Značka: chrám

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 134. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 134 (133)

Pútnická pieseň. Zvelebujte Pána, všetci služobníci Pánovi, čo bdiete v noci v dome Pánovom. Zdvíhajte svoje ruky k svätyni a zvelebujte Pána.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 134 (133)
ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 100. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 100 (99)

Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred jeho tvár. Vedzte, že náš Pán je Boh;

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 100 (99)
Posted in 74. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 74 (73)

Kniha Žalmov 74 – Nárek nad spustošeným chrámom. Asafova poučná pieseň. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny? Pamätaj na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 74 (73)
Posted in 43. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 43 (42)

Kniha Žalmov 43 – Túžba za chrámom. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom; zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď ty, Bože, si moje útočište. Prečo si ma odohnal a prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 43 (42)
Posted in 24. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 24 (23)

Kniha Žalmov 24 – Pán prichádza do chrámu. Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom. Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách. Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom? …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 24 (23)
Posted in 13. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Nehemiášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA XIII.

Kniha Nehemiášova 13 – Oddelenie cudzozemcov. Odstránenie Tobiáša z chrámu. Nariadenie dávať podlžnosti levitom. Nariadenie proti znesväcovaniu soboty. Zakročenie proti cudzozemským ženám. Zakončenie Knihy.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA XIII.
Posted in 12. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA XII.

Kniha Nehemiášova 12 – Kňazi a leviti, ktorí sa vrátili so Zorobábelom. Zoznam hlavných kňazov. Kňazi za čias Jojakima. Náčelníci levitských rodov po Jochanana. Posviacky mestských múrov. Prípravy. Prvý zbor. Druhý zbor. Slávnosť v chráme. Ďaľšia Nehemiášova činnosť. Dozorcovia darov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA XII.
Posted in 7. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA VII.

Kniha Nehemiášova 7 – Starostlivosť o stráženie mesta. Súpis ľudu, ktorý sa vrátil zo zajatia. Vodcovia. Pospolitý ľud. Kňazi. Leviti. Speváci. Vrátnici. Nevoľníci chrámu. Ľudia bez rodových preukazov. Úhrn osôb a zvierat. Dary na chrám.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA VII.
Posted in 3. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

EZDRÁŠOVA III.

Kniha Ezdrášova 3 – Stavba chrámu. Oltár na celopalné obety. Slávnosť Stánkov. Základ pre nový chrám. 1- Keď sa priblížil siedmy mesiac – Izraeliti už boli vo svojich mestách -, zišiel sa ľud do chlapa v Jeruzaleme.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EZDRÁŠOVA III.
Posted in 2. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

EZDRÁŠOVA II.

Kniha Ezdrášova 2 – Výkaz zajatcov, ktorí putovali do vlasti. Vodcovia. Pospolitý ľud. Kňazi. Leviti. Speváci, Vrátnici. Nevoľníci chrámu. Ľudia bez rodových registrov. Počet všetkých osôb, čo sa vrátili, a počet zvierat. Dary na chrám.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní EZDRÁŠOVA II.