Značka: David

Posted in 29. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XIX.

Prvá kniha Kroník 29 – Doslov k Dávidovmu panovaniu. 1- Nato kráľ Dávid hovoril celému zhromaždeniu: „Môj syn Šalamún, ktorého si Boh vyvolil, je mladý a krehký, úloha je však veľká. Veď to nemá byť palác pre človeka, ale pre Pána Boha!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XIX.
Posted in 28. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XXVIII.

Prvá kniha Kroník 28 – Posledné Dávidove ustanovenia. 1- Dávid zhromaždil všetky kniežatá Izraela: kniežatá kmeňov, kniežatá oddielov, ktoré boli k službám kráľovi, veliteľov tisícok, veliteľov stotín a správcov všetkých majetkov a statkov kráľa a jeho synov s komorníkmi, i všetkých udatných mužov do Jeruzalema.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XXVIII.
Posted in 18. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XVIII.

Prvá kniha Kroník 18 – Dávidove víťazstvá. 1- Potom Dávid porazil Filištíncov, podrobil si ich a vzal Filištíncom z ruky Gét a k nemu patriace osady. …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XVIII.
Posted in 14. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XIV.

Prvá kniha Kroník 14 – Dávidova domácnosť. Dávid porazí Filištíncov. 1- Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov; i cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XIV.
Posted in 12. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XII.

Prvá kniha Kroník 12 – Dávidovi spoločníci vo vyhnanstve. Dávidovi pomocníci v Hebrone. 1- A títo prišli za Dávidom do Sikelegu, keď bol ešte vylúčený spred tváre Kisovho syna Šaula; patrili k hrdinom, ktorí pomáhali v boji, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XII.
Posted in 11. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XI.

Prvá kniha Kroník 11 – Dávid kráľ nad celým Izraelom. Dávidovi hrdinovia. 1– I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: „Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XI.
Posted in 10. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK X.

Prvá kniha Kroník 10 – Dejiny kráľa Dávida. Šaulova smrť. 1- Filištínci bojovali proti Izraelitom. Izraeliti utiekli pred Filištíncami a pozabíjaní ležali na vrchu Gelboe.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK X.
Posted in 3. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK III.

Prvá kniha Kroník 3 – 1- Dávidovi synovia, ktorí sa mu narodili v Hebrone, boli títo: prvorodený Amnon od Jezraelčianky Achinoam, druhý Daniel od Karmelčianky Abigail, …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK III.
Posted in 2. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV II.

Prvá kniha Kráľov 2 – Dávidova smrť. Šalamún sa ujíma vlády. 1- Keď sa blížili dni Dávidovej smrti, dal svojmu synovi Šalamúnovi tieto príkazy: 2- „Ja idem cestou, ktorou ide celý svet; buď silný a vzmuž sa!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV II.
Posted in 1. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kráľov Starý zákon

PRVÁ KRÁĽOV I.

Prvá kniha Kráľov 1 – Kráľ Šalamún, Dávidova staroba. Šalamúna pomažú za kráľa. 1- Keď bol kráľ Dávid starec vysokého veku, nevedel sa zohriať, hoci ho zakrývali šatami.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRÁĽOV I.