Značka: hriech

Posted in deviatnik sväté prijímanie

Krátka úvaha o svätom prijímaní na ruku

Niektoré zdroje uvádzajú, že prijímať na ruku je ťažký hriech. Kto by chcel z radov katolíckej vrchnosti dobrovoľne uvádzať ľudí do ťažkého hriechu?

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Krátka úvaha o svätom prijímaní na ruku
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota

Teda ťažko hreší kandidát, ktorý prijíma svätenie, hoci nežije dlhší čas čnostným životom. Rovnako ťažko hreší i biskup, ktorý ho vysviaca bez potrebnej skúšky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (490.) – 4.5.2024 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Filotea Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (471.) – 15.4.2024 – pondelok

Ľudovít z Granady nazval voľbu stavu hlavným kolieskom života. Keď sa v hodinách hlavné koliesko pokazí, celé hodiny sú pokazené. Tak je to aj s našou spásou.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (471.) – 15.4.2024 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (275.) – 2.10.2023 – pondelok

Oveľa viac získame vľúdnosťou ako prísnosťou! Svätý František Saleský píše, že nič nie je trpkejšie ako zelený orech. Keď ho však zavaríme, stáva sa sladkým a príjemným.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (275.) – 2.10.2023 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (273.) – 30.9.2023 – sobota

Ježiš Kristus “sa obrátil a pokarhal” svojich učeníkov Jakuba a Jána, keď chceli zvolať trest na Samaritánov za to, že pred nimi zatvorili mestské brány.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (273.) – 30.9.2023 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (268.) – 25.9.2023 – pondelok

Svätý František Saleský vraví: “Ničím nedáme svojim blížnym taký dobrý príklad, ako láskyplným a dobrotivým zaobchádzaním.”

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (268.) – 25.9.2023 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (266.) – 23.9.2023 – sobota

Chudobní čakajú na našu lásku. Na prvom mieste voči nim prejavujeme vľúdnosť, lebo ľudia s nimi obyčajne zle zaobchodia práve preto, že sú chudobní.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (266.) – 23.9.2023 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (261.) – 18.9.2023 – pondelok

Duch Boží je duch vľúdnosti. Duch Boží je sladší ako med (porov. Sir 24, 27).

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (261.) – 18.9.2023 – pondelok
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Márie

Katolícke čítanie (259.) – 16.9.2023 – sobota

Môj milovaný Ježišu, môj poklad! Moje hriechy by mi mohli zabrániť, aby som ťa miloval, ale pre tvoje zásluhy ťa prosím, urob ma hodným tvojej čistej lásky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (259.) – 16.9.2023 – sobota
ilustračný obrázok - pondelok, sobota
Posted in Cesta lásky Katechizmus Nasledovanie Krista

Katolícke čítanie (254.) – 11.9.2023 – pondelok

Prosme Boha, aby nás urobil hodnými svätej lásky.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní Katolícke čítanie (254.) – 11.9.2023 – pondelok