večný Bože, tebe obetujem celé svoje srdce. Ale, Bože môj, aké srdce ti môžem obetovať? Srdce, ktoré si stvoril, aby ťa milovalo, ktoré sa však proti tebe tak často vzbúrilo.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (301.) – 28.10.2023 – sobota
ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (300.) – 27.10.2023 – piatok

Môj Boh a Pán! Svätý Otče! Buď teraz i na veky pochválený; lebo sa stalo, ako ty chceš, a čo ty robíš, je dobré.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (300.) – 27.10.2023 – piatok
ilustračný obrázok - štvrtok
Posted in Eucharistické zázraky

Katolícke čítanie (299.) – 26.10.2023 – štvrtok

Pri eucharistickom zázraku v O’Cebreire sa počas svätej omše premenila hostia na mäso a víno na krv, ktorá vytiekla z kalicha a zakrvavila korporál.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (299.) – 26.10.2023 – štvrtok
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (298.) – 25.10.2023 – streda

Ó, Stvoriteľ môj, žíznim po tebe. Ty mi rozumieš, ó, Pane môj. Všetko na zemi sa mi zdá bledým tieňom, chcem len teba a prahnem len za tebou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (298.) – 25.10.2023 – streda
ilustračný obrázok - utorok, piatok
Posted in Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (297.) – 24.10.2023 – utorok

Syn môj, keď cítiš, ako ťa zhora preniká túžba po večnej blaženosti a keď sa ti žiada opustiť schránku svojho tela, aby si mohol na moju nádheru hľadieť bez tône premenlivosti, otvor svoje srdce a s vrelou túžbou vítaj toto vnuknutie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (297.) – 24.10.2023 – utorok