Ročný plán čítania Svätého písma

Sväté písmo

Katolícky kňaz mi poradil, aby som začala čítať Sväté písmo najskôr od Nového zákona a potom pokračovala od začiatku Starým zákonom. V Starom zákone sa totiž vyskytuje mnoho násilia, ktoré by mohlo človeka odradiť a znechutiť. Pamätám si totiž, keď som si raz náhodne otvorila Sväté písmo, boli tam state o bojoch a tak ma to odradilo, že prvý krát som si Sväté písmo prečítala asi až päť rokov po tejto udalosti.

JANUÁRFEBRUÁRMARECAPRÍLMÁJJÚNJÚLAUGUSTSEPTEMBEROKTÓBERNOVEMBERDECEMBER

Ak chcete prečítať Sväté písmo za rok, tak každý pracovný deň (pondelok – piatok) je potrebné prečítať 4 diely kníh a dni cez víkend (sobota – nedeľa) 3 diely kníh.

Vypracovaný plán nižšie je z roku 2022, ale môže sa použiť v ktoromkoľvek roku.

JÚL

 1. Prís 9, Prís 10, Prís 11, Prís 12
 2. Prís 13, Prís 14, Prís 15
 3. Prís 16, Prís 17, Prís 18
 4. Prís 19, Prís 20, Prís 21, Prís 22
 5. Prís 23, Prís 24, Prís 25, Prís 26
 6. Prís 27, Prís 28, Prís 29, Prís 30
 7. Prís 31, Kaz 1, Kaz 2, Kaz 3
 8. Kaz 4, Kaz 5, Kaz 6, Kaz 7
 9. Kaz 8, Kaz 9, Kaz 10
 10. Kaz 11, Kaz 12, Pies 1
 11. Pies 2, Pies 3, Pies 4, Pies 5
 12. PIes 6, Pies 7, Pies 8, Múd 1
 13. Múd 2, Múd 3, Múd 4, Múd 5
 14. Múd 6, Múd 7, Múd 8, Múd 9
 15. Múd 10, Múd 11, Múd 12, Múd 13
 16. Múd 14, Múd 15, Múd 16
 17. Múd 17, Múd 18, Múd 19
 18. Sir 1, Sir 2, Sir 3, Sir 4
 19. Sir 5, Sir 4, Sir 7, Sir 8
 20. Sir 9, Sir 10, Sir 11, Sir 12
 21. Sir 13, Sir 14, Sir 15, Sir 16
 22. Sir 17, Sir 18, Sir 19, Sir 20
 23. Sir 21, Sir 22, Sir 23
 24. Sir 24, Sir 25, Sir 26
 25. Sir 27, Sir 28, Sir 29, Sir 30
 26. Sir 31, Sir 32, Sir 33, Sir 34
 27. Sir 35, Sir 36, Sir 37, Sir 38
 28. Sir 39, Sir 40, Sir 41, Sir 42
 29. Sir 43, Sir 44, Sir 45, Sir 46
 30. Sir 47, Sir 48, Sir 49
 31. Sir 50, Sir 51, Iz 1

AUGUST

 1. Iz 2, Iz 3, Iz 4, Iz 5
 2. Iz 6, Iz 7, Iz 8, Iz 9
 3. Iz 10, Iz 11, Iz 12, Iz 13
 4. Iz 14, Iz 15, Iz 16, Iz 17
 5. Iz 18, Iz 19, Iz 20, Iz 21
 6. Iz 22, Iz 23, Iz 24
 7. Iz 25, Iz 26, Iz 27
 8. Iz 28, Iz 29, Iz 30, Iz 31
 9. Iz 32, Iz 33, Iz 34, Iz 35
 10. Iz 36, Iz 37, Iz 38, Iz 39
 11. Iz 40, Iz 41, Iz 42, Iz 43
 12. Iz 44, Iz 45, Iz 46, Iz 47
 13. Iz 48, Iz 49, Iz 50
 14. Iz 51, Iz 52, Iz 5
 15. Iz 54, Iz 55, Iz 56, Iz 57
 16. Iz 58, Iz 59, Iz 60, Iz 61
 17. Iz 62, Iz 63, Iz 64, Iz 65
 18. Iz 66, Jer 1, Jer 2, Jer 3
 19. Jer 4, Jer 5, Jer 6, Jer 7
 20. Jer 8, Jer 9, Jer 10
 21. Jer 11, Jer 12, Jer 13
 22. Jer 14, Jer 15, Jer 16, Jer 17
 23. Jer 18, Jer 19, Jer 20, Jer 21
 24. Jer 22, Jer 23, Jer 24, Jer 25
 25. Jer 26, Jer 27, Jer 28, Jer 29
 26. Jer 30, Jer 31, Jer 32, Jer 33
 27. Jer 34, Jer 35, Jer 36
 28. Jer 37, Jer 38, Jer 39
 29. Jer 40, Jer 41, Jer 42, Jer 43
 30. Jer 44, Jer 45, Jer 46, Jer 47
 31. Jer 48, Jer 49, Jer 50, Jer 51

SEPTEMBER

 1. Jer 52, Nár 1, Nár 2, Nár 3
 2. Nár 4, Nár 5, Bar 1, Bar 2
 3. Bar 3, Bar 4, Bar 5
 4. Bar 6, Ez 1, Ez 2
 5. Ez 3, Ez 4, Ez 5, Ez 6
 6. Ez 7, Ez 8, Ez 9, Ez 10
 7. Ez 11, Ez 12, Ez 13, Ez 14
 8. Ez 15, Ez 16, Ez 17, Ez 18
 9. Ez 19, Ez 20, Ez 21, Ez 22
 10. Ez 23, Ez 24, Ez 25
 11. Ez 26, Ez 27, Ez 28
 12. Ez 29, Ez 30, Ez 31, Ez 32
 13. Ez 33, Ez 34, Ez 35, Ez 36
 14. Ez 37, Ez 38, Ez 39, Ez 40
 15. Ez 41, Ez 42, Ez 43, Ez 44
 16. Ez 45, Ez 46, Ez 47, Ez 48
 17. Dan 1, Dan 2, Dan 3
 18. Dan 4, Dan 5, Dan 6
 19. Dan 7, Dan 8, Dan 9, Dan 10
 20. Dan 11, Dan 12, Dan 13, Dan 14
 21. Oz 1, Oz 2, Oz 3, Oz 4
 22. Oz 5, Oz 6, Oz 7, Oz 8
 23. Oz 9, Oz 10, Oz 11, Oz 12
 24. Oz 13, Oz 14, Joel 1
 25. Joel 2, Joel 3, Joel 4
 26. Am 1, Am 2, Am 3, Am 4
 27. Am 5, Am 6, Am 7, Am 8
 28. Am 9, Abd 1, Abd 2, Abd 3
 29. Abd 4, Abd 5, Abd 6, Abd 7
 30. Abd 8, Abd 9, Abd 10, Abd 11

OKTÓBER

 1. Abd 12, Abd 13, Abd 14
 2. Abd 15, Abd 16, Abd 17
 3. Abd 18, Abd 19, Abd 20, Abd 21
 4. Jon 1, Jon 2, Jon 3, Jon 4
 5. Mich 1, Mich 2, Mich 3, Mich 4
 6. Mich 5, Mich 6, Mich 7, Nah 1
 7. Nah 2, Nah 3, Hab 1, Hab 2
 8. Hab 3, Sof 1, Sof 2
 9. Sof 3, Ag 1, Ag 2
 10. Zach 1, Zach 2, Zach 3, Zach 4
 11. Zach 5, Zach 6, Zach 7, Zach 8
 12. Zach 9, Zach 10, Zach 11, Zach 12
 13. Zach 13, Zach 14, Mal 1, Mal 2
 14. Mal 3, 1 Mach 1, 1 Mach 2, 1 Mach 3
 15. 1 Mach 4, 1 Mach 5, 1 Mach 6
 16. 1 Mach 7, 1 Mach 8, 1 Mach 9
 17. 1 Mach 10, 1 Mach 11, 1 Mach 12, 1 Mach 13
 18. 1 Mach 14, 1 Mach 15, 1 Mach 16, 2 Mach 1
 19. 2 Mach 2, 2 Mach 3, 2 Mach 4, 2 Mach 5
 20. 2 Mach 6, 2 Mach 7, 2 Mach 8, 2 Mach 9
 21. 2 Mach 10, 2 Mach 11, 2 Mach 12, 2 Mach 13
 22. 2 Mach 14, 2 Mach 15, Mt 1
 23. Mt 2, Mt 3, Mt 4
 24. Mt 5, Mt 6, Mt 7, Mt 8
 25. Mt 9, Mt 10, Mt 11, Mt 12
 26. Mt 13, Mt 14, Mt 15, Mt 16
 27. Mt 17, Mt 18, Mt 19, Mt 20
 28. Mt 21, Mt 22, Mt 23, Mt 24
 29. Mt 25, Mt 26, Mt 27
 30. Mt 28, Mk 1, Mk 2
 31. Mk 3, Mk 4, Mk 5, Mk 6

NOVEMBER

 1. Mk 7, Mk 8, Mk 9, Mk 10
 2. Mk 11, Mk 12, Mk 13, Mk 14
 3. Mk 15, Mk 16, Lk 1, Lk 2
 4. Lk 3, Lk 4, Lk 5, Lk 6
 5. Lk 7, Lk 8, Lk 9
 6. Lk 10, Lk 11, Lk 12
 7. Lk 13, Lk 14, Lk 15, Lk 16
 8. Lk 17, Lk 18, Lk 19, Lk 20
 9. Lk 21, Lk 22, Lk 23, Lk 24
 10. Jn 1, Jn 2, Jn 3, Jn 4
 11. Jn 5, Jn 6, Jn 7, Jn 8
 12. Jn 9, Jn 10, Jn 11
 13. Jn 12, Jn 13, Jn 14
 14. Jn 15, Jn 16, Jn 17, Jn 18
 15. Jn 19, Jn 20, Jn 21, Sk 1
 16. Sk 2, Sk 3, Sk 4
 17. Sk 5, Sk 6, Sk 7, Sk 8
 18. Sk 9, Sk 10, Sk 11, Sk 12
 19. Sk 13, Sk 14, Sk 15
 20. Sk 16, Sk 17, Sk 18
 21. Sk 19, Sk 20, Sk 21, Sk 22
 22. Sk 23, Sk 24, Sk 25, Sk 26
 23. Sk 27, Sk 28, Rim 1, Rim 2
 24. Rim 3, Rim 4, Rim 5, Rim 6
 25. Rim 7, Rim 8, Rim 9, Rim 10
 26. Rim 11, Rim 12, Rim 13
 27. Rim 14, Rim 15, Rim 16
 28. 1 Kor 1, 1 Kor 2, 1 Kor 3, 1 Kor 4
 29. 1 Kor 5, 1 Kor 6, 1 Kor 7, 1 Kor 8
 30. 1 Kor 9, 1 Kor 10, 1 Kor 11, 1 Kor 12

DECEMBER

 1. 1 Kor 13, 1 Kor 14, 1 Kor 15, 1 Kor 16
 2. 2 Kor 1, 2 Kor 2, 2 Kor 3, 2 Kor 4
 3. 2 Kor 5, 2 Kor 6, 2 Kor 7
 4. 2 Kor 8, 2 Kor 9, 2 Kor 10
 5. 2 Kor 11, 2 Kor 12, 2 Kor 13, Gal 1
 6. Gal 2, Gal 3, Gal 4, Gal 5
 7. Gal 6, Ef 1, Ef 2, Ef 3
 8. Ef 4, Ef 5, Ef 6, Flp 1
 9. Flp 2, Flp 3, Flp 4, Kol 1
 10. Kol 2, Kol 3, Kol 4
 11. 1 Sol 1, 1 Sol 2, 1 Sol 3
 12. 1 Sol 4, 1 Sol 5, 2 Sol 1, 2 Sol 2
 13. 2 Sol 3, 1 Tim 1, 1 Tim 2, 1 Tim 3
 14. 1 Tim 4, 1 Tim 5, 1 Tim 6, 2 Tim 1
 15. 2 Tim 2, 2 Tim 3, 2 Tim 4, Tít 1
 16. Tít 2, Tít 3, Flm, Heb 1
 17. Heb 2, Heb 3, Heb 4
 18. Heb 5, Heb 6, Heb 7
 19. Heb 8, Heb 9, Heb 10, Heb 11
 20. Heb 12, Heb 13, Jak 1, Jak 2
 21. Jak 3, Jak 4, Jak 5, 1 Pt 1
 22. 1 Pt 2, 1 Pt 3, 1 Pt 4, 1 Pt 5
 23. 2 Pt 1, 2 Pt 2, 2 Pt 3, 1 Jn 1
 24. 1 Jn 2, 1 Jn 3, 1 Jn 4
 25. 1 Jn 5, 2 Jn, 3 Jn
 26. Júd, Zjv 1, Zjv 2, Zjv 3
 27. Zjv 4, Zjv 5, Zjv 6, Zjv 7
 28. Zjv 8, Zjv 9, Zjv 10, Zjv 11
 29. Zjv 12, Zjv 13, Zjv 14, Zjv 15
 30. Zjv 16, Zjv 17, Zjv 18, Zjv 19
 31. Zjv 20, Zjv 21, Zjv 22

Zdieľať: