kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätá svätý

Meniny, sviatky, svätí – 4. máj

Patróni dňa sú sv. Florián a sv. Silván. Boh raz všetky moje slzy utrie. A v nebi bude krásne, to viem!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 4. máj
Posted in Život

Katolícke čítanie (489.) – 3.5.2024 – piatok

Aké je to nešťastie pre mužské a ženské kláštory, ak sú v v rovnakom dome dva prúdy, jeden smerujúci k čnosti, druhý k uvoľneniu, a obidva rovnako silné!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (489.) – 3.5.2024 – piatok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätá svätý

Meniny, sviatky, svätí – 3. máj

Patróni dňa sú sv. Filip a Jakub a bl. Emília Bischieri. Keď sa cítim šťastný, spievam. Ak sa aj ty raduješ, zaspievaj si so mnou!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 3. máj
ilustračný obrázok - štvrtok
Posted in Eucharistické zázraky

Katolícke čítanie (488.) – 2.5.2024 – štvrtok

V Katedrále Panny Márie Nanebovzatej a sv. Juliána v Maceráte, pod oltárom Najsvätejšej oltárnej sviatosti, je relikvia “korporála so stopami krvi”.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (488.) – 2.5.2024 – štvrtok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 2. máj

Patrón dňa je svätý Atanáz. Ďakujem ti, Pane, za tento nádherný deň. Chcem sa radovať z každej chvíle.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 2. máj
ilustračný obrázok - nedeľa, streda
Posted in Denníček

Katolícke čítanie (487.) – 1.5.2024 – streda

Dcéra moja, nepáči sa mi takéto konanie. Prijímaj s vďačnosťou všetko, čo ti dávam cez predstavených. Tak sa mi budeš viac páčiť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (487.) – 1.5.2024 – streda
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 1. máj

Patrón dňa je svätý Jozef a svätý Žigmund. Keď niekomu dávam darček, usmejem sa. Cítim sa pri tom dobre a radujem sa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 1. máj
Posted in Život

Katolícke čítanie (486.) – 30.4.2024 – utorok

…ženský kláštor bez klauzúry je niečo veľmi nebezpečné, lebo pre tie, ktoré si chcú užívať slobodu, je skôr cestou do pekla ako liekom na ich slabosť.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (486.) – 30.4.2024 – utorok
kvety - meniny, svätí, sviatky
Posted in meniny, mená svätý

Meniny, sviatky, svätí – 30. apríl

Patrón dňa je svätý Pius V. Múdre slová ma urobia múdrym a dobrým. Počúvam ich, a čo mám robiť, robím.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Meniny, sviatky, svätí – 30. apríl
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (485.) – 29.4.2024 – pondelok

Biskup Abelly píše: “Kto vie, že ho Boh nevolá, a predsa sa vtisne, prijme sviatosť kňazstva, bezpochyby sa vrhá do zjavného nebezpečenstva zatratenia.”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (485.) – 29.4.2024 – pondelok