Značka: biskup

Posted in mučeník svätý

Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník

Svätý Tomáš Becket sa narodil v Londýne 21. decembra 1118. V Canterbury vstúpil do duchovného stavu, stal sa kancelárom kráľa Henricha II. (v roku 1155)…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník
Posted in svätý

Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi

Narodil sa okolo roku 340 v Trevíre, v terajšom juhozápadnom Nemecku. Pochádzal z rímskej rodiny. Matke sa podarilo všetky deti vychovať ako vzorných kresťanov pre…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ambróz, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in svätý

Sv. Mikuláš, biskup

Svätý Mikuláš, biskup v Myre, pochádzal z Patary. Bol veľmi dobrotivý, láskavý a štedrý voči chudobným. Istý šľachtic sa ocitol v zlom postavení. Z nedostatku…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Mikuláš, biskup
Posted in svätý

Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi

Narodil sa v Nemecku v Lauingene nad Dunajom okolo roku 1206. Študoval v Padove a v Paríži. Vstúpil do rehole dominikánov a bol na mnohých…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi
Posted in mučeník svätý

Sv. Jozafát, biskup a mučeník

Narodil sa okolo roku 1580 z pravoslávnych rodičov. Prijal katolícku vieru a vstúpil do rehole svätého Bazila. Keď ho vysvätili za kňaza a potom zvolili…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Jozafát, biskup a mučeník
Posted in svätý

Sv. Martin z Toursu, biskup

Narodil sa v Sabárii v Panónii okolo roku 316 z pohanských rodičov. Ako pätnásťročný vstúpil do rímskej armády. Pri meste Amiens sa podelil so svojím…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Martin z Toursu, biskup
Posted in svätý

Sv. Karol Boromeo, biskup

Narodil sa v Arone v Lombardsku v roku 1538. Keď získal doktorát oboch práv, jeho ujec Pius IV. ho vymenoval za kardinála a neskôr za…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Karol Boromeo, biskup
Posted in svätý

Sv. Anton Mária Claret, biskup

Svätý Anton Mária Claret sa narodil v Sallente v Španielsku v roku 1807. Po kňazskej vysviacke viac rokov chodil po Katalánsku a kázal ľudu. V…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Anton Mária Claret, biskup
Posted in mučeník svätý

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník

Sv. Ignác ako druhý po Petrovi spravoval antiochijskú cirkev v Sýrii. Odsúdili ho na vrhnutie pred divú zver, dopravili ho do Ríma a tam za…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
Posted in mučeník svätý

Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci

Podľa podania sv. Gregora z Tours, Dionýz prišiel v polovice 3. storočia z Ríma do Galie a stal sa prvým parížskym biskupom. Zomrel neďaleko Paríža…

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Sv. Dionýz, biskup a spoločníci, mučeníci