Značka: dokonalosť

ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (385.) – 20.1.2024 – sobota

Ježišu, moja láska, rozhodne ťa chcem milovať z celého srdca a chcem sa stať svätým. Svätým sa chcem stať preto, aby som sa ti zapáčil a miloval ťa čo najviac v tomto i v onom živote.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (385.) – 20.1.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (380.) – 15.1.2024 – pondelok

Nájde sa zarmútená duša, ktorá namietne: “Ja som veľký hriešnik, nezaslúžim si, aby ma Boh vyslyšal!” Ježiš Kristus vyhlásil: “… každý, kto prosí, dostane” (Lk 11, 10).

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (380.) – 15.1.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (378.) – 13.1.2024 – sobota

Keď teda chceme zotrvať v Božej milosti až do smrti, musíme si počínať ako žobráci. Musíme sa modlitbou jednostajne utiekať k Bohu, aby nám pomohol, a opakovať: “Môj Ježišu, milosrdenstvo!

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (378.) – 13.1.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (373.) – 8.1.2024 – pondelok

Áno, pokorná modlitba dosiahne od Boha všetko. Modlitba nie je len užitočná, ale i nevyhnutná k našej spáse.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (373.) – 8.1.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (371.) – 6.1.2024 – sobota

Piatym prostriedkom potrebným pre duchovný život a rast lásky k Ježišovi Kristovi – a to prostriedkom najdôležitejším – je modlitba.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (371.) – 6.1.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie Nezaradené

Katolícke čítanie (366.) – 1.1.2024 – pondelok

Ach, môj Bože, koľko duší prestáva túžiť po prijímaní preto, lebo sa neusilujú žiť sústredenejšie a nechcú sa odlúčiť od svetských vecí. To je pravý dôvod, prečo nechcú prijímať častejšie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (366.) – 1.1.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (364.) – 30.12.2023 – sobota

Stačí, ak sa tvoja horlivosť prejaví v pevnej vôli patriť celkom Bohu a rásť v jeho láske.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (364.) – 30.12.2023 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (359.) – 25.12.2023 – pondelok

Svätý František Saleský vo svojej Filotei učí: “Kto premohol väčšinu zlých náklonností a dosiahol značný stupeň dokonalosti, môže prijímať každodenne.”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (359.) – 25.12.2023 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (357.) – 23.12.2023 – sobota

Štvrtý prostriedok k dosiahnutiu dokonalosti a zotrvania v Božej milosti je časté sväté prijímanie.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (357.) – 23.12.2023 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (352.) – 18.12.2023 – pondelok

Ako si môžeme zachovať lásku, keď nám Boh nedá vytrvalosť, ak ho o ňu nebudeme prosiť? A ako ho budeme prosiť bez rozjímania?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (352.) – 18.12.2023 – pondelok