Značka: Izrael

ilustračný obrázok k biblickým spisom
Posted in 114. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 114 (113 A)

Keď Izrael vyšiel z Egypta, dom Jakubov spomedzi ľudu cudzieho, Judea sa stala jeho svätyňou, Izrael jeho kráľovstvom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 114 (113 A)
Posted in 83. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 83 (82)

Kniha Žalmov 83 – Prosba Izraela proti nepriateľom. Pieseň. Asafov žalm. Bože, neodpočívaj a nemlč, nebuď ticho, Bože, lebo, hľa, tvoji nepriatelia zúria a dvíhajú hlavu tí, čo ťa nenávidia.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 83 (82)
Posted in 80. kapitola Kniha Žalmov Poučné knihy Starého zákona Starý zákon

ŽALM 80 (79)

Kniha Žalmov 80 – Izrael, Božia vinica. Zbormajstrovi. Na nápev „Ľalia je svedectvo“. Asafov žalm. Pastier Izraela, čo ako ovcu vedieš Jozefa, počúvaj! Ty, čo tróniš nad cherubmi, zaskvej sa pred Efraimom, Benjamínom a Manassesom.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní ŽALM 80 (79)
Posted in 9. kapitola Babylonské zajatie a obdobie židovskej obnovy Kniha Ezdrášova Starý zákon

NEHEMIÁŠOVA IX.

Kniha Nehemiášova 9 – Pokánie ľudu izraelského. Verejné pokánie. Kajúcna modlitba. 1- Na dvadsiaty štvrtý deň tohoto mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. 2- Keď sa izraelskí súkmeňovci odlúčili od všakovakých cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní NEHEMIÁŠOVA IX.
Posted in 15. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kroník Nezaradené Starý zákon

DRUHÁ KRONÍK XV.

Druhá kniha Kroník 15 – 1- Na Odedovho syna Azariáša zostúpil vtedy Boží duch. 2- I vyšiel pred Asu a povedal mu: „Čujte ma, Asa a všetci Júdovci i Benjamínovci! Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRONÍK XV.
Posted in 11. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Prvá kniha Kroník Starý zákon

PRVÁ KRONÍK XI.

Prvá kniha Kroník 11 – Dávid kráľ nad celým Izraelom. Dávidovi hrdinovia. 1– I zhromaždil sa celý Izrael k Dávidovi do Hebronu a hovoril: „Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo! …

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní PRVÁ KRONÍK XI.
Posted in 17. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kráľov Starý zákon

DRUHÁ KRÁĽOV XVII.

Druhá kniha Kráľov 17 – Izraelský kráľ Osé. Úvaha o príčinách pádu Izraela. Samaritáni. 1- V dvanástom roku júdskeho kráľa Achaza sa v Samárii stal na deväť rokov kráľom nad Izraelom Osé, syn Elu.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRÁĽOV XVII.
Posted in 15. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kráľov Starý zákon

DRUHÁ KRÁĽOV XV.

Druhá kniha Kráľov 15 – Júdsky kráľ Azariáš. Izraelskí králi Zachariáš, Selum, Manahem, Fakeiáš a Pekach. Júdsky kráľ Joatam. 1- V dvadsiatom siedmom roku izraelského kráľa Jeroboama sa stal kráľom Azariáš, syn júdskeho kráľa Amasiáša.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRÁĽOV XV.
Posted in 14. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kráľov Starý zákon

DRUHÁ KRÁĽOV XIV.

Druhá kniha Kráľov 14 – Júdsky kráľ Amasiáš. Izraelský kráľ Jeroboam. 1- V druhom roku izraelského kráľa Joasa, Joachazovho syna, stal sa kráľom Amasiáš, syn júdskeho kráľa Joasa.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRÁĽOV XIV.
Posted in 13. kapitola Dejiny izraelskej monarchie Druhá kniha Kráľov Starý zákon

DRUHÁ KRÁĽOV XIII.

Druhá kniha Kráľov 13 – Izraelský kráľ Joachaz. Izraelský kráľ Joas. Elizeova smrť. Joasove víťazstvá nad Benadadom III. 1- V dvadsiatom treťom roku Joasa, syna júdskeho kráľa Ochoziáša, sa v Samárii stal na sedemnásť rokov kráľom nad Izraelom Jehuov syn Joachaz.

Zdieľať:
Pokračovať v čítaní DRUHÁ KRÁĽOV XIII.